29. april 2013

Seniorjob er en sovepude for at finde ordinære job

De akutledige, som forventer at kunne få et seniorjob eller fleksjob, er mindre aktive til at søge job end andre akutledige, når de er ved at miste dagpengene. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Ekspert finder det helt naturligt, at udsigten til et seniorjob hæmmer lysten til at søge ordinære job. Kommuner og private arbejdsgivere vil have ordningen afskaffet.

Udsigten til et trygt seniorjob i kommunen dæmper de ledige seniorers iver for at søge ordinære job, inden de ryger ud af dagpengesystemet. Det viser en ny Momentum-undersøgelse blandt de akutledige. Her siger 20 procent af alle akutledige, at de har optrappet deres jobsøgning, efter de fik brev fra a-kassen om, at de var på nippet til at miste dagpengene. Men det gælder kun fem procent af de akutledige, som forventer at kunne få et senior- eller fleksjob.

Jørgen Søndergaard, direktør i SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og tidligere formand for Arbejdsmarkedskommissionen, mener, tallene afspejler en helt logisk reaktion fra seniorerne.

»Det er helt naturligt, at jo bedre alternativ man har til dagpenge, jo mindre aktivt leder man efter et job, når man er ved at ryge ud af dagpengesystemet. Hvis den her gruppe anser seniorjob som et godt tilbud, er det naturligt, at de ikke søger så desperat efter et job. Det kan man ikke undgå, hvis man giver særlige rettigheder til en bestemt gruppe,« siger Jørgen Søndergaard.

Han understreger, at det er en politisk beslutning, om man vil spænde et sikkerhedsnet ud under en særlig gruppe som i dette tilfælde seniorerne. Men ud fra en rent økonomisk betragtning er det ikke nogen god idé, fordi det gør de ledige mindre motiverede for at finde et ordinært job og dermed hæmmer mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Forældet tankegang

Derfor er Dansk Arbejdsgiverforening også stærkt skeptisk over for seniorjob-ordningen, forklarer underdirektør Erik Simonsen.

»Den ordning bør afvikles så hurtigt som muligt. En række af vores medlemsvirksomheder tumler med, at det er svært at få danskere til at tage lavtlønnede job. Og det bliver jo ikke bedre af, at der eksisterer en ordning som seniorjob. Ofte vil de, der har ret til seniorjob, slet ikke have nogen interesse i at tage et job på det åbne arbejdsmarked. På den måde skærer seniorjob-ordningen en skive af det effektive arbejdsudbud og parkerer en gruppe i en verden for sig,« siger Erik Simonsen.

Han kalder det en helt logisk følge af ordningens konstruktion, at seniorerne ikke søger job så aktivt som andre, der er ved at falde ud af dagpengesystemet.

»Når man er garanteret, at det offentlige står klar med et job til en, som ofte vil være på bedre vilkår, end man selv vil kunne finde, vil det jo næsten være underligt, hvis man selv er meget optaget af at søge job,« siger Erik Simonsen, som kalder seniorjob-ordningen en reminiscens af en forældet tankegang om, at de ældre på arbejdsmarkedet har brug for et særligt sikkerhedsnet.

Seniorjob-ordningen blev indført som et led i velfærdsaftalen fra 2006, der var et bredt politisk forlig mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, de radikale og Socialdemokraterne. Men Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs, mener, at ordningen har udviklet sig meget uhensigtsmæssigt i de seneste måneder.

For to uger siden offentliggjorde Momentum en prognose på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til de kommunale HR-/personaleafdelinger, der viste, at antallet af seniorjobbere formentlig runder 5.000 inden sommerferien. Det skal ses i forhold til, at antallet blot var 599 i december 2012, og at den nuværende regerings oprindelige forventning var, at der kun ville være 1.100 seniorjobbere ved udgangen af 2013.

»Seniorjob var ment som den allersidste udvej, da vi indgik velfærdsaftalen. Og jeg er meget, meget skuffet og bekymret over, at Mette Frederiksen og regeringen har koblet det til indsatsen for de akutledige, så seniorjob nærmest er blevet normen for ledige over 55 år. Det har aldrig nogensinde været vores hensigt, og det må simpelthen ikke blive hovedreglen. Det bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan undgå,« siger Ulla Tørnæs.

Ulla Tørnæs mener, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og regeringen i sin retorik i alt for høj grad har gjort seniorjob til et instrument i kampen for, at de akutledige ikke falder ud af dagpengesystemet. Og derfor har både jobcentrene og de ældre ledige ifølge Ulla Tørnæs for lidt fokus på at finde ordinære job.

Kommuner vil af med seniorjob

KL-formand Erik Nielsen, til daglig borgmester i Rødovre Kommune, mener, at de kommunale jobcentre gør et stort stykke arbejde for at hjælpe alle ledige – også de ældre – i ordinære job. Men han gør opmærksom på, at der er meget hård kamp om jobbene i denne tid.

Erik Nielsen mener på flere niveauer, at seniorjob-ordningen er en fejlkonstruktion, som snarest bør reduceres eller helt afskaffes. Han fremhæver, at den nye Momentum-analyse viser, at udsigten til et seniorjob nedsætter de ældre lediges iver for selv at finde et job.

»Kommunerne har jo hovedansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og det er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, at alle ledige har et stærkt incitament til selv at finde et job. Man kortslutter systemet, når en bestemt gruppe ved, at de har ret til et seniorjob i kommunen, hvis de ikke selv finder job,« siger Erik Nielsen.

Samtidig finder han seniorjob-ordningen stærkt problematisk for kommunerne som arbejdsgivere. I de seneste år har kommunerne været tvunget til at spare og fyre flere tusinde ansatte, mens kommunerne nu med den anden hånd er tvunget til at finde job til tusindvis af seniorjobbere.

»Ikke et ondt ord om de enkelte seniorjobbere, men det er helt skævt, at vi nu tvinges til at ansætte folk ud fra deres alder fremfor deres kvalifikationer. Det er også et dårligt signal til de ansatte, som har måttet se deres kolleger blive fyret i de seneste år. Samtidig er det ganske enkelt svært at finde meningsfyldte seniorjob nok, når de ikke må tage arbejdet fra de ordinært ansatte,« siger Erik Nielsen.

Socialdemokraterne holder fast

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, kan godt følge kommunernes problemer med skaffe tilstrækkeligt med meningsfyldte seniorjob, og han erkender også, at seniorjob-ordningen nedsætter de ældre lediges iver efter at finde et ordinært job.

»Selvfølgelig er det rigtigt, at lysten til at søge bliver meget mindre, når man ved, at man er sikret et job et andet sted. Andre søger jo efter et job med lys og lygte, fordi de er ved at miste deres eksistensgrundlag, hvorimod seniorerne ved, at de er sikret et seniorjob,« siger Leif Lahn Jensen.

Han anerkender også, at man dermed ”sagtens kan sige”, at seniorjob-ordningen skader mobiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor pointerer Leif Lahn Jensen også, at ordningen kun er for denne begrænsede gruppe seniorer og ikke skal til udvides til en bredere gruppe, som Enhedslisten eksempelvis ønsker. Men Socialdemokraterne holder fast i den nuværende ordning.

»Jeg kan ikke forestille mig nogen forringelser af seniorjob-ordningen i øjeblikket. Vi er en bred kreds af partier, som i 2006 valgte at indføre seniorjob, fordi vi ellers stillede de her mennesker i en forfærdelig situation, hvor de har betalt til dagpenge og efterløn hele deres liv, men pludselig ikke kan få nogle af delene. Og den situation blev jo meget værre af, at den borgerlige regering halverede dagpengeperioden,« siger Leif Lahn Jensen.

SFI-direktør Jørgen Søndergaard mener, at seniorjob-ordningen på den korte bane har forholdsvis begrænset effekt for arbejdsmarkedet i en periode, hvor ledigheden er høj. Men det er helt afgørende at få begrænset tilgangen, når hjulene begynder at rulle stærkere igen. Og han mener ikke, man skal gøre sig de store forhåbninger om at se de nuværende og kommende seniorjobbere komme tilbage på det ordinære arbejdsmarked igen.

»Hvis de er glade for deres seniorjob, vil de nok i vid udstrækning blive i det, indtil de kan gå på efterløn. Jeg tror kun, at meget få vil finde et almindeligt job igen,« siger Jørgen Søndergaard.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

Analyse: Sune Gerts Larsen, KL’s Analyseenhed

×

Log ind