28. januar 2013

Mange børn holder fri uden for skoleferierne

Næsten to tredjedele af forældre til børn i udskolingen har på et tidspunkt holdt ferie med deres barn uden for skoleferierne. Og en fjerdedel har gjort det flere gange, viser ny Momentum-undersøgelse. Undervisningsminister og skoleledere mener, det er uacceptabelt og skader børnenes læring. Forældre mener, at skoleferierne bør gøres mere fleksible.

Om to uger er der vinterferie i de fleste danske folkeskoler, men allerede nu ligger mange skolebørn og daser i sydens sol eller suser ned ad skiløjperne sammen med deres forældre. Hele 63 procent af forældrene til børn i 7.-9. klasse siger, at de mindst én gang har holdt ferie med deres barn uden for skolernes ferie. Og næsten en fjerdedel har gjort det flere gange, viser undersøgelsen, som YouGov har foretaget for Momentum. Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af forældrene til børn i 0.-3. klasse allerede har holdt ferie med deres barn uden for skoleferierne.

Resultatet får børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) op i det røde felt.

»Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, at man bare holder børnene hjemme fra skole, når det passer en, eller når det er billigt at komme på ferie. Det er simpelthen manglende respekt. Både for ens eget barn, som skal lære mest muligt, og for klassen, hvor det er et problem for læringen, når alle børn ikke er der,« siger Christine Antorini.

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen, er helt enig med ministeren.

»Det kan være okay, hvis familien ikke har mulighed for at holde ferie på andre tidspunkter. Men hvis det er for at spare 1.000 kroner ved at rejse en uge før vinterferien, er det absolut ikke i orden. Det giver en mangel på kontinuitet i klassen, når der hele tiden er nogle væk. Børnene er jo næsten hele tiden i gang med projekter, hvor de samarbejder med andre,« siger Anders Balle.

165 fridage må være nok

Både Anders Balle og Christine Antorini anerkender, at børnene også kan få læring ud af at være på ferie med forældrene. Men de mener begge, at det for langt de fleste forældre må kunne lade sig gøre at følge skolernes ferieplan.

»Selvfølgelig lærer man også noget, når man er sammen med sine forældre, men det har man jo 165 dage om året til. Forhåbentlig kan man også lære sine børn noget i fritiden og i weekender. Danske børn er ikke ligefrem belastet af mange skoledage. Og det er jo ikke sådan, at familiens ferie skal holdes inden for de fem-seks ugers ferie, som man har på arbejdsmarkedet,« siger Christine Antorini.

Hun er med på, at der kan være særlige tilfælde, hvor det er ok at tage et par fridage uden for skoleferierne, hvis man eksempelvis skal til stor 80 års fødselsdag hos mormor i Jylland. Og så kan man bede skolelederen om tilladelse.

Mette With Hagensen, formand for forældreforeningen Skole og Forældre, synes, det er et svært dilemma, at forældre tager deres barn med på ferie uden for skoleferierne. På den ene side kan hun sagtens forstå de forældre, som gør det, hvis en bedsteforælder eksempelvis inviterer hele familien på ferie for at fejre sin fødselsdag:

»Skolen skal vurdere tilfældene individuelt. Det er synd for barnet, hvis det ikke kan fejre bedstefars fødselsdag. Der synes jeg, man skal finde en måde, hvor barnet kan følge med i skolearbejdet undervejs. Hvis det handler om at tage på ferie uden for skoleferierne, bare fordi det er billigere, er det en anden sag. Men hvis vi er helt ude i, at der ellers ikke er råd til ferie, så må man vurdere, hvad barnet får mest ud af. Børn lærer jo også noget af at være på ferie sammen med deres familie,« siger Mette With Hagensen.

På den anden side er hun enig i, at det er uheldigt, at så mange i dag holder ferie uden for skoleferierne:

»Det er problematisk, når det begynder at tage overhånd. Og tallet er noget større, end jeg havde regnet med. Det har konsekvenser for læringen i klassen, hvis der konstant mangler fire-fem elever, som er på ferie. Det er altid en afvejning mellem hensynet til det enkelte barn og hensynet til fællesskabet i klassen,« siger Mette With Hagensen.

Mere fleksible ferier

Niels Egelund, skoleforsker og centerleder ved Aarhus Universitet, er ikke så bekymret over, at mange forældre holder ferie med deres børn uden for skoleferierne. Han mener nærmest, at det er blevet en tradition, og han har selv gjort det med sine egne børn, fordi de gik i forskellige skoler og havde ferie på forskellige tidspunkter.

»Det betyder jo, at der er nogle børn, som ikke får undervisning i en uge, altså 5 skoledage ud af 200, så jeg mener ikke, det er en katastrofe. Men det kan selvfølgelig være irriterende i en klasse, og det er ikke optimalt. Men så længe det ikke er mere end en uge. Det kan også være positivt for børnenes læring at få nogle oplevelser sammen med familien,« siger Niels Egelund.

I kommunerne, som driver folkeskolerne, mener Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, som udgangspunkt, at forældrene bør følge skolens ferieplan.

»Forældrene bør så vidt muligt respektere skolernes ferier. Det kan svække læringsfællesskaberne, hvis mange børn er væk fra skolen i en periode. Men på den anden side er det vigtigt for børns trivsel – og dermed også deres læring – at være sammen med deres forældre, når de har mulighed for at prioritere familien. Og læring i den moderne skole foregår jo på mange forskellige måder, hvor udbyttet for eleverne ikke står og falder med, at alle er til stede samtidig,« siger Jane Findahl.

Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, mener, at skolerne bør tænke i en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen og ferierne.

»Det er ofte svært for forældre at få fri i vinterferien og efterårsferien, fordi mange vil have fri i den samme uge. Derfor kunne det være fint, hvis vi kan sprede ferierne over eksempelvis tre uger, så vi får en større fleksibilitet. Nogle skoler gør det allerede, hvor de så lægger nogle rullende temaforløb i de tre uger, så ingen går glip af noget,« siger Mette With Hagensen.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini synes, det er fint, hvis nogle skoler forsøger sig med en mere fleksibel ferieform. Men hun hæfter sig ved, at ferieplanen er skolebestyrelsens beslutning, som forældrene under alle omstændigheder bør respektere. De ”kan ikke bare trække feriekortet på andre tidspunkter”, som Antorini udtrykker det. Og hun opfordrer de enkelte skoler til at tage en åben debat om ferie-problematikken.

»Det er en holdningsdiskussion, som skolebestyrelsen og skoleledelsen bør tage med forældrene allerede inden skolestart. Det sender også et forkert signal til børnene, når de kan holde ferie i skoletiden. Og jeg tror heldigvis også, at der er kommet mere tydelighed om den slags ting i de seneste år,« siger Christine Antorini.

Tydelige signaler giver mindre fravær

Mette With Hagensen mener også, at tydelige signaler fra skolen er vigtigt. Og hun har gode erfaringer fra Lykkesgårdsskolen i Varde, hvor hun selv er formand for skolebestyrelsen:

»Vi er begyndt at skrive til de nye forældre, at det er vigtigt, at børnene er til stede, når der er undervisning. Og det har betydet, at færre nu holder ferie på skoledagene. Det er vigtigt, at skolebestyrelse, ledelse og lærere taler med forældrene om, hvad det betyder for undervisningen, når der mangler elever,« siger Mette With Hagensen.

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen, mener også, at forældrene skal gøres ansvarlige.

»Forældrene skal forstå, at det er deres ansvar og ikke bare lægge ansvaret over på skolen. Da jeg var skoleleder, sagde jeg til forældrene, at det ville være ulovligt fravær, hvis de tog på ferie med ungerne. Så sagde de, at jeg gav dem dårlig samvittighed. Men det synes jeg faktisk også er helt fint,« siger Anders Balle.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind