24. juni 2013

Mænd er mere til kommunalpolitik end kvinder

En langt større del af danske mænd end kvinder finder kommunalpolitik interessant. Det viser en ny Momentum-undersøgelse. Ifølge forsker vil forskellen dog formentlig udligne sig i takt med, at kvinderne bliver bedre uddannede.

Mændene fylder klart mest i det kommunalpolitiske landskab. Både blandt byrådsmedlemmer og på borgmesterposterne. Det er også mændene, der finder kommunalpolitik mest interessant. Det viser en ny Momentum-undersøgelse foretaget af YouGov blandt et repræsentativt udsnit af danskerne.

47 procent af danske mænd er interesseret eller meget interesseret i kommunalpolitik ifølge Momentums undersøgelse. Blandt kvinder er interessen noget lavere – nemlig nede på 32 procent.

Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker på Københavns Universitet, forklarer, at mænd generelt scorer højere i interesse for politik. Han mener, at det kan være svært at vurdere, hvor engagerede mænd og kvinder er i politik set ud fra deres interesse. Dog er politik stadig domineret af mænd.

»Det er et demokratisk problem, hvis det betyder, at færre kvinder involverer sig i politik og stiller op. Heldigvis synes det at være sådan, at hvert valg betyder flere kvinder i politik. Det er en langsom udvikling, men det er på vej,« siger Kasper Møller Hansen.

Han forklarer, at den skæve fordeling i interessen for politik primært er et udtryk for, at uddannelsesniveauet er højere hos mænd. I de yngre generationer er interessen mere ligeligt fordelt mellem kønnene, og her er kvinder bedre uddannede end i de ældre generationer.

Kasper Møller Hansen er ikke så bekymret, fordi det faktum, at kvinder interesserer sig mindre for kommunalpolitik end mænd, ikke slår igennem på valgdagen. For de 44 kommuner, som Kasper Møller Hansen, har undersøgt, var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009 faktisk 1,8 procentpoint højere for kvinder end for mænd. Kasper Møller Hansen mener, at hver ny generation vil øge interessen og deltagelsen hos kvinder. Men kvindelige politikere skal være synlige.

»Det er vigtigt med nogle kvindelige rollemodeller – også borgmestre, som kan vise vejen ind i politik for andre kvinder. Vi skal selvfølgelig også sikre, at der er gode forhold for begge køn i forhold til at føre et liv som politiker,« forklarer Kasper Møller Hansen.

 

Uddannelse øger interessen for politik

At interessen blandt kvinder stiger i takt med bedre uddannelse, stemmer overens med Momentum-undersøgelsen, hvor højtuddannede har størst interesse i politik. Blandt danskere med folkeskolen som højst gennemførte uddannelse er kun 30 procent interesseret eller meget interesseret i kommunalpolitik. For danskere, der har taget en lang videregående uddannelse, er interessen oppe på 57 procent.

Yosef Bhatti, adjunkt og valgforsker ved Københavns Universitet, fortæller, at den lavere interesse blandt lavtuddannede skyldes mange ting. Uddannelse socialiserer folk til, at politik er vigtigt, og dermed stiger interessen med uddannelsesniveauet. Det kan også skyldes, at dem med mest uddannelse får det, fordi de kommer fra overskudshjem, hvor der også i højere grad er blevet diskuteret politik. Og uligheden kan have negative konsekvenser.

»Hvis idealet er lige deltagelse, er det skidt, fordi det betyder, at de højtuddannede, som deltager mere, vil få mere indflydelse og stemme på politikere, som varetager deres interesser,« siger Yosef Bhatti.

Han fortæller, at det også kan give en tendens til, at politikerne lytter mere til højtuddannede, fordi de stemmer mere. Det kan dog være svært at ændre på.

»Det er et langt sejt træk, for det er en tendens, der har været sådan længe og findes i alle politiske systemer. Men man kan sørge for at gøre det nemt at deltage. Jeg tror, der altid vil være ulighed, men vi skal arbejde på at imødegå den,« siger Yosef Bhatti.

Af Sara Fleckner, sfv@kl.dk

×

Log ind