15. oktober 2012

Kommunerne bruger mere krudt på erhvervslivet

Kommunerne har de seneste år sat ekstra ressourcer ind på at servicere erhvervslivet, viser ny Momentum-undersøgelse. DI anerkender, det går fremad, men mener stadig, der er rum for forbedring i mange kommuner.

Erhvervslivets velbefindende er kommet højt på kommunernes dagsorden, og mange har afsat flere ressourcer til at servicere erhvervslivet, viser en ny Momentum-undersøgelse. Her svarer 77 procent af kommunerne, at de i meget høj eller høj grad arbejder med at forbedre servicen over for erhvervslivet, og 49 procent af kommunerne har øget ressourceforbruget fra 2010 til 2012.

En af de kommuner, hvor man har sat ekstra fokus på at optimere betingelserne for erhvervslivet, er Odense.

»Der er stort politisk fokus på området, og det har været med til at ændre den måde, vi går til opgaven og virksomhederne på. Vi har blandt andet indført én indgang for virksomhederne, så de kun skal henvende sig ét sted for at få råd og vejledning,« siger Mette Beck-Nielsen, chef for Erhvervskontakten, som indgangsstedet for erhvervslivet hedder i Odense Kommune.

»Hvis der er tale om en større udvidelse, kræver det ofte flere tilladelser, og der kan vi skabe overblikket og hjælpe med at få det hele igennem. Samtidig kan vi tilbyde virksomheder, som gerne vil etablere sig i byen, at de kan få et nemt overblik over, hvad kommunen kan tilbyde,« siger Mette Beck-Nielsen.

Og kommunens tiltag er blevet taget godt imod af virksomhederne:

»Over 90 procent af Erhvervskontaktens brugere er tilfredse med vores servicering. Men det får os ikke til at hvile på laurbærrene. Det er et område, hvor man konstant skal dygtiggøre sig, for virksomhedernes behov ændrer sig hele tiden.«

Momentums undersøgelse viser, at idéen om at lave én indgang for erhvervslivet ser ud til at vinde mere og mere indpas i kommunerne. I dag har 34 procent af kommunerne allerede etableret én indgang, mens 21 procent af kommunerne er i gang, og 19 procent overvejer det. Dertil har flere kommuner ændret deres organisation på anden vis for at gøre det nemmere for virksomhederne.

Fra erhvervsorganisationen DI’s side anerkender man også, at det går i den rigtige retning med kommunernes arbejde med at servicere erhvervslivet.

»Vi kan se, at der er rigtig mange kommuner, der har fokus på det og har forsøgt at forbedre sig. Vi glæder os samtidig over, at mange forsøger at hente inspiration fra de kommuner, der har klaret sig godt i vores erhvervsklimaundersøgelse,« siger Hanne Schou, underdirektør i DI.

Hun understreger, at der trods forbedringer stadig er stor forskel på de enkelte kommuner, og at der generelt er rum for forbedringer. Specielt i forhold til sagsbehandlingen i bygge- og miljøsager ligger der stadig en stor opgave for kommunerne. Udover kompetent og hurtig sagsbehandling gælder det først og fremmest om at sikre en god dialog samt information og vejledning.

»Man skal ikke kun opfatte sig selv som en myndighed, men også hjælpe og servicere virksomhederne. Hvis der eksempelvis er noget, der ikke umiddelbart kan lade sig gøre, kan kommunen sammen med virksomheden se på, hvordan problemet kan løses,« siger Hanne Schou.

Den tankegang har også vundet indpas i Odense Kommune.

»Vi tænker meget i netværk og partnerskaber, så vi ikke bare bliver leverandører, men får skabt nogle fælles mål for, hvordan vi skaber vækst. Vi har selvfølgelig opsat nogle målsætninger for sagsbehandlingstider, men for os er god service i høj grad også, at man får en god vejledning og får skabt en god dialog,« siger Mette Beck-Nielsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

Analyse: Sune Gerts Larsen, KL's analyseenhed

×

Log ind