18. august 2014

Dansk tiltro til kommuner og regioner topper i EU

Ny undersøgelse blandt borgerne i EU-landene viser, at danskerne har den største tillid til landets regionale eller lokale offentlige myndigheder. Det er ifølge forsker et kæmpeplus for det danske samfund, da det får tingene til at glide nemmere, når vi ikke hele tiden skal bruge ressourcer på at kontrollere hinanden. Tilliden til folketing, EU, politiske partier og regeringen er dog noget lavere.

Når det gælder tillid til kommuner og regioner, ligger danskerne i top i EU. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Eurobarometer, hvor 73 procent af danskerne svarer, at de har tillid til landets regionale eller lokale myndigheder. Dermed er der hele fem procentpoint ned til finnerne på andenpladsen, mens kun 18 procent af italienerne har tillid til landets regionale og lokale myndigheder og dermed indtager sidstepladsen på ranglisten.

Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, har gennem flere år forsket i menneskers tillid til hinanden, og hvad det betyder for samfundet. Han glæder sig over den danske topplacering, fordi tillid er med til at give et bedre samfund. Det er eksempelvis nemmere at samarbejde, når man ikke hele tiden behøver beskytte sig mod og kontrollere, om man er blevet snydt.

»En høj grad af tillid får tingene til at glide nemmere. Når borgerne har tillid til, at myndighederne arbejder for samfundets bedste og ikke egen vinding, så behøver myndighederne ikke bruge så mange ressourcer på at gennemtvinge og kontrollere lovene, fordi folk nemmere vil rette sig efter reguleringerne, end hvis de tænkte: ”Det her er bare noget, de gør for deres egen skyld”,« siger Gert Tinggaard Svendsen.

Han mener derfor også, det er vigtigt, at vi fastholder og udbygger den tillid, vi har i Danmark, og ikke indfører for mange kontrolelementer. Det kan hurtigt koste en masse ressourcer, der kunne bruges bedre.

Korruption skaber mistillid

Når Gert Tinggaard Svendsen lader øjnene løbe ned over tillidsbarometeret, overraskes han over, at der er så store forskelle på tilliden til de regionale og lokale myndigheder fra land til land.

»Der er voldsomme forskelle inden for Europa, men årsagen skal formentlig findes i graden af korruption, som man har store problemer med nogle steder. Det er jo svært at have tillid til myndigheder, som, man føler, stjæler éns penge, fordi man ikke får noget for skattepengene og bliver nødt til at give noget ekstra under bordet, før der sker noget,« siger Gert Tinggaard Svendsen.

Knut Gotfredsen, formand for Transparency Internationals danske afdeling, er også overbevist om, at rangeringen af de europæiske lande er stærkt forbundet med graden af korruption. Transparency International arbejder for at bekæmpe korruption, nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse og har siden 1995 hvert år udgivet et ”Corruption Perception Index”, hvor hvert enkelt land får en score baseret på, hvor korrupt landets offentlige sektor vurderes at være. Danmark blev i 2013 vurderet som det mindst korrupte land sammen med New Zealand.

»Hvis du i Danmark har ret til en ydelse fra det offentlige, så får du det, mens du i mange af de korrupte lande skal betale bestikkelse for ydelser, du har ret til. Det gælder eksempelvis ekstrabetaling ved lægen eller at betale sig fra at få en bedre karakter i skolen,« siger Knut Gotfredsen.

Han mener ikke blot, at danskernes tillid skyldes lav grad af korruption. Sammenhængen går også den anden vej.

»Vi har bygget vores samfund på en grundlæggende tillid frem for mistillid, hvilket ifølge forskere går tilbage til vikingerne. Det gør, at hvis du bliver spurgt af en fremmed, hvad klokken er, så tænker du ikke straks, at han vil stjæle dit ur,« siger Knut Gotfredsen.

Et vink med en vognstang til Christiansborg

Eurobarometers undersøgelse viser dog, at danskernes tillid til det offentlige ikke er lige høj på alle områder. Tilliden til EU, regeringen og de politiske partier ligger på henholdsvis 45, 46 og 41 procent, og tilliden til Folketinget på 61 procent er også noget lavere end de 73 procent, der har tillid til de regionale og lokale myndigheder.

Det bør ifølge professor Gert Tinggaard Svendsen mane til eftertænksomhed blandt landspolitikerne, da nærheden og følelsen af at være tæt på og kunne følge med i, hvad der sker, tilsyneladende skaber en større tillid.

»Der er selvfølgelig større afstand ind til Christiansborg, men tallene er et vink med en vognstang til de politiske partier og regeringen om at blive bedre til at overbevise borgerne om, at de tjener deres interesser,« siger Gert Tinggaard Svendsen.

Knut Gotfredsen fra Transparency International Danmark bakker op om hans pointer og mener desuden, at de politiske partiers opførsel er ødelæggende for tilliden til dem. I det seneste Corruption Perception Index mente seks procent af danskerne, at de politiske partier var ekstremt korrupte og 24 procent, at de var meget korrupte.

»Politik er jo det muliges kunst, eller som John Galbraith udtrykker det: ”Politik er valget mellem det usmagelige og det katastrofale”, og det er klart, at det kan gå ud over tilliden. Samtidig er det ikke befordrende for tilliden, at partierne ikke er meget for at oplyse, hvad de får i privat partistøtte. Her ligger vi faktisk temmelig dårligt i forhold til resten af Europa,« siger Knut Gotfredsen.

Malene Borst Hansen, kommunalordfører for Radikale Venstre og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Kolding Kommune, kan godt følge forklaringerne et stykke af vejen.

»Det er enormt positivt, at danskerne har så stor tillid til de regionale og lokale myndigheder. Og det understøtter vores model med at lægge flest mulige beslutninger ud lokalt. Kommuner og regioner er derfor også tættere på danskernes hverdagsliv end landspolitikkens større linjer, og samtidig er den politiske kultur anderledes. Kommunalpolitikken har oftest løsningen i centrum, mens landspolitikken ofte især udadtil kommer til at handle om konflikten,« siger Malene Borst Hansen.

Hun glæder sig dog over, at danskerne i europæisk sammenhæng også ligger ganske højt på EU-ranglisten, når det gælder tilliden til landspolitikerne.

Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind