10. juni 2013

Leder: Skelsættende reform af folkeskolen

KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, glæder sig over folkeskolereformen, der indeholder mange af de elementer, som kommunerne i flere år har peget på som afgørende, hvis folkeskolen skal styrkes væsentligt. Han opfordrer derfor Folketinget til at sørge for, at reformen kan træde i kraft allerede fra august 2014.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Det var en god nyhed for den danske folkeskole, da fem af Folkepartiets partier i sidste uge blev enige om en reform, der skal løfte den danske folkeskole. Reformen indeholder mange af de elementer, som kommunerne i flere år har peget på som afgørende, hvis folkeskolen skal styrkes væsentligt. Og det er der heldigvis bred enighed om, at den skal. Vi kan ikke leve med, at næsten hver sjette elev i dag forlader folkeskolen uden basale færdigheder som at læse og regne. Samtidig er der brug for, at alle elever får mere udbytte af deres skolegang.

De positive elementer i reformen er mange. Det er godt, at der lægges op til at inddrage pædagoger mere i undervisningen. Det er rigtig godt, at idræt og bevægelse fremover kommer til at fylde mere i elevernes skoledag. Og det er særdeles godt, at eleverne får flere og mere varierede timer med klare mål for elevernes faglige og personlige udbytte. Samtidig er det også helt rigtigt set, at folkeskolen skal åbne sig mere mod det omkringliggende samfund som blandt andet erhvervsliv, idrætsklubber, musikforeninger og ikke mindst de ungdomsuddannelser, hvor langt størstedelen af eleverne skal fortsætte deres uddannelse efter folkeskolen.

Reformen indeholder med andre ord rigtig mange spændende tanker, og fra kommunernes side glæder vi os til at komme i gang med at føre tankerne ud i den praktiske virkelighed. Med ophævelsen af lærernes stive arbejdstidsaftale tidligere på året har vi heldigvis også fået de redskaber og den fleksibilitet, som den enkelte kommune og skoleleder har brug for i den forbindelse. Men de rette rammer er naturligvis ikke nok. Der udestår et stort arbejde med at få tingene til at fungere, så reformen bliver den gevinst for eleverne, som den har potentiale til at blive.

I det arbejde spiller lærerne en meget vigtig rolle, og jeg vil derfor kraftigt opfordre både Danmarks Lærerforening og de enkelte lærere til at spille konstruktivt med. Jeg anerkender, at vi havde divergerende meninger om arbejdstidsaftalen, og bølgerne gik til tider højt i forbindelse med lockouten i foråret. Men nu må vi alle se fremad og koncentrere os om det helt centrale: At den danske folkeskole uddanner børn og unge, som har de rette kompetencer til at se morgendagens udfordringer i øjnene.

I skrivende stund er det desværre usikkert, hvornår folkeskolereformen kan træde i kraft. Det er ærgerligt, at den usikkerhed har skygget for de mange positive elementer i reformen. Men fra KL’s side skal der lyde en klar opfordring til Folketinget om, at reformen træder i kraft allerede fra august 2014. Nu har man gjort et kæmpe forarbejde og taget de politiske diskussioner, og så gælder det altså om at få ændringerne ført ud i livet. Det vil være uansvarligt over for de danske skolebørn at trække tiden ud!

×

Log ind