10. december 2012

Kommuner er vilde med frivillige

De frivillige er i høj kurs i kommunerne. Praktisk talt alle kommuner har øget samarbejdet med frivillige de seneste år og forventer, at de vil inddrage dem endnu mere i fremtiden. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Fra de frivilliges side er der glæde over interessen, og man samarbejder gerne med kommunerne. Det skal dog ske i en ordentlig dialog, hvor de frivillige bliver involveret tidligt i processen.

Kommunernes samarbejde med frivillige er eksploderet i de seneste år. Det viser en ny Momentum-rundspørge til landets kommunaldirektører. Her svarer hele 93 procent, at omfanget af kommunens samarbejde med frivillige er steget siden 2007. Og det er en bred vifte af områder lige fra plejehjem, idræt, socialt udsatte til teknik- og miljøområdet, hvor kommunerne samarbejder med frivillige. Men det ser ikke ud til at stoppe her. 95 procent af kommunerne forventer, at de vil arbejde endnu mere på at inddrage frivillige i de kommende år.

Hedensted er en af de kommuner, hvor man har store ambitioner for samarbejdet med de frivillige. Her har man kastet sig ud i et projekt om at ”sætte civilsamfundet fri” i tre af kommunens byer ved at invitere borgerne til en dialog om, hvordan man bruger pengene på deres område.

»Vores velfærdssamfund er under forandring, og vi får ikke flere penge. Til gengæld tror vi på, at hvis vi hjælper hinanden, kan vi skabe noget nyt. Og det er i høj grad lykkedes. Udviklingen har været forskellig i de tre byer, men der er blandt andet skabt ordninger for lektiehjælp, seniorer, der hjælper hinanden, hjælpere i fritidsklubben, grønne teams der holder byen smuk, bøger, der bringes ud til de ældre, og praktisk hjælp i børnehaven,« siger Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune.

Desuden har borgerne i den ene by valgt at omlægge en busrute og derved spare omkring 150.000 kroner, som man overvejer at bruge til en ”by-pedel” og en bus til eksempelvis at køre seniorer og børnehaven på tur samt de større børn til uddannelsesinstitutionerne.

Frivillig pr. sms

Også i Horsens Kommune har man i flere år målrettet øget samarbejdet med frivillige. På ældreområdet har man en lang tradition for godt samarbejde, og ifølge udviklingskonsulent Søren Riber vil ældreområdet ikke kunne fungere, som det gør i dag, uden de frivillige.

Horsens Kommune vil dog gerne samarbejde endnu mere med frivillige og på flere områder, blandt andet inden for handicap- og psykiatri. Derfor har kommunen taget utraditionelle metoder i brug for at få fat i nye folk.

»Vi har oprettet et sms-system, hvor man kan opgive, at man har de og de interesser, kan de her ting og kan hjælpe i disse tidsrum, og så får man et tilbud på sms om at hjælpe, når det matcher et kommunalt tilbud. Det kunne eksempelvis i denne tid være at få julepyntet på et ældrecenter eller i et bofællesskab. Vi håber selvfølgelig, folk synes, det er så interessant og givende, at de kommer igen. Som kommune skal vi blive bedre til at gøre det nemmere at byde ind med sine ressourcer som frivillig,« siger Søren Riber.

Fra de frivilliges side er man også meget positive over for kommunernes ønske om mere samarbejde, fortæller Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen. De gode intentioner til trods mener han dog, kommunerne kan blive bedre til at involvere de frivillige organisationer i, hvordan opgaverne skal løses.

»Det mest frugtbare samarbejde sker, når kommunen starter med en dialog med den frivillige verden om, hvad man kan gøre. På den måde får man nogle anderledes løsninger og sikrer, at alle synes, det er sjovt at være med. Eksempelvis havde Odense Kommune en udfordring med, at nogle af de ældre spiste alt for lidt. Man tog så en snak med Ældre Sagen i Odense og fandt ud af, at hvis man kunne finde nogen, som ville komme og spise et måltid med de ældre, fik de spist noget mere,« siger Lars Linderholm.

I Momentums undersøgelse svarer 60 procent af kommunerne, at de ofte eller nogle gange selv henvender sig til frivillige organisationer med en opgave, de gerne vil have hjælp til at udføre. Ligesom 43 procent af kommunerne har opfordret eller henvendt sig til en frivillig organisation for at høre, om de vil begynde at lave frivilligt arbejde i kommunen.

Casper Bo Danø, sekretariatsleder i FriSe, paraplyorganisation for landets lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, glæder sig over den øgede kommunale interesse for de frivillige. Især fordi den frivillige indsats ofte giver mening for borgeren.

»Men desværre kommer kommunerne ofte til at styre de frivillige meget. Hvis man mener, de frivillige besidder noget potentiale i form af andre værdier og evne til innovation, så bliver man nødt til at åbne mere op og invitere dem tidligere ind i processen,« siger Casper Bo Danø.

Kommuner skal slippe kontrollen

Lars Skov Henriksen, professor ved Aalborg Universitet, peger også på, at kommunerne skal turde afgive noget kontrol, hvis de vil have et succesfuldt samarbejde med frivillige.

»I modsætning til det almindelige arbejdsmarked har man ikke en kontrakt, hvor den frivillige er bundet af et sæt regler og motiveret af penge. Det er derfor afgørende, at de frivillige ikke begynder at føle sig som en slags arbejdskraft, eller at de bliver brugt, uden at de selv har indflydelse på hvordan og hvor ofte,« siger Lars Skov Henriksen.

Kommunerne virker dog til at være opmærksomme på den problematik. 91 procent af kommunaldirektørerne erklærer sig i hvert fald enige i, at det er vigtigt, at de frivillige bevarer deres frivillighed, og man derfor ikke opstiller for mange krav og regler.

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune, er på baggrund af erfaringerne fra projektet om at sætte civilsamfundet frit også overbevist om, at det er vigtigt at skabe en ligeværdig dialog, hvis kommuner skal skabe et godt samarbejde med de frivillige.

»Når vi går ind i det på en åben og fordomsfri måde, er det helt vildt, hvad der sker, og hvad folk har lyst til at være med i. Hvis vi som chefer og politikere vil sidde og bestemme, så dur det ikke. Man skal turde give det fri. Der er lidt pionerånd over det, og det tror jeg, der er nødt til at være,« siger Jesper Thyrring Møller.

Det er ikke kun de frivillige organisationer, kommunerne samarbejder med. Momentums undersøgelse viser, at 51 procent af kommunerne løbende inddrager egne frivillige, der er tilknyttet kommunen og ikke en frivillig organisation. Dertil kommer 16 procent, som inddrager egne frivillige til tidsbegrænsede aktiviteter af begrænset varighed som eksempelvis affaldsindsamlinger.

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen, er dog kritisk over for, at kommunerne selv står for at organisere de frivillige i stedet for at henvende sig til den kæmpe underskov af frivillige organisationer i deres nærområde, som kunne bidrage til opgaveløsningen.

»Når det frivillige er blevet populært, er det, fordi det kan noget andet end det offentlige, og man skal passe på ikke at elske det ihjel. Hele livsnerven i det frivillige er lysten til at hjælpe nogen og ikke være bundet ind i en kommunal tænkning om, hvordan vi lever op til vores forpligtelser over for borgerne,« siger Lars Linderholm.

Frivillige kræver ressourcer

Lars Skov Henriksen, professor ved Aalborg Universitet, mener, at en del kommuner forsøger at kopiere det frivillige element ind i deres institutioner og ansætte frivillig-koordinatorer eller give medarbejdere på institutionerne den særlige opgave. Alligevel mener han, at kommunerne kan drage større fordel af at samarbejde med en frivillig organisation.

»På den måde skal den enkelte frivillige for eksempel ikke selv tage diskussionen med plejehjemmet om, hvad der er en frivillig opgave, men kan gå tilbage til organisationen og lade den tage diskussionen,« siger Lars Skov Henriksen.

Casper Bo Danø, sekretariatsleder i FriSe, er heller ikke ubetinget glad for, at kommunerne selv står for at rekruttere de frivillige. Han påpeger, at mange kommuner mangler kompetencer og ressourcer til at fastholde de frivillige.

»Det er fair nok, at kommunerne selv rekrutterer frivillige. Men mange kommuner har fundet ud af, at det ikke er så nemt at arbejde med frivillige. Det er ikke 100 procent gratis. Der skal faktisk investeres nogle ressourcer i det, og man skal som offentlig leder pludselig til at agere i forhold til en helt anderledes type af ”medarbejdere”, og det har de svært ved. Her er der meget hjælp at hente i de frivillige organisationer,« siger Casper Bo Danø.

I Horsens Kommune er man meget bevidst om, at det er en ny opgave for lederne, og at det er vigtigt at afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med de frivillige.

»De frivillige dukker kun op, hvis de vil. Det nytter ikke noget, hvis man møder op som ny besøgsven på et ældrecenter og bliver mødt med ”hvem er du, og hvad skal du her”. De fleste steder starter vi derfor med en snak om arbejdspladsen, og hvad man kan forvente, hvis man kommer ind som frivillig. Det er en ny dimension i det at være leder og medarbejder på et ældrecenter, men vi er simpelthen nødt til at øve os i at tage godt imod de frivillige,« siger Søren Riber, udviklingskonsulent i Horsens Kommune.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind