14. april 2014

Dansk-kinesisk kommuneaftale skal styrke dansk eksport

KL underskriver i næste uge en samarbejdsaftale med foreningen af kinesiske borgmestre. Aftalen kan være en afgørende murbrækker for at øge dansk eksport til Kina og dermed skaffe flere arbejdspladser til Danmark. Det vurderer forsker og erhvervsliv. Samarbejde mellem offentlige myndigheder spiller nemlig en vigtig rolle på det kinesiske marked.

Når regentparret sammen med flere ministre og en gruppe af danske erhvervsfolk i næste uge drager på erhvervsfremstød i Kina, vil Rudersdal-borgmester Jens Ive også være med på flyet. Han skal som næstformand for KL’s internationale udvalg sætte sin signatur på en samarbejdsaftale mellem KL og den kinesiske borgmesterforening CAM. Aftalen skal forbedre samarbejdet mellem danske og kinesiske kommuner og af den vej skabe grobund for større dansk eksport til Kina.

Og en sådan officiel aftale kan faktisk være guld værd for dansk erhvervsliv på det kinesiske marked. Det mener Jørgen Delman, professor i Kina-studier på Københavns Universitet og medstifter af tænketanken ThinkChina.dk, der undersøger, hvordan Danmark kan drage fordel af Kinas økonomiske udvikling.

»Kinas erhvervsliv og politisk-administrative miljø er tæt forbundne, og specielt når der kommer udlændinge på banen, er myndighederne ofte inde over i Kina. Det er derfor en rigtig god idé, at de danske kommuner bakker virksomhederne op og hjælper dem. Det giver uden tvivl en meget bedre adgang til det kinesiske marked, end mange virksomheder selv kan få,« siger Jørgen Delman.

Kommunale relationer åbner døre

Det kommunale samarbejde med kineserne er, ifølge Jørgen Delman, ekstra vigtigt for et lille land som Danmark, der har svært ved at trænge igennem på statsniveau i forhold til mere penge- og lobbyismestærke lande. Samtidig spiller de danske kommuner en stor rolle på de områder, som kineserne interesserer sig særligt meget for. Det gælder ikke mindst problematikkerne i forbindelse med urbaniseringen, hvor kineserne søger efter løsninger på problemerne med luftforurening, spildevandsrensning, affaldshåndtering samt energi- og vandressourcer.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri tillægger også kommunerne stor betydning, når det gælder mulighederne på det kinesiske marked, fortæller markedschef Jens Holst-Nielsen.

»De kommunale samarbejdsaftaler åbner nogle døre, vi ikke selv kan åbne. Når kommunerne kan vise deres bæredygtige løsninger på eksempelvis spildevandsområdet, samtidig med at virksomhederne, der har lavet de enkelte komponenter, kan vise deres evner, kommer kommunerne til at virke som sandhedsvidner. Og det er vigtigt for kineserne,« siger Jens Holst-Nielsen.

Jens Ive, næstformand i KL’s internationale udvalg og borgmester i Rudersdal, glæder sig derfor også over, at KL har fået en samarbejdsaftale med den kinesiske borgmesterorganisation på benene.

»Jeg håber, vi med denne aftale kan være med til at støtte op om de danske kommuners store engagement og forhåbentlig være med til at hjælpe flere initiativer i Kina på vej. Selv om man ikke kan sammenligne Danmark og Kinas urbaniseringsproblemer, så har danske kommuner og virksomheder mange års erfaring med at løse de problemer, som kineserne står overfor. Og kineserne er også meget interesseret i vores velfærdsløsninger,« siger Jens Ive.

23 danske kommuner har i dag et direkte samarbejde med byer eller kommuner i Kina. En af dem er Viborg Kommune, hvor borgmester Søren Pape Poulsen (K) nikker genkendende til, hvor vigtigt det er med kommunale relationer, når de viborgensiske virksomheder skal forsøge at komme ind på det kinesiske marked.

»Efter vi skrev under på aftalen med Chongqing Kommune, fortalte en af vores lokale virksomheder, der i to år havde forsøgt at komme igennem til en kinesisk kunde, at en dør pludselig åbnede sig. Og i dag har blandt andre arkitektfirmaer og virksomheder inden for autoudstyr og ældreområdet fået kontrakter i Kina. De kommunale relationer er meget vigtige, men tager tid at opbygge. Nu har vi brudt de første barrierer og skal udbygge samarbejdet,« siger Søren Pape Poulsen.

Derfor havde Viborg Kommune også så sent som i sidste uge besøg af en delegation af kinesere, der skulle se, hvordan man i praksis arbejder på daginstitutionerne i Viborg. Og snart sender Viborg Kommune en daginstitutionsleder til Kina i to år for at hjælpe med at opbygge en daginstitution efter dansk forbillede.

Peter Rathje er administrerende direktør i ProjectZero, et offentligt-privat partnerskab med Sønderborg Kommune, Bitten & Mads Clausens Fond, SE, DONG Energy, Nordea-fonden og Sønderborg Forsyning. Projektet skal fjerne al den menneskeskabte CO2 i Sønderborg-området inden 2029 og oplever stor interesse fra Kina.

»De kinesiske byer skal spare markant på energien, men er i vildrede om, hvordan de skal gøre det. Vores kinesiske samarbejdsby Haiyan har valgt at arbejde med energieffektivisering i bygninger efter vores model, og vi har netop sendt et team derud, der i første fase skal inspirere kineserne til grøn byudvikling og energieffektivisering,« siger Peter Rathje.

Den kommunale medvirken er med til at skabe tryghed hos kineserne, forklarer Peter Rathje:

»Man er ikke vant til et offentlig-privat samarbejde som ProjectZero, så hvis vi skal skabe tryghed, så er det kommune til kommune. Samarbejdsaftalerne, vi har været med til at lave, er derfor også med kommunens underskrift. Så det starter med en offentlig dialog, der skaber tryghed, hvorefter virksomhederne bag løsningerne kan komme på banen.«

Store muligheder i Kina

Der er ingen tvivl om, at det kan betale sig at komme ind på det kinesiske marked. Kina blev sidste år verdens største handelsnation og forventer at investere stort i urbaniseringsproblematikkerne. Eksempelvis forventer kineserne at investere 3.600 milliarder kroner bare på vandhåndtering inden for de næste 10 år.

I Viborg lægger borgmester Søren Pape Poulsen ikke skjul på, at kommunen er gået i det kinesiske partnerskab for at skabe flere job og vækst i det viborgensiske erhvervsliv, selv om det kræver en stor og vedholdende indsats fra kommunen.

»Vi går ikke ind i det, fordi det kan være spændende, eller fordi borgmesteren skal tre dage til Kina. Det skal være med til at bane vejen for, at nogle virksomheder kommer nemmere igennem og får et godt resultat på eksportmarkedet. Det er jo et kæmpe marked, og kunne vi få bare en lille bid af det, så er det indsatsen værd,« siger Søren Pape Poulsen.

Jørgen Delman, professor i Kina-studier på Københavns Universitet, mener også, der er store perspektiver i det dansk-kinesisk kommunesamarbejde, hvis kommunerne tænker det ind i et strategisk samarbejde med større virksomheder og andre kommuner. Han mener samtidig, der er behov for at overveje, hvordan kommunerne sælger deres ekspertise.

»Det danske samfund har investeret enormt meget i velfærd, så spørgsmålet er, om det kun er det private, der skal have glæde af det, når man eksporterer. Der tænker jeg, vi har brug for at udvikle nogle nye forretningsmodeller og nye måder at tænke på, for ekspertisen i den offentlige sektor i Danmark kunne blive et vigtigt eksportområde,« siger Jørgen Delman.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind