14. maj 2012

Leder: Kom nu ud af busken

Alt godt kommer til den, der venter. Hvis det ordsprog holder stik, venter der gode og konstruktive trepartsforhandlinger med regeringen og fagbevægelsen, når de – endelig – kommer i gang. Men nu synes kommunerne altså efterhånden, at vi har ventet længe nok. De private overenskomstforhandlinger er for længst overstået, og trepartsforhandlingerne skal meget snart i gang, hvis de skal blive til noget.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

     Fra kommunernes side er vi i den grad klar. Og vi er lidt utrygge ved det lukkede rum, som forhandlingerne forberedes i. Meget tyder jo på, at kommunerne og resten af den offentlige sektor vil skulle bidrage væsentligt til en række af løsningerne, og derfor vil der fra KL’s side være meget politisk energi i trepartsforhandlingerne.

     KL er enige i, at en forøgelse af arbejdsudbuddet er den helt store udfordring, som skal løses i trepartsforhandlingerne. Det er ikke afgørende for os, præcis hvordan arbejdstiden samlet set øges, men vi er nødt til at finde en bedre balance mellem dem, der er på arbejdsmarkedet i Danmark, og dem, der ikke er. Alternativet er, at kommunerne også i de kommende år vil skulle spare, spare og spare på serviceområderne. Og så kan velfærdsydelserne i sidste ende nå et niveau, hvor vi mister befolkningens opbakning til velfærdsstaten.

     Derfor er det også særdeles vigtigt, at løsningerne ikke bliver for ”luftige”. Det oplagte eksempel er det ofte brugte argument om, at de deltidsansatte i kommunerne bare kan gå på fuld tid. Men vi ved, at det langt fra er så lige til. De fleste er på deltid, fordi den arbejdstid passer dem rigtig godt i forhold til familielivet. Og derfor kan det blive fugle på taget, hvis færre deltidsansatte skal være svaret på udfordringen.

     På samme måde er det virkelig godt, hvis mere uddannelse bliver en del af trepartsforhandlingerne. Men så er det altså afgørende, at kompetenceudviklingen hovedsageligt sker inden for de ansattes kerneområder. Altså at læreren bliver en bedre lærer, eller SOSU-assistenten yder en bedre service til de ældre borgere. Det er ikke vejen frem, hvis medarbejderne på de offentlige kerneområder i stedet uddanner sig ud af deres profession. Så bliver effekten det modsatte af hensigten.

     Og så vil KL have meget klare holdninger, hvis placeringen af beskæftigelsesindsatsen bliver en del af trepartsforhandlingerne. Beskæftigelsesopgaven ligger helt rigtigt i kommunerne og bør under ingen omstændigheder tages som ”gidsel” i forhandlingerne. Vi vil fra KL’s side gå meget op i at fastholde det enstrengede system, hvor kommunen både har ansvaret og betaler. Dagens Momentum-analyse om indsatsen over for de unge, forsikrede ledige viser, at kommunerne også i den grad har taget opgaven på sig.

×

Log ind