13. februar 2012

Leder: Kommuner ser frem til faglig evaluering

Det har trukket længe ud, men i sidste uge skete det: Regeringen offentliggjorde, hvordan den konkret vil gennemføre den evaluering af kommunalreformen, som var en del af regeringsgrundlaget. Og det er vi fra kommunal side meget tilfredse med.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Dels er det befriende, at ”ventetiden” – som en række organisationer har brugt flittigt til at markedsføre deres selvstændige interesser – er slut. Og dels er det en fornuftig model for evalueringen, som regeringen har lagt sig fast på.

KL er grundlæggende tilfreds med, at kommissoriet holder fast i kommunalreformens bærende vision om én indgang for borgerne til det offentlige. Den indgang er kommunerne, og regeringen lægger ikke op til, at der skal laves en helt ny kommunalreform, som piller ved det. Kommunerne er tæt på borgerne, og i de seneste år har kommunerne oprettet en lang række nye tilbud i borgernes nærmiljø, som understøtter det. Det gælder ikke mindst i forhold til udsatte børn og unge og handicappede.

Vi er også enige med regeringen i, at der på nogle områder er god grund til at undersøge, om noget kan håndteres bedre end i dag. Det gælder blandt andet på sundhedsområdet, hvor vi er helt enige i, at en række behandlings- og plejebehov ikke skal løses på sygehusene. Kommunerne har derfor også allerede lagt sig voldsomt i selen for, at det nære sundhedsvæsen kan blive styrket markant. Og KL vil om en måneds tid komme med et samlet bud på, hvordan det kan gøres. Derudover giver det absolut også mening at se på, om en række af overgangene fra den ene til den anden sektor i sundhedsvæsenet kan håndteres bedre – til glæde for borgerne – end de bliver i dag.

Tidselen i regeringens model er faktisk en af de ting, der ikke står. Kommissoriet for natur- og miljøområdet fokuserer ensidigt på, hvordan kommuner og regioner løser deres opgaver, mens statens indsats tilsyneladende ikke skal underkastes nogen nærmere granskning. Det er et problem, fordi der er tæt sammenhæng mellem den kommunale og statslige indsats. Og hvis evalueringen på natur- og miljøområdet skal hvile på et sagligt funderet grundlag, må statens indsats derfor også kigges efter i sømmene.

Men alt i alt ser vi fra kommunalt hold frem til evalueringen. Og det er meget glædeligt, at regeringen vil gennemføre en fagligt funderet evaluering af de enkelte områder, hvor KL og Danske Regioner også bliver inddraget. Jeg kan garantere, at KL vil spille en aktiv og konstruktiv rolle i arbejdet. Og vores fokus vil være på, hvordan opgaverne løses bedst og mest effektivt til gavn for borgerne.

×

Log ind