13. maj 2013

Selvbetjente biblioteker boomer

Antallet af selvbetjente biblioteker er mere end fordoblet på bare halvandet år, viser nye tal fra Kulturstyrelsen. Og det stopper ikke dér, viser en Momentum-rundspørge, hvor mange kommuner forventer at oprette eller udbygge antallet af selvbetjente biblioteker. Borgerne kommer mere på biblioteket og låner flere bøger med de øgede åbningstider.

Muligheden for at gå på biblioteket uden for den normale åbningstid er i eksplosiv stigning. Nye tal fra Kulturstyrelsen viser, at antallet af såkaldte selvbetjente biblioteker er mere end fordoblet på bare halvandet år og firedoblet i forhold til 2010. Det betyder, at 63 kommuner rundtom i landet nu har i alt 174 selvbetjente biblioteker, hvor man som borger selv kan lukke sig ind og låne bøger uden for den bemandede åbningstid.

Og udviklingen ser bestemt ikke ud til at stoppe, viser en ny Momentum-rundspørge blandt kommunernes kultur- og fritidschefer. 75 procent af de kommuner, der allerede har selvbetjente biblioteker, forventer enten at udvide ordningen til flere biblioteker eller udvide åbningstiden med selvbetjening. Og blandt kommunerne uden selvbetjente biblioteker har 35 procent konkrete planer om at indføre ordningen, mens 50 procent overvejer det.

Og der er også god grund til at indføre de selvbetjente biblioteker, forklarer Bodil Have, bibliotekschef i Aalborg Kommune, hvor man lige har indført udvidet åbningstid med selvbetjening på det sidste af kommunens biblioteker.

»Vi fik det første selvbetjente bibliotek i 2008, og det har været en stor succes. Brugerne er tilfredse og føler sig trygge ved at komme på biblioteket uden for betjeningstiden. De synes, det er dejligt, at de kan komme, når det passer dem. Vi kan se, at både besøg og udlån stiger,« siger Bodil Have.

Også i Sønderborg Kommune har indførslen af udvidede åbningstider med selvbetjening været en enorm succes med flere udlån og besøg til følge.

»Det er en daglig glæde at møde borgere, som bare synes, det er noget af det bedste, der er sket på bibliotekerne de sidste mange år. Jeg tror ikke, jeg har haft én negativ reaktion på konstruktionen, og meldingerne er de samme fra medarbejderne,« siger stadsbibliotekar i Sønderborg Kommune Carsten Nicolaisen.

Glade brugere

Det er ikke bare i Aalborg og Sønderborg, at både antallet af besøg og udlån er stigende på selvbetjeningsbibliotekerne, i forhold til før de blev selvbetjente. I Momentums undersøgelse svarer 78 procent af kommunerne, at de har oplevet stigende besøgstal, og 65 procent af kommunerne har udlånt mere.

Samtidig svarer alle de kommuner, der har lavet brugertilfredshedsundersøgelser, at brugerne er tilfredse med det selvbetjente bibliotek. Den tilfredshed går igen i en undersøgelse fra Kulturstyrelsen, hvor 64 procent af de adspurgte brugere oplever, at de kommer mere på biblioteket efter indførslen af selvbetjent bibliotek. Og 92 procent er tilfredse med, at de kan besøge biblioteket, når det passer dem.

Ifølge Carl Gustav Johannsen, lektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet og forfatter til afhandlingen ”Åbne biblioteker – et kortlægningsprojekt,” er det især de teknologiske fremskridt, der ligger bag stigningen i antallet af selvbetjente biblioteker.

»Med det automatiserede udlån og aflevering og mulighederne for overvågning af bibliotekerne har man sikret sig en vis form for kontrol, og så er det jo en billig måde at give borgerne en serviceudvidelse. Nogle steder er man gået fra at have åbent 20-30 timer om ugen til 80-100 timer,« siger Carl Gustav Johannsen.

Han påpeger, at mange lokalpolitikere lægger stor vægt på at bevare de lokale biblioteker, og med selvbetjening uden for de bemandede åbningstider kan borgerne stadig bruge biblioteket flittigt, uden at det koster voldsomt mange ressourcer for kommunen. Mange steder ligger bibliotekerne samtidig i attraktive lokaler, som det vil være synd ikke at udnytte så meget som muligt.

Biblioteket skal sælge sig selv

Medarbejderne på bibliotekerne, organiseret i Bibliotekarforbundet, er også helt med på idéen om at lave længere åbningstider, hvor noget af den er selvbetjent. Til gengæld er Bibliotekarforbundet utilfreds med, at nogle kommuner bruger det til nedskæring i personalet og antallet af timer med bemanding, og at man endda nogle steder har overladt driften af biblioteket til frivillig arbejdskraft.

»Vi skal lade borgerne komme ind og låne bøger, når det passer dem, men det skal ikke ske som et led i en spareøvelse, hvor der bliver mindre tid til, at borgerne kan få vejledning fra bibliotekarerne. Brugerne ønsker stadig at få hjælp fra en bibliotekar. Når de ønsker vejledning, og hele familien er med, tager man derhen, hvor det er muligt at få vejledning,« siger Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet.

Carl Gustav Johannsen, lektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet, gennemførte en større undersøgelse om åbne biblioteker i efteråret 2011, og den viste, at cirka en fjerdedel af de selvbetjente biblioteker var opstået i forbindelse med besparelser.

»Det er selvfølgelig ren win-win for borgerne, hvis man både bevarer bemanding og laver ubemandede åbningstider. For trods de selvbetjente bibliotekers flotte tal så kom der dengang stadig flere i de bemandede perioder end i de ubemandede,« siger Carl Gustav Johannsen.

Han påpeger, at der for bibliotekarerne derfor ligger en stor opgave i at gøre de selvbetjente biblioteker attraktive. Det kommer ikke bare af sig selv ved at åbne dørene.

Den konklusion skriver man gerne under på i Aalborg, hvor indførslen af selvbetjening er sket i forbindelse med besparelser. Det gav fra start en udfordring med at få medarbejderne engageret, men det har også givet nye udfordringer til medarbejderne at gøre det nemt og indbydende, forklarer Bodil Have, bibliotekschef i Aalborg Kommune.

»Vi har tænkt meget i, at biblioteket og dets indretning skal kunne sælge sig selv og har derfor indrettet bibliotekerne anderledes. Vi har blandt andet skabt mere plads ved at tage de materialer væk, som ikke var blevet brugt i et år eller to. Vi har lavet flere zoner med skråhylder, så det ikke bare er bogrygge, der møder en, færre høje reoler, og vi arrangerer flere temaudstillinger,« siger Bodil Have.

Sønderborg Kommune har opretholdt det samme antal personaletimer ved bibliotekerne, samtidig med indførslen af selvbetjening og ubemandet åbning, forklarer stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen. Han giver bibliotekarerne en væsentlig del af æren for de selvbetjente bibliotekers succes:

»Det er stadig medarbejderne, der skal udvikle den faglige del af biblioteket, gøre det nærværende og spændende. Hvis det ikke sker, dør biblioteket, hvad enten det er selvbetjent eller har traditionelle faste åbningstider.«

Stor ansvarsfølelse

Med åbningen af biblioteker uden bemanding var der også frygt for hærværk, tyveri og biblioteker, der blev brugt som varmestuer. Momentums rundspørge viser dog, at kun få kommuner og kun i et lille omfang har oplevet problemer. 17 procent svarer, at de i et lille omfang har oplevet hærværk, 23 procent, at de i et lille omfang har oplevet tyveri, og 25 procent at de i et lille omfang har oplevet, at biblioteket bliver brugt som varmestue.

I Sønderborg Kommune er stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen imponeret over borgernes ansvarsfølelse.

»Vi har haft meget få problemer. Der har været noget med nogle unge mennesker og nogle øl en fredag aften. Men i de lokalområder, hvor bibliotekerne ligger, er der en udstrakt grad af ansvarsfølelse og ejerskab. Det er i sandhed blevet borgernes eget bibliotek og rum. Vi oplever ligefrem, at de rydder op og lige sørger for, at det ”ser ordentligt ud”,« siger Carsten Nicolaisen.

Heller ikke i Aalborg har man oplevet episoder, der står mål med, hvad man havde frygtet.

»Vi havde på forhånd alverdens bekymringer, men vi har oplevet en fantastisk respekt for biblioteket som et offentligt, fælles rum. Vi har kun oplevet få tilfælde af problemer i form af, at nogle unge i socialt belastede områder så at sige ”overtog” biblioteket. Men via tæt samarbejde med SSP, skole og fritidsinstitutioner har vi fået dæmmet op for det,« siger Bodil Have, bibliotekschef i Aalborg Kommune.

For Carl Gustav Johannsen, lektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi, er der heller ingen tvivl om, at bekymringerne om hærværk og tyverier er blevet gjort til skamme. Og med den store brugertilfredshed og muligheden for at udvide åbningstiderne uden store omkostninger er han sikker på, at de fleste biblioteker i fremtiden vil have udvidede åbningstider med selvbetjening.

»Hvor man førhen skulle finde argumenter for at indføre ordningen, vil man fremover skulle have specielle argumenter for ikke at have udvidede åbningstider, hvor borgerne selv kan låne deres bøger,« siger Carl Gustav Johannsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind