11. november 2013

Leder: Store opgaver venter de nye kommunalpolitikere

Der venter de nyvalgte kommunalpolitikere store og spændende udfordringer, mener administrerende direktør for KL, Kristian Wendelboe. Han opfordrer derfor vælgerne til at gøre deres stemme gældende ved kommunalvalget næste tirsdag.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Så er der kun en uge til, at vælgerne fælder deres dom. 9.082 håbefulde kandidater håber, at netop de får afgørende indflydelse på, hvordan deres kommune skal drives i de kommende fire år. Udfordringen er vidt forskellig, alt efter om det er en vandkantskommune med sivende indbyggertal eller en stor bykommune med vækst i både indbyggertal og arbejdspladser. Men alle steder gælder det, at det er en stor og meget vigtig opgave, som venter de nye og de genvalgte kommunalpolitikere.

Med kommunalreformen fik de 98 kommuner ansvar for betydeligt flere opgaver, og selv om nogle kommunalpolitikere synes, at arbejdsbyrden til tider kan være overvældende, har jeg aldrig hørt nogen sige, at opgaven ikke er spændende. Det er ganske enkelt samfundets absolutte kerneopgaver, som kommunalpolitikerne har ansvaret for. Pasningen af vores børn, plejen af vores ældre og indretningen af fremtidens folkeskole er alle på dagsordenen, når de nye kommunalbestyrelser træder sammen efter nytår.

Dertil kommer ansvaret for at geare de ledige til et job, sikre en erhvervsudvikling, der går hånd i hånd med en indsats for bedre miljø og klima, og ikke mindst sikre, at det kommunale, nære sundhedsvæsen står klar til at tage over på betryggende vis, når borgerne bliver udskrevet fra behandling på sygehuset. Mængden af store og komplekse opgaver er stor, og når det oven i købet kombineres med en presset økonomi, hvor hver en kommunal krone og medarbejder skal bruges så effektivt som overhovedet muligt, bliver facit, at det er en meget vigtig og betroet opgave, som de nye kommunalpolitikere får tildelt af vælgerne på tirsdag.

I de senere kriseår har kommunalpolitikerne i den grad vist, at de er opgaven voksne. Kommunerne har taget et stort ansvar for at trimme samfundsøkonomien, så det danske velfærdssamfund kan komme usvækket – om ikke ligefrem stærkere – ud af krisen.

Derfor skal min bøn til landspolitikerne være, at de belønner kommunerne for den præstation ved også at lempe på de snærende rammer og bureaukratiske bånd, som på nogle områder i alt for høj grad hæmmer de mest effektive og bedste løsninger i kommunerne. Det gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvor det efterhånden er en gammelkendt historie, at flere ministres velmenende ord endnu ikke har været nok til at rydde op i junglen af regler og paragraffer, som tager de kommunalt ansattes tid og kræfter fra at levere den bedste service for borgerne og virksomhederne.

Lad de nye kommunalpolitikere få de bedst mulige betingelser for at løse den store og vigtige opgave, som venter dem. På tirsdag er det vælgernes tur til at løse en vigtig opgave. Jeg håber, at så mange som muligt – unge som gamle – tager opgaven på sig i stemmeboksen. God valgdag!

×

Log ind