13. maj 2013

Leder: Kommunen er til for borgerne - døgnet rundt

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om, hvordan flere og flere kommuner i de seneste år har åbnet biblioteker og andre fritidstilbud for borgerne, så de kan besøge dem, når det passer bedst ind i deres hverdag

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Dagens Momentum kan fortælle om en markant udvikling på kultur- og fritidsområdet. Flere og flere kommuner har nemlig i de seneste år åbnet biblioteker og andre fritidstilbud for borgerne, så de i langt højere grad kan besøge dem, når det passer bedst ind i familiernes hverdag.

Borgerne har med andre ord adgang til faciliteterne via ”selvbetjening”, også uden for de normale åbningstider, hvor biblioteket eller idrætshallen er bemandet med personale.

Det er en udvikling, som afspejler den måde borgernes familie- og arbejdsliv er indrettet på, og det er et eksempel på, at de seneste års markante fokus på effektivisering i kommunerne ikke kun har betydet serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringsprocessen har også i en række tilfælde ført til, at kommunerne har set på den traditionelle opgaveløsning med nye og friske øjne, som har givet bedre løsning for borgerne.

På kultur- og fritidsområdet er der tydeligvis en bevægelse i gang, så tilbuddene og åbningstiderne i endnu højere grad kan indrettes efter borgernes behov. Det er heldigvis slut med, at man blot må indrette sig efter de løsninger og åbningstider, som passer ”systemet” og det kommunale personale bedst.

Nu tænkes der i stedet i, hvordan faciliteter og åbningstider kan indrettes så fleksibelt, at flest mulige borgere får glæde af dem. Kommunerne – og ikke mindst de kommunale kultur- og fritidstilbud – er til for borgerne, og derfor er det naturligvis alfa og omega, at flest mulige bruger dem så meget som muligt.

Udviklingen har måske nok i mange tilfælde været båret af et ønske om at effektivisere, men selvbetjeningsløsningerne på kulturområdet et positivt eksempel på, at nye teknologiske løsninger også giver nye, spændende muligheder.

Smarte adgangssystemer, hvor borgerne selv kan lukke sig ind, elektroniske udlåns- og afleveringssystemer på biblioteker og mulighed for videoovervågning er med til at gøre selvbetjeningsløsningerne mulige.

Alt sammen til glæde for borgerne.

×

Log ind