14. januar 2013

Leder: Samarbejde er vejen til et bedre sundhedsvæsen

Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL, skriver i sin leder om, at regioner og kommuner skal blive bedre til at samarbejde på sundhedsområdet.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Det danske sundhedsvæsen gennemgår store forandringer i disse år. Den højt specialiserede behandling samles på nogle få supersygehuse, og patienterne bliver indlagt kortere og kortere tid. Samtidig får kommunerne en mere og mere central rolle som garant for et velfungerende nært sundhedsvæsen, der kan samle borgerne bedst muligt op efter en indlæggelse eller sikre, at de slet ikke behøver blive indlagt.

Langt de fleste støtter den udvikling, men alligevel har debatten ofte udviklet sig til en diskussion om, hvem der skal varetage hvilke opgaver, om økonomien nu er på plads, eller om sygehusene, de praktiserende læger eller kommunerne gør det godt nok. Til tider har det mest haft karakter af en enerverende mudderkastning mellem ikke mindst regioner og kommuner.

Men nu er der heldigvis klare tegn på mere konstruktive vinde i debatten. Momentums rundspørge til de kommunale sundhedschefer viser i dag, at mange kommuner er begyndt at arbejde med såkaldt Integrated Care, der i bund og grund går ud på, at man har et meget tæt og formaliseret samarbejde med sygehuse og/eller praktiserende læger.

Samtidig erklærer et meget stort flertal af sundhedscheferne, at de nuværende sundhedsaftaler mellem de enkelte regioner og kommuner ikke er nok. De peger på, at der skal et tættere og mere organiseret samarbejde til, hvis det skal lykkes at skabe mere sammenhængende forløb for patienterne.

Og det er netop borgernes ve og vel, vi altid skal have for øje, når vi diskuterer sundhedsvæsenet. Borgeren vinder ved et tæt samarbejde mellem kommuner og sygehuse, fordi hun får den bedst tænkelige behandling eller pleje tæt på hjemmet og netværket.

Borgerne vinder også, fordi kapaciteten i sygehusvæsenet kan målrettes det mere specialiserede, og de dermed kan få den bedst mulige behandling, hvis de bliver syge. Og samfundsøkonomien vinder, fordi det er betragteligt billigere med fagligt kvalificerede indsatser i nærområdet end dyre hospitalsindlæggelser.

Der er allerede glimrende eksempler på velfungerende samarbejde mellem kommuner og sygehuse, og det er meget glædeligt, at også Danske Regioner bakker op om tankerne bag Integrated Care. Lad os håbe, at den samarbejdende ånd fra alle sider vil blive udgangspunktet for de fremtidige diskussioner om omlægningen af sundhedsvæsenet til gavn for borgerne.

×

Log ind