16. april 2012

Leder: Kommunerne er garant for den nære naturpleje

Nogle ting bliver sagt og skrevet så mange gange, at det nærmest bliver sandhed. Men det er altså ikke nødvendigvis sandheden. Før strukturreformen varetog amterne beskyttelsen af naturen, mens kommunerne arbejdede for de grupper, der ville benytte den.

Af Kristian Wendelboe, administrende direktør for KL

Den arbejdsdeling førte til, at nogen fik den opfattelse, at kommunerne bare ville benytte og ikke beskytte. Med den opfattelse i bagagen var de samme grupper modstandere af, at kommunerne overtog naturopgaverne. Og disse følelser lever desværre stadig.

Men sandheden er en helt anden. Nu kan vi se, hvad der er sket konkret siden reformen. Som Momentum skriver i dag, brugte kommunerne i 2011 over 40 procent mere på naturforvaltning, end de fik ved overdragelsen af opgaven fra amterne i 2007. Og kommunernes engagement i naturplejen giver en helt ny dimension, end da amterne havde opgaven. Kommunerne er nemlig helt anderledes tæt på den lokale natur og borgernes behov, og resultatet er et væld af spændende lokale projekter, hvor naturpleje og friluftsliv går op i en højere enhed. Og ofte sker det i et frugtbart samarbejde mellem kommunen, frivillige borgere, lodsejere og naturorganisationer.

Forleden viste en KL-undersøgelse, at et overvældende flertal af kommunerne har etableret såkaldt grønne råd, hvor naturorganisationer sidder med og har mulighed for at give deres besyv med, inden kommunen går i krig med naturprojekter. Og det er heller ikke mange uger siden, vi kunne glæde os over, at en række biologer på Altinget.dk roste den kommunale naturforvaltning og gjorde det klart, at den er langt bedre end i amternes tid. De roste blandt andet, at ”sagsbehandlerne er kommet meget tættere på naturen”, og at biodiversiteten i naturen er blevet styrket efter strukturreformen.

Sagen er jo, at natur er andet og meget mere end langstrakte kyster, hedelandskaber og storstilede nationalparker. Det er også den lokale å, som bliver oprenset, så borgerne – også dem med handicap – kan fiske i dem. Det er stierne, som bliver etableret, når kommunen rydder engområderne for bjørneklo, og hvor borgerne dermed kan gå en aftentur. Og det er klokkefrøerne, som eksempelvis Slagelse Kommune gør en ihærdig indsats for at sikre bestanden af.

Derfor må det være på tide en gang for alle at begrave den sejlivede myte, at kommunerne ikke kan passe på naturen, og at opgaven kan varetages bedre af staten eller regionerne. Tværtimod sætter kommunerne en ære i at pleje naturen og har netop øje for, hvor der lokalt kan sættes ind, så en forsømt plet kan blive brugbar for borgerne, eller et stykke spændende natur kan blive til en ren perle. Og når det hele går op i en højere enhed, kan løb og leg på stier og naturlegepladser også være med til at styrke borgernes sundhed.

×

Log ind