12. marts 2012

Mange børn møder trætte om morgenen

Både pædagoger og forældre mener, at mange børn ikke er udhvilede, når de bliver afleveret i daginstitutionerne, viser ny Momentum-undersøgelse. Ekspert slår fast, at manglende søvn skader barnets trivsel og læring og opfordrer forældrene til at stramme op.

Hænder, der er ved at gnide øjnene ud af hovedet, og en mund, der er ved at blive gabt af led, er langt fra noget særsyn, når børnene bliver afleveret i landets vuggestuer og børnehaver. Det viser en ny Momentum-undersøgelse blandt pædagoger og forældre til børn i daginstitutioner. Her svarer hver fjerde pædagog, at kun cirka halvdelen eller endnu færre af børnene er udhvilede, når de møder på en almindelig dag. Fire ud af ti forældre erkender også, at deres børn nogle dage møder trætte i daginstitutionen.

Det billede kan personalet i børnehaven Søndermarksvej i Viborg sagtens genkende, fortæller børnehaveleder Ole Nielsen, som også er bestyrelsesmedlem i fagforbundet BUPL’s lederforening.

»Vi oplever, at nogle af børnene virker uoplagte, når de kommer om morgenen. Vi har indimellem børn, der her brug for at sove, nærmest lige når de kommer om morgenen. Og det gælder også de større børn på fire-fem år,« siger Ole Nielsen.

Han fortæller, at de trætte børn desværre kan tage noget af fokus fra personalets planer om aktiviteter og læring i børnehaven.

Personalet bruger jo uvilkårligt noget energi og opmærksomhed på de pågældende børn, som så selvfølgelig går fra noget andet. Så på den måde kan man sige, at energien og opmærksomheden bliver rettet på de trætte børn, og hvordan man får dem til at hænge på og være en del af fællesskabet. Og det vil gå ud over de planer, man havde for dagen,« siger Ole Nielsen.

Dårlig søvn giver dårlig læring

Det er ikke bare planerne i vuggestuen og børnehaven, der bliver påvirket af for lidt søvn. Det forklarer Jan Ovesen, overlæge og søvnspecialist ved nordens største søvnmedicinske klinik, Scansleep.

»Når børnene er trætte, fungerer de dårligt socialt og får en let øget risiko for at blive syge, ligesom det kan være væksthæmmende og påvirke appetitten. Samtidig bliver de dårligere til at lære, da søvnen konsoliderer nyt stof, som bliver flyttet fra arbejdshukommelsen og over i langtidshukommelsen. Og det har stor betydning for læringen, da det er her, alle oplevelserne skal lagre sig. Børn skal sove meget, fordi de skal lære meget,« siger Jan Ovesen.

Det er derfor meget vigtigt, at børn og for den sags skyld også voksne får den nødvendige søvn, fortæller Jan Ovesen. Han har nogle helt konkrete råd til forældrene om, hvordan de sørger for, at deres børn får nok søvn.

»For det første bliver man nødt til at afsætte den nødvendige tid. Det vil sige, at hvis barnet skal have 11 timers søvn, og man vækker børnene 6.30, så skal barnet sove klokken 19.30. Man bliver derfor nødt til at starte natteritualet 18.30, fordi man skal give sig tid til ritualet med at lægge børnene,« siger Jan Ovesen og giver et bud på, hvordan et natteritual bør være:

»Dels skal man give barnet opmærksomhed, så det kan fortælle, hvad det har oplevet i løbet af dagen. Børn har også nogle ting, de gerne vil af med. Så skal de nusses lidt og i bad, have børstet tænder og kærtegn og historier. Så er de tilfredse. De har fået opmærksomhed og kærlighed, og de har fået tømt deres hjernekontor, og når de har været i gang siden klokken 6.30, er de trætte og falder relativt nemt i søvn.«

Han pointerer, at forældrene skal påtage sig ansvaret for at trække grænsen og få lagt barnet i seng i rette tid.

»Det går oftest galt der, hvor man prioriterer lidt anderledes, eller man skal skynde sig at sætte vasketøj over, vaske op og en hel masse ting og sager, og så kommer børnene for sent i seng og er sure og irriterede, og så kommer skænderierne,« siger Jan Ovesen.

Kommunernes forening KL offentliggjorde i februar udspillet ”Det gode børneliv”, hvor KL blandt andet opfordrer forældrene til at tage et større ansvar for barnets udvikling og læring. Og i den forbindelse er det et vigtigt udgangspunkt, at børnene får tilstrækkelig søvn.

»Når vi ved, at søvnen er så vigtig for børnenes læring og vækst, er det afgørende, at forældrene er deres ansvar bevidst og sørger for, at børnene er udhvilede, når de møder i daginstitutionen. Det har ikke bare konsekvenser for deres eget barns trivsel og læring, men kan også være med til at ødelægge noget for de andre,« siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg og byrådsmedlem i Fredericia.

Børnefamilier under tidspres

Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen FOLA, er helt med på, at ansvaret for børnenes søvn ligger hos forældrene. Han har dog også forståelse for, at det nogle gange kan være svært at få alle enderne til at gå op i en børnefamilie.

»En del af det skyldes, at vi gerne vil være sammen med vores børn så meget som overhovedet muligt. Og i en fortravlet hverdag, hvor vi måske får hentet børnene lidt senere, end vi egentlig gerne ville, forsøger man måske at kompensere lidt for noget kontakt i den anden ende. Der er jo ingen tvivl om, at børnene bruger langt den største del af deres vågne tid i institutionen, så jeg kan ikke bebrejde forældrene, at de gerne vil være sammen med børnene,« siger Lars Klingenberg.

Han er dog helt på det rene med, at søvnen er essentiel for børnenes udvikling og læring, og at det derfor er vigtigt at informere forældrene om, at børnene skal have en god – og lang – nattesøvn.

I Momentums undersøgelse svarer hele 61 procent af forældrene dog, at pædagogerne i deres barns daginstitution aldrig fortæller dem, det er vigtigt for deres barns trivsel, udvikling og læring, at børnene møder udhvilede. Pædagogerne er dog af en anden mening. 28 procent af pædagogerne mener, de fortæller det mindst en gang om ugen, og yderligere 27 procent mener, at de mindst en gang om måneden informerer forældrene om søvnens betydning. Der er altså tilsyneladende et eller andet, som går galt i kommunikationen, og det ærgrer Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

»Hvis vi skal lykkes med at skabe et bedre børneliv, er det utrolig vigtigt, at forældre og pædagoger spiller godt sammen. Når vi kræver, at forældrene skal mere på banen, skal vi samtidig også give dem de rigtige forudsætninger. Og her har pædagogerne en faglig viden, som det er vigtigt, de videreformidler til forældrene samtidig med, at de tør tage dialogen og stille krav til forældrene,« siger Jane Findahl.

For Lars Klingenberg er det også helt i orden, at pædagogerne tager en snak med forældrene. Det skal bare ske i en ordentlig og fordomsfri dialog, hvor pædagogerne ikke pådutter forældrene en bestemt måde at gøre tingene på.

»Hvis pædagogerne gentagne gange oplever, at et barn er meget træt, er det jo oplagt at tage en snak med forældrene om, at barnet virker træt, og at det påvirker barnets trivsel og de andre børn. Og samtidig kan pædagogerne spørge, om det er noget, de kan hjælpe forældrene med,« siger Lars Klingenberg.

I Viborg har pædagogerne i børnehaven Søndermarksvej også taget snakken med forældrene både på eget initiativ, og når forældrene har bedt om råd, fortæller børnehaveleder Ole Nielsen.

»Hvis vi oplever et barn, der over en periode virker uoplagt, og hvor vi tænker, at det også har noget med hjemmesituationen at gøre, prøver vi at komme i dialog med forældrene og rådgive i forhold til spise- og søvnmønstre. For vi oplever, at der er mange – også veloplyste forældre – som måske ikke er så opmærksomme på søvnens betydning, som de burde være,« siger Ole Nielsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind