17. september 2012

Leder: Vi skal bruge de frivillige mere aktivt

KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, opfordrer i sin leder til at tænke kreativt og fordomsfrit i forhold til at inddrage de frivillige mere i det offentlige arbejde.

Den økonomiske krise i de seneste år har ramt mange lande, virksomheder og enkeltpersoner hårdt. Det er i mange tilfælde dybt alvorligt og ulykkeligt. Men hvis man skal tage de positive briller på, har en krise også gode sider. Det betyder i mange tilfælde, at både lande, virksomheder og familier for den sags skyld tvinges til at stoppe op og revurdere, om de nu gør tingene på den rigtige måde. Er udgifterne på nogle områder løbet løbsk, prioriterer vi ressourcerne rigtigt, eller kan vi måske gøre tingene på en smartere måde?

I det danske samfund har en af ”gevinsterne” ved krisen været et stærkere fokus på det personlige ansvar. Vi er begyndt at diskutere grænsen mellem at yde og nyde i forhold til velfærdssamfundet mere intenst, og fra snart sagt alle politiske sider er der blevet mere fokus på den enkeltes pligter i samfundet. Det gælder både det personlige ansvar for at bringe sig i en situation, hvor man har de bedste muligheder for at forsørge sig selv. Og det gælder også de enkelte personer og de enkelte familiers ansvar for at hjælpe samfundet, hvor de bedst kan, ud over at betale via deres skattebillet.

Frivilligt arbejde er derfor kommet i positivt fokus. Der har altid været ildsjæle, som har trukket et stort læs i alle dele af samfundet. Som fodboldtrænere, besøgsvenner, bestyrelsesmedlemmer eller noget helt fjerde. Men der er et stort potentiale for, at frivillige kan bruges langt mere aktivt i det danske samfund. Det gælder både i sportsklubber og foreninger, men det gælder også inden for de områder, der traditionelt primært har været varetaget af det offentlige.

Forstå mig ret, der skal ikke pilles ved, at samfundet har det overordnede ansvar for at sikre en ordentlig pleje til vores ældre og syge. Men der er afgjort plads til, at vi får et bedre samspil mellem det offentlige og den frivillige sektor. Derfor er det også overordentlig gode nyheder, at dagens Momentum-måling viser, at der er et betydeligt potentiale for at få flere danskere til at yde et større stykke arbejde som frivillig. Det gælder ikke mindst inden for netop social- og sundhedsområdet, hvor flest af de potentielle frivillige peger på, at de gerne vil yde et stykke arbejde.

Det skal ikke mindst kommunerne tage imod med kyshånd. Ikke sådan at forstå, at de frivillige skal overtage de professionelles arbejde, men vi skal tænke fordomsfrit og kreativt i forhold til, hvordan de frivilliges ressourcer kan inddrages langt mere til gavn for samfundet – også gerne på en mere forpligtende måde end i dag. Som Frivilligrådets formand siger i Momentum-artiklen, er det ”uprøvet farvand”, men det bør ikke holde os tilbage fra at bevæge os derud.

×

Log ind