13. maj 2013

Det nære sundhedsvæsen rykker tættere på

Mere end hver femte kommune har i dag et akutteam, der rykker ud for at hjælpe ældre i deres hjem. De forebyggende indsatser er i stærk vækst i kommunerne. Og det er rigtig positivt, mener ekspert.

20 kommuner er i dag på pletten med et akutteam, når en ældre borger har akut brug for hjælp i sit eget hjem. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Og antallet stiger voldsomt i disse måneder. For blot otte måneder siden havde kun 13 kommuner et akutteam. Det består af flere sundhedsfaglige medarbejdere, der på kort tid kan rykke ud og foretage en udredning af, hvad der er den ældres akutte behov, og hvorvidt en indlæggelse er nødvendig.

Silkeborg Kommune, som i sidste uge udvidede akutberedskabet fra 12 til 24 timers bemanding, er et eksempel på, hvordan sundhedsvæsenet rykker stadig tættere på borgerne.

»Med akutteamet opnår borgerne en større grad af tryghed. De kan blive i nærmiljøet og stadig få den samme høje kvalitet i behandlingen,« siger Ida Høgh, distriktsleder for Ældreområde Nord i Silkeborg Kommune.

Det var især de mange uhensigtsmæssige genindlæggelser af ældre borgere, der for tre et halvt år siden inspirerede kommunen til at etablere det såkaldte akutteam med sygeplejersker. Teamet fungerer som en pleje- og omsorgsenhed, der udfører komplekse plejeopgaver i borgerens eget hjem og dermed i bedste fald kan forebygge en indlæggelse.

Indførslen af akutteamet gav nogle udfordringer i starten, hvor teamets funktion også var ny for de øvrige ansatte.

»Vi har nogle meget dygtige hjemmesygeplejersker i kommunen, som dengang rejste spørgsmålet, om det nye akutteam nu kom og ”tog arbejdet fra dem”. Det har krævet noget formidling, så det i dag står klart for alle, at det på ingen måde er akutteamets formål,« siger Ida Høgh og fortæller, at hjemmesygeplejerskerne i dag er rigtig glade for samspillet med akutteamet:

»Kommunens motto har fra starten været: Det, akutteamet gør i dag, kan alle sygeplejersker om et år. En del af akutteamets opgave er nemlig at lære hjemmesygeplejerskerne op i de specialiserede opgaver, så der skabes rum til, at akutteamet selv kan påtage sig nye opgaver.«

Det er netop den form for fleksibilitet og nærhed i omsorgsarbejdet, som docent Eigil Boll Hansen fra forskningsinstituttet KORA glæder sig over.

»Det er især godt, hvis akutteams kan være med til at fange nogle ældre borgere, inden det kommer derud, hvor en indlæggelse bliver nødvendig,« siger Eigil Boll Hansen og fortsætter:

»Det er bare vigtigt, at den sygeplejerske eller SOSU-assistent, der kommer ud til borgeren, husker også at inddrage en læge i vurderingen. Akutteams må ikke blive en discountløsning,« understreger han.

Ida Høgh medgiver, at driften af akutteams giver økonomisk mening for Silkeborg Kommune, fordi det koster kommunerne penge, hver gang en borger bliver indlagt. Men:

»Der skal ikke herske tvivl om, at hvis borgerne har behov for at komme på sygehuset, så kommer de det,« siger hun og fremhæver, at akutteamet lægger meget vægt på at samarbejde med de praktiserende læger, og at det samarbejde netop kan styrkes nu, hvor akutteamet dækker hele døgnet.

Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, præsenterede sidste år KL’s bud på fremtidens nære sundhedsvæsen. De overordnede linjer i udspillet, som lægger op til at lade behandling og forebyggelse ske tæt på borgernes hjem og hverdag, går igen i regeringens nye sundhedsudspil.

»Jeg er rigtig glad for, at akutteams bliver mere og mere udbredte i kommunerne. Vi opprioriterer den akutte sygepleje og er meget optaget af at sikre kvalitet og samarbejde med læger og sygehuse. Kommunerne spiller en nøglerolle i sundhedsvæsenet, fordi de er tættest på borgerne og derfor har mulighed for at sætte ind, hvor det virkelig batter noget: I borgernes hverdag,« siger Anny Winther.

Af Pernille Larsen, plr@kl.dk

×

Log ind