10. juni 2013

Kommuner gør det nemmere at bruge naturen

85 procent af kommunerne tilbyder i dag faciliteter som eksempelvis shelters, havnebade, stisystemer, naturlegepladser, klatrevægge og udendørs motionsredskaber, der gør det nemmere at bruge naturen. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Mange kommuner vil gå længere ad den vej. Udviklingen glæder Friluftsrådet og forsker, som dog mener, kommunerne kan blive bedre til at reklamere for de gode tilbud.

Om du vil gå en tur, lufte hunden, lege, løbe, cykle, klatre, svømme, sejle, dyrke parkour, fitness eller overnatte udenfor, så er mulighederne blevet bedre i de senere år. Mange danske kommuner har etableret et væld af forskellige faciliteter, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at bruge naturen aktivt. Faktisk har hele 85 procent af de danske kommuner i dag etableret faciliteter til aktiv brug af naturen, og over halvdelen af de kommuner, der ikke er med på bølgen, har konkrete planer om at gøre det, viser en ny Momentum-rundspørge til de kommunale kultur- og fritidschefer.

Holstebro Kommune har gennem flere år arbejdet på, at de kommunalt ejede naturarealer så vidt muligt kan bruges som friluftssteder for borgerne. Kommunen har blandt andet etableret skovlegepladser, motionsstier, pladser med fitness-redskaber og shelters til overnatning. Derudover har kommunen også anlagt parkeringspladser og toiletfaciliteter, der gør det nemmere at komme ud i naturen. Og borgerne har taget godt imod de forskellige tilbud, fortæller skovfaglig medarbejder i Holstebro Kommune Kent Byrialsen.

»Ud over de positive tilbagemeldinger kan vi jo se på det almindelige slid og affaldsindsamling, at tingene bliver brugt løbende. Især vores hundeskove er meget populære, og det løbende indhug i brændestablerne ved vores shelters viser, at de bliver benyttet. Derudover har vi en bookingordning på en shelterplads, hvor for eksempel skoleklasser og spejdere kan reservere. Derudover kan vi se på sliddet, at brugen af vores naturlegepladser og fitness-pladser er stigende,« siger Kent Byrialsen.

Flere af de samme tiltag findes også i Ballerup Kommune, hvor man desuden er godt i gang med at omdanne et stort sammenhængende natur- og fritidslandskab, Harrestrup Ådal, så det er nemmere for borgerne at anvende.

»Alt for få brugte området, så nu arbejder vi med at skabe faciliteter og etablere formaliserede aktiviteter, så der er noget til eksempelvis både spejdere og dem, der bare vil gå en tur. Det handler om sammenhængende stisystemer, shelters til overnatning, golfbane, naturlegeplads og madpakkehus samt stier for både almindelige cykler og mountain bikes,« siger Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør i Ballerup Kommune.

Han understreger, at kommunen ikke kun tænker i formaliserede idræts- og naturanlæg, men også skaber tiltag, som kan være med til at åbne byens rum for fysisk aktivitet.

»I forhold til vores sundhedspolitik har vi eksempelvis lavet en række motionsruter, hvor vi prøver at give borgerne nogle input til, hvor man kan få en god gå- eller cykeltur og lære sin kommune bedre at kende. Der er en del borgere, som ikke er klar over, hvor grøn en kommune vi faktisk er,« siger Peter Bøgelund.

Tidens trend

Jens Troelsen, lektor og forskningsleder for enheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, glæder sig over, at så mange kommuner arbejder med at lave faciliteter til aktiv brug af naturen.

»Kommunerne følger tidens trend, hvor danskernes idrætsliv i stigende grad foregår udendørs og individuelt. Samtidig er det et naturligt led i forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet, hvor kommunerne kan spille aktivt ind ved at skabe bedre fysiske rammer,« siger Jens Troelsen og uddyber:

»Vi ved, at let tilgængelighed er meget vigtigt for at motionere. Det skal være nemt at komme af sted, for bare den mindste planlægning mindsker motivationen. Derfor er det godt, at kommunerne arbejder med tilgængeligheden. Fra tidligere projekter ved vi, at borgerne bruger faciliteterne og er glade for dem,« siger Jens Troelsen.

Det bekræftes i Friluftsrådet, som er paraplyorganisation for over 90 foreninger inden for natur, miljø eller friluftsliv. Anker Madsen, afdelingsleder i politisk afdeling, er derfor også glad for kommunernes fokus på at gøre det nemmere og mere attraktivt at bruge naturen.

»Vi ser en positiv trend i kommunerne. Selvfølgelig er der nogle kommuner, der kunne gøre det lidt bedre, men generelt har de taget opgaven til sig. Og vi er især glade for, at så mange arbejder med deres stisystemer, fordi adgangen til naturen betyder rigtig meget,« siger Anker Madsen og nævner fokus på vandet som rekreativt element og skovrejsning som andre positive tiltag.

Og friluftsfolket ser ud til at kunne glæde sig til at få endnu flere og bedre faciliteter i fremtiden. Mere end 9 ud af 10 kommuner i Momentums rundspørge forventer at optrappe arbejdet med at skabe faciliteter til aktiv brug af naturen i fremtiden. Og over halvdelen har allerede konkrete planer.

Mere struktur efterspørges

Det er Anker Madsen naturligt nok glad for at høre, men han opfordrer samtidig kommunerne til at bruge nogle af kræfterne på at gøre arbejdet mere struktureret.

»Nogle steder bliver det lidt tilfældigt. Nogle få kommuner har lavet en politisk vedtaget friluftsstrategi efter et forløb med borger- og foreningsinddragelse og derved fået struktureret, hvad de vil og få favnet lidt bredere. Det er ikke nok kun at lave de idrætsfokuserede eller naturbeskyttende tiltag. Det er kombinationen, der rigtig giver noget,« siger Anker Madsen og opfordrer til også at tænke friluftslivet ind på andre områder.

»Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, der kommer mange flere penge til det her område i de kommende år, så derfor skal vi skabe synergieffekt ved at kombinere ting. Når vi nu skal putte nogle milliarder i klimatilpasning, så tænk friluftsliv ind samtidig. Det behøver ikke koste flere penge,« siger Anker Madsen.

Den tankegang trives allerede i Ballerup Kommune, hvor man skaber bedre forhold for at opholde sig på vandet, samtidig med man sikrer sig mod oversvømmelser.

»Vi etablerer i disse år forskellige søområder. Og det gør vi både på grund af det rekreative element og på grund af behovet for, at vi i de kommende år skal kunne optage større mængder regnvand. Samtidig står vi overfor at skulle rense vores åløb og svanesøen, hvor vi har renoveret slæbestedet for kanoer, kajakker og optimistjoller,« siger Peter Bøgelund.

Holstebro Kommune har i sin naturpolitik fra 2011 en lang række mål om at forbedre, udvikle og skabe mere flersidighed i brugen og adgangen til den kommunalt ejede natur. Politikken gør, at naturmedarbejderne er meget opmærksom på at få tilgodeset de mange forskellige interesser på området. Og kommunen har en tæt dialog med de lokale foreninger.

»Brugergrupper skal helst være adskilt, så vi ikke får konflikter mellem eksempelvis ryttere og mountain bikere. De forskellige ting skal spredes geografisk fornuftigt, og der er også enkelte steder, vi holder publikumsfrit af hensyn til vildtet og dyrenes fred og ro,« siger Kent Byrialsen, skovfaglig medarbejder i Holstebro Kommune.

Han påpeger samtidig, at stederne løbende skal vurderes, fordi folks vaner ændrer sig. Det har eksempelvis fået Holstebro til at lukke et par små skovlegepladser, som tiden var løbet fra, for i stedet at koncentrere kræfterne et andet sted.

Kommunerne skal reklamere mere

Jens Troelsen, lektor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, lægger også vægt på, at kommunerne bliver ved med at udvikle stederne og sikre, at der findes aktive tilbud til alle målgrupper. Samtidig mener han, at mange kommuner kan blive bedre til at reklamere for deres tilbud.

»Mange kommuner skaber gode faciliteter, men nogle steder har man en forventning om, at borgerne kommer af sig selv, når faciliteterne er bygget. Men det kræver altså ofte noget mere arbejde. Man kan eksempelvis ansætte en guide til faciliteterne, lave samarbejdsaftaler med foreninger og skaffe sig nogle ambassadører, så det går fra mund til mund,« siger Jens Troelsen.

I Holstebro Kommune erkender Kent Byrialsen, skovfaglig medarbejder, at man skal blive bedre til at fortælle borgerne om herlighederne ude i naturen.

»Vi arrangerer hvert år mange naturvejledningsture, som er meget besøgte. Men vi vil gerne arbejde på at lave noget mere og bedre materiale, man kan downloade fra nettet, så man kan se kommunens natursteder, og hvordan man kan komme ud og bruge dem. Samtidig skal vi også have små reklamesøjler i form af skilte med QR-koder ude i naturen, som man kan scanne for at se, hvad der er af muligheder,« siger Kent Byrialsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind