20. august 2012

Hver 10. langelænder har diabetes

Langeland er den danske kommune, hvor den største andel har diabetes. En høj gennemsnitsalder og mange overvægtige er nogle af de væsentligste forklaringer.

Langeland har en kedelig danmarksrekord i diabetes. Hele 9,5 procent af langelænderne havde diabetes i 2010, og det er flere end i nogen anden dansk kommune. Det viser tal fra det Nationale Diabetesregister. Og når man går om bag tallene, er det langt fra tilfældigt, at mange langelændere har diabetes.

Momentums analyse viser nemlig, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen af diabetikere. Jo lavere uddannelsesniveau, jo større risiko har man generelt for at få diabetes. Samtidig er der også en meget klar sammenhæng mellem overvægt og diabetes. Og Langelands befolkning er blandt andet kendetegnet ved, at det generelle uddannelsesniveau er lavt i sammenligning med andre kommuner. Samtidig er det også den kommune, hvor der er næstflest svært overvægtige (kun overgået af Kalundborg). Hele 19,4 af langelænderne var svært overvægtige i 2010. Dertil kommer oven i købet, at Langeland har mange ældre indbyggere, hvilket også øger risikoen for diabetes.

Langeland Kommune er udmærket klar over, at det giver kommunen en gevaldig udfordring. Både i forhold til at hjælpe de mange diabetikere og ikke mindst for at sikre, at langelænderne får en sundere livsstil og dermed nedsætter risikoen for at få diabetes. Og Anne Marie Hedegaard, leder af kommunens forebyggelsescenter, mener, at man har sat mange ting i værk, som forhåbentlig kan rykke borgerne i en sundere retning.

»Vi har blandt andet et lille motionscenter, som er åbent og gratis for alle borgere. Og her kan man også få vejledning til, hvordan man kommer godt i gang med at træne,« siger Anne Marie Hedegaard.

Andre tiltag er et stærkt fokus på overvægtige børn allerede fra fødselsforberedelsen og hele vejen op gennem barndommen, blandt andet med særlige tilbud til overvægtige børn i den lille kommune med blot 13.000 indbyggere. Forebyggelsescentret står også i spidsen for et projekt, der skal få de ældste skolebørn til at blive ved med at dyrke idræt og bevæge sig.

»Vi ved, at det typisk er i 12-14 års-alderen, at børn begynder at falde fra idræt i foreningerne, og det er også her, at flere begynder at pjække fra idrætstimerne i skolen. Vi arbejder derfor i samarbejde med idrætslærerne på, hvordan vi kan gøre idrætstimerne mere spændende for de store børn. Og vi har haft en idrætsstuderende fra universitetet til at stå i spidsen for det projekt,« siger Anne Marie Hedegaard, som også er ved at lægge sidste hånd på en overordnet strategi for, hvordan kommunen generelt kan få borgerne til at bevæge sig mere.

»Jeg tror faktisk, folk er rigtig godt oplyste om, hvad der er godt og skidt i forhold til kost og motion. Men det svære er jo at finde den ”knap”, som for alvor får dem til at ændre noget i deres livsstil,« siger Anne Marie Hedegaard.

I løbet af 2013 åbner der også et nyt sundhedshus, som Langeland Kommune etablerer i samarbejde med Region Syddanmark. Her vil der blive samlet en lang række sundhedstilbud, og Anne Marie Hedegaard har store forventninger til, at det også vil styrke det nære sundhedsvæsen og forebyggelsesarbejdet på øen.

»Visionen med huset er, at det ikke bare skal være et bofællesskab for forskellige sundhedsprofessioner. Det skal være et samarbejdsfællesskab i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af kronisk syge, overvægt og alkohol,« siger Anne Marie Hedegaard.

Selv om Langeland altså bonger ud på diabetes-danmarkskortet, kan kommunen dog glæde sig over, at der – modsat tendensen på landsplan – i de senere år er kommet færre nye diabetikere til. Hvor der blev registreret 115 nye diabetikere på Langeland i 2010, var tallet 141 i 2007.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind