19. august 2013

Danskerne tror på, at deres stemmer nytter

Danskerne er det folk i EU, som tror mest på, at det giver dem indflydelse at stemme ved både lokalvalg og folketingsvalg. Ekspert mener, at danskerne har større tillid til det politiske system end i andre lande.

Hele 83 procent af danskerne mener, at det giver effektiv indflydelse på de politiske beslutninger, hvis de sætter deres kryds ved kommunal- og regionsvalget den 19. november. Dermed placerer Danmark sig helt i top blandt EU-landene, hvor kun 73 procent i gennemsnit mener, at en stemme til lokalvalg giver indflydelse. Det viser en undersøgelse fra Eurobarometer, der gennemfører meningsmålinger på vegne af EU-Kommissionen. Danskerne topper også i troen på, at det giver indflydelse at stemme til nationale valg. Det mener 89 procent af danskerne mod 70 procent af EU-borgerne i gennemsnit.

Klaus Levinsen, lektor og forsker i borgerdeltagelse og vælgeradfærd ved Syddansk Universitet, glæder sig over, at en så relativt høj andel af danskerne mener, at det nytter noget at stemme.

»En af de væsentligste forklaringer er formentlig, at borgerne i Danmark – og de øvrige nordiske lande – har relativt høj tillid til det politiske system og de folkevalgte i sammenligning med andre lande. Vi har også en lav grad af korruption og valgsvindel, hvilket styrker tilliden og troen på, at det nytter noget at stemme. Endelig er det også relativt let for befolkningen i Danmark at få indblik i de politiske beslutninger, og hvordan de bliver taget,« siger Klaus Levinsen.

Han peger også på, at den kulturelle afstand mellem borgerne og politikere i Danmark er mindre end i de fleste andre lande:

»Vi kan sætte os i politikernes sted. Og de bliver ikke betragtet som højt på strå og utilnærmelige.«

Folketinget trækker mere

Mens de 89 procent af danskerne, som mener, det giver indflydelse at stemme til nationale valg, flugter næsten præcist med de 87,7 procent, som rent faktisk stemte ved det seneste folketingsvalg, er situationen en helt anden ved kommunalvalget.

Her stemte kun 65,8 procent af danskerne ved det seneste valg i 2009, hvilket var den laveste stemmeprocent i 35 år. Og det står i kontrast til, at 83 procent ifølge Eurobarometer-undersøgelsen vurderer, at det faktisk giver indflydelse at afgive sin stemme til lokalvalg.

Lektor Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet peger derfor også på, at der er et betydeligt potentiale for at få flere til at stemme til kommunal- og regionalvalget til november.

»De 83 procent er et meget højt tal, specielt fordi det både dækker kommunal- og regionsvalg, og regionerne siger ikke borgerne ret meget. Intet tyder altså på, at borgerne har vendt det politiske system eller politikerne ryggen. Og danskerne tror på deres egne muligheder for indflydelse,« siger Klaus Levinsen.

Han gør dog opmærksom på, at en vis ”politisk korrekthed” kan spille ind i Eurobarometer-undersøgelsen, fordi nogle føler, at de bør svare, at det nytter noget at stemme.

Klaus Levinsen mener, at det vigtigste værktøj for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget er at tage borgerne mere alvorligt i debatten.

»Vi skal styrke forbindelsen mellem de politiske partier og borgerne. Og måske kan deciderede kampagner for at få folk til at stemme også hjælpe noget. Jeg ser dog ikke ligefrem krisetegn for lokaldemokratiet, men valgdeltagelsen har været faldende. Ikke mindst ved det seneste valg i 2009, hvilket kan være en effekt af kommunalreformen, hvor vi fik nogle større enheder, som flere borgere måske ikke føler så meget tilknytning til,« siger Klaus Levinsen.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind