14. oktober 2013

"Der er altså rigtig mange dejlige pletter på landet"

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, glæder sig over, at flere danskere gerne vil flytte på landet. Nu er det op til staten og kommunerne at sikre rammerne for, at folk kan gøre drømmen til virkelighed.

Carsten Hansen (S) er en optimistisk mand, når det gælder fremtiden for landdistrikterne. Som minister for by, bolig og landdistrikter i lidt over to år har han observeret en række positive tendenser, som yderligere bekræftes af den nye Momentum-undersøgelse, hvor 14 procent af danskerne siger, at de gerne vil bo på landet, hvor blot fem procent bor i dag.

»Jeg har besøgt mere end 80 landdistrikter i min tid som minister, og der er altså rigtig mange dejlige pletter på landet. Derfor undrer det mig ikke, at mange drømmer om at flytte på landet. Jeg tror, det er lykkedes os at vende stemningen i forhold til landdistrikterne. Kommunerne har gjort meget, og det er vigtigt, at området for første gang har fået sit eget ministerium,« siger Carsten Hansen.

Han henviser til en undersøgelse af medieomtalen af landdistrikter, som Center for Landdistriktsforskning har gennemført for ministeriet. Den viser, at den negative omtale toppede i 2010, mens brugen af negative ord i medierne er næsten halveret i løbet af 2011 og 2012. Til gengæld har der været mere omtale af de positive eksempler på velfungerende landdistrikter.

Ministeren mener nu, at det er op til ham, Folketinget og kommunerne at skabe de rette betingelser for, at danskerne kan gøre alvor af deres drøm om at flytte på landet.

»Vi skal sørge for gode rammer for, at folk trygt kan flytte på landet. De vigtigste parametre er infrastruktur og bredbånd. Men det er også afgørende, at kommunerne tager nogle valg og laver en landdistriktspolitik, så folk ved, hvad de kan regne med i forhold til for eksempel folkeskole. Nogle landsbyer vil formentlig dø hen, men for mig er det afgørende, at vi sikrer, at alle områder af Danmark har mulighed for vækst og udvikling,« siger Carsten Hansen.

På det seneste har der både fra kommuner og erhvervsliv været megen kritik af, at bredbåndsdækningen i Danmark er alt for dårlig, og at staten bør træde mere i karakter på den front for at sikre væksten. Carsten Hansen anerkender, at det også er afgørende at forbedre bredbåndsdækningen i landdistrikterne, men maner dog til besindighed.

»Generelt er Danmark blandt de OECD-lande med den bedste bredbåndsdækning, så helt dårligt er det jo altså ikke. Men der er ingen tvivl om, at en god bredbåndsdækning er helt afgørende for turisme, bosætning og mulighederne for at fastholde og tiltrække virksomheder til landdistrikter. Men vi er på vej, og nu skal vi bare have ført planerne ud i livet,« siger Carsten Hansen og henviser til det udspil, som han selv og daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) fremlagde i marts.

Derudover mener Carsten Hansen, at regeringens togfond, der med virkning fra 2028 skal skabe langt hurtigere togforbindelse mellem landsdelene, vil gøre det nemmere at bo på landet og arbejde i byen. Samtidig har ministeren store forhåbninger til, at den nye lov om såkaldte flexboliger også vil fremme væksten i landdistrikterne. Loven betyder, at helårshuse, med tilladelse fra kommunen, kan bruges som fritidsboliger. Og håbet er, at huse på landet dermed bliver lettere at sælge, og for eksempel børnefamilier fra byerne får nemmere ved at få en billig fritidsbolig.

Endelig fremhæver Carsten Hansen, at regeringen i de seneste år har afsat 400 millioner kroner til støtte til kommuner, der vælger at nedrive forfaldne huse i landdistrikter:

»Der er ingen tvivl om, at det hjælper, de steder, hvor man får fjernet nogle øjebæer. Vestervig og Ryslinge er gode eksempler på, at det har givet en positiv forandring i nogle landsbyer.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind