02. september 2013

Arbejdspladser og vækst kan afgøre tæt valgkamp

Borgmesterkandidaterne i Favrskov Kommune er enige om, at beskæftigelse, økonomi og vækst i kommunen bliver centrale emner i valgkampen. Lokale problematikker og geografisk tilhørsforhold kan dog også komme til at påvirke resultatet.

Valget i Favrskov Kommune tegner til at blive et tæt opløb mellem den siddende socialdemokratiske borgmester Nils Borring og den tidligere Venstre-borgmester Anders G. Christensen. Ved valget i 2009 ville sølle 58 stemmer eller et valgforbund med De Konservative formentlig have givet borgmesterposten til Anders G. Christensen i stedet for Nils Borring.

Igen i år står kampen om borgmesterkæden mellem de samme kandidater, og de er enige om, at det bliver beskæftigelse, økonomi og vækstmuligheder, der vil præge valgkampen frem til den 19. november. Emner, der også går igen som topscorere blandt vælgerne i en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Momentum.

»Vi oplever en imponerende økonomisk ansvarlighed fra borgerne og de ansattes side. Da vi skulle skære 100 millioner kroner, fik vi faktisk ikke så meget kritik. En del af det skyldes folks bevidsthed om, at vi er nødt til at få bragt økonomien i orden. For har vi ikke styr på økonomien, kan vi heller ikke få alt det andet, vi gerne vil,« siger Nils Borring (S), borgmester i Favrskov Kommune.

For Venstres borgmesterkandidat Anders G. Christensen er der heller ingen tvivl om, at krisen spiller ind på vælgernes prioriteringer.

»Der er desværre nok nogle af vores borgere, der sidder i huse, som blev købt på toppen, og som i dag kan se, at hvis de bliver arbejdsløse, så kan de ikke få deres privatøkonomi til at hænge sammen. For dem er det vigtigt, at kommunen forsøger at skabe arbejdspladser og vækst,« siger Anders G. Christensen.

Slagsmål om vækst

Nils Borring har også meget fokus på, hvordan man kan hjælpe væksten i gang og skaffe flere arbejdspladser til kommunen. En opgave, der efter hans opfattelse især handler om at skabe gode rammevilkår for virksomheder.

»Jeg tror ikke, folk er indstillet på, at vi skal øge den kommunale sektor. Vi skal i stedet skabe gode vilkår for vores virksomheder. Og det synes jeg, vi gør. Vi blev eksempelvis årets iværksætterkommune i 2012. Samtidig skal vi udvikle vores byer på en måde, så vi kan fastholde det gode handelsliv. Det kan være ved at lave nogle spændende bymidter, og det har vi også igangsat i denne periode,« siger Nils Borring.

Anders G. Christensen mener dog, kommunen har svigtet vækstmulighederne ved kun at udstykke meget få byggegrunde i denne valgperiode. Derfor er der kun få byggegrunde på hylderne til trods for, at man har kunnet sælge dem, der har været sat til salg.

»Vi har profileret os på at være en vækst- og bosætningskommune. Men de sidste par år har vi stort set ikke haft befolkningstilvækst, og i det første halvår af 2013 har vi haft negativ befolkningstilvækst. Det er jo ikke godt, når vores anlægsprogrammer og institutionskapacitet på børnepasning, skole og så videre er dimensioneret til en befolkningstilvækst på mindst én procent om året,« siger Anders G. Christensen.

Han tror til gengæld ikke, at folkeskolen trods den megen debat om folkeskolereform og lærerarbejdstid kommer til at fylde specielt meget i valgkampen.

»Jeg tror, langt hovedparten af vælgerne tænker, at nu er der en aftale, og så kører det igen. Vi har selvfølgelig folkeskolen med i valgprogrammet, for det er et vigtigt område, og vælgerne skal vide, hvad vi vil på folkeskoleområdet. Politisk kan det give anledning til diskussion, når folkeskolereformen skal implementeres, og der skal træffes en lang række beslutninger om, hvordan skolerne skal køres, men jeg tror ikke, det er det, der interesserer folk mest,« siger Anders G. Christensen.

Sammenlægningen spiller stadig en rolle

Favrskov Kommune opstod i forbindelse med kommunalreformen i 2007 og består af de tidligere kommuner Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev samt den sydlige del af Langå Kommune. Selv om det er ved at være nogle år siden, kommunerne blev lagt sammen, så kan det stadig spille en rolle for nogle, hvorfra kandidaterne kommer, vurderer begge borgmesterkandidater. Nils Borring kommer oprindeligt fra Hammel Kommune, mens Anders G. Christensen var borgmester i Hadsten Kommune fra 2002, frem til sammenlægningsprocessen startede i 2005.

»Det handler ikke kun om det, men jeg tror stadig, det geografiske vil spille ind for nogle vælgere. Det er rigtigt, at der ved sidste valg var 49 procent i Hammel, der stemte socialdemokratisk, og der spillede det nok ind, at jeg kom derfra, for der er ikke 49 procent socialdemokrater. Men jeg synes, man er blevet bedre til at tænke på kommunen som Favrskov Kommune, selv om det nære område selvfølgelig er i fokus for vælgerne,« siger Nils Borring.

Heller ikke Anders G. Christensen forventer, at sammenlægningsproblematikken er helt væk.

»Jeg håber ikke, det kommer til at fylde, men den øst-vest konflikt, der desværre er i kommunen som følge af, at vi er en sammenlægningskommune med tre lige store byer, kunne jeg godt forestille mig også får en betydning til dette valg. Det er i hvert fald noget, man kan høre, at der bliver snakket om blandt borgerne,« siger Anders G. Christensen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind