20. august 2012

Leder: Folkeskolen er nøglen til Danmarks fremtid

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

I sidste uge mødte Laura og Lucas og titusindvis af deres kammerater for første gang op i den danske folkeskole. Spændte og forventningsfulde tog børnene – og deres forældre – hul på det, der bliver omdrejningspunktet for deres tilværelse i mange år. Og uden at det skal tynge de små barneskuldre unødigt, er deres uddannelse i høj også nøglen til Danmarks fremtid i den globaliserede verden.

Det er en uomgængelig kendsgerning, at uddannelsesniveauet skal være i top, hvis Danmark fortsat skal kunne klare sig i den internationale konkurrence og dermed finansiere et velfærdssamfund af den kvalitet, vi har i dag.

Hvis det skal lykkes, kræver det derfor også, at de danske uddannelser er i absolut verdensklasse. Det er en ambition, som deles af politikere fra hele det politiske spektrum, og derfor blev skolestarten i sidste uge også startskuddet for en tid, hvor kvalitet i uddannelsessystemet vil blinke meget højt på den politiske dagsorden.

Og her taler vi ikke bare den landspolitiske dagsorden. Kommunerne vil – og skal – også sætte kvalitet i folkeskolen i top af den kommunalpolitiske dagsorden fra Frederikshavn til Guldborgsund. For høj kvalitet i folkeskolen er helt afgørende for, at eleverne rustes til at suge mere viden til sig på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mere tid sammen med lærerne er en vigtig faktor for, hvordan de nye 0. klasses elever bliver endnu dygtigere end deres forgængere. Tid er en afgørende faktor i folkeskolen. Det gælder både flere timer end i dag i kernefagene, men det vigtigste er, at lærerne er mere tilstede på skolen end i dag, så eleverne kan trække på lærernes faglige ekspertise, også uden for timerne.

Vi må desværre i dag erkende, at den danske folkeskole er en af verdens dyreste, uden at resultaterne følger trop i internationale sammenligninger. Derfor er vi tvunget til at få mere ud af de ressourcer, vi har, og det betyder, at lærernes arbejdstid skal bruges mere effektivt. Men det er samtidig helt afgørende, at tiden bruges rigtigt.

Målet er mere kvalitetstid, hvor eleverne får en udfordrende og afvekslende undervisning af høj kvalitet. Og lærerne skal rustes bedre til en undervisningsform, hvor hver enkelt elev mødes fra sit udgangspunkt og udfordres mest muligt derfra. Piger og drenge, svage og stærke skal alle møde en folkeskole, som giver dem det bedst mulige afsæt for en fremtid i uddannelsens tegn.

×

Log ind