16. april 2012

Fredag er store udskrivningsdag på danske sygehuse

Markant flere patienter udskrives fra sygehusene om fredagen i forhold til andre ugedage, viser ny analyse. Mange patienter vil gerne hjem, og samtidig er weekendpatienter dyre for sygehusene. Men svage borgere risikerer at blive tabt, når de udskrives lige op til weekenden.

Fredag er den dag i ugen, hvor der sker suverænt flest udskrivninger fra sygehusene. Det viser en ny Momentum-analyse af indlæggelser og udskrivninger på de danske sygehuse i 2010. For eksempel udskrives der 28,8 procent flere patienter om fredagen end om mandagen. Mønstret gælder for alle aldersgrupper, men det er især de ældre over 65 år, som udskrives sidst på ugen. Her udskrives 32,6 procent flere om fredagen end om mandagen.

Figur 1: antal udskrivninger fra danske sygehuse i 2010

Det tyder på, at der på sygehusene sker en form for systematisk udskrivning af patienter op til weekenden. Det kan der være gode grunde til, påpeger Anny Winther, borgmester i Rebild Kommune og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. Men det er væsentligt, at patienterne også reelt er færdigbehandlede. Ellers kan de svageste borgere blive taberne.

»Der ligger et kæmpe ansvar på kommunernes skuldre, når de skal finde ressourcerne til at tage sig af de mange udskrevne patienter, der kommer hjem til weekenden. Det er jo også dyrere at have det kommunale plejepersonale på arbejde i weekenden. Og for nogle kommuner er det en stor udfordring, hvordan man håndterer især de mange ældre borgere på en god måde,« siger hun.

Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj Kommune, er en af dem, som oplever store udfordringer i forbindelse med sygehusenes udskrivninger op til weekenden. Han mener, sygehusene gør det for at spare penge. Resultatet er, at regningen ofte ender hos kommunen.

»Vi oplever tilfælde, hvor en patient kommer ind på sygehuset om fredagen og bliver sendt hjem igen samme dag, fordi sygehuset ikke kan behandle vedkommende. Kommunen får så regningen for hele weekenden – selv om patienten ligger derhjemme og først møder på sygehuset igen mandag morgen. Det ser vi flere eksempler på. Alene sidste år fik vi ekstraregninger på 2,8 millioner kroner, så det er ret mange penge, der står på spil,« siger Ole Bjørstorp.

Patienter vil hjem i weekenden

I modsætning til antallet af udskrivninger, som er stigende i løbet af ugens fem hverdage, så er det gennemsnitlige antal sengedage pr. udskrivning faldende. Således har personer, der udskrives om fredagen, generelt en smule kortere liggetid end personer, der udskrives tidligere på ugen. Samtidig viser undersøgelsen, at omkring hver femte udskrives mellem klokken 16 og 24 – altså på et tidspunkt, som stiller større krav til koordineringen mellem kommunen og sygehuset for at sikre, at patienten ikke havner i et ”hul”, hvor hun ikke modtager den fornødne pleje.

Figur 2: antal udskrivninger fordelt på tidspunkt på dagen - alle aldersgrupper

Ifølge Jes Søgaard, direktør i Institut for Sundhedsvæsen og professor i sundhedsøkonomi, bliver en stor del af patienterne udskrevet efter klokken 16, fordi en speciallæge ofte først skal underskrive udskrivningspapirerne og nogle gange også tilse patienten. Han erkender, at besparelser og kortere indlæggelser på sygehusområdet kan gå ud over kommunerne.

»Hvis nogle af de patienter, som udskrives, har et stort plejebehov, så vælter sygehusene belastningen over på kommunerne. En del af effektiviseringen af sygehusvæsnet kan altså falde tilbage på kommunerne,« siger Jes Søgaard.

Figur 3: Antal udskrivninger fordelt på dagen - 65+ år

Med det sagt er han ikke overrasket over mønstret, hvor flest udskrives om fredagen. Professoren nævner, at det næsten altid har været sådan, og han ser ikke nødvendigvis noget problem forbundet med det.

»Almindelige borgere, som du og jeg, vil gerne udskrives op til en weekend på nøjagtig samme måde, som vi gerne vil undgå at arbejde i weekenden. Det kan også være en fordel for ældre borgere, hvor der er behov for, at nogle tager sig af dem. Ofte har deres familier netop tid til dette i weekenden,« siger han og henviser til, at udskrivningerne også kan skyldes, at der er mindre sygehuspersonale på arbejde i weekenderne, og nogle sengeafsnit derfor er lukkede.

Det er Ulla Astman, regionsrådsformand i Nordjylland og formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, enig i.

»Hvis patienten ikke har behov for at ligge på sygehuset i weekenden, så er der heller ingen grund til, at vedkommende er på sygehuset. Hvis behandlingen godt kan udskydes, til det bliver hverdag, hvor der er mere personale tilstede, er det jo også det mest oplagte at gøre,« siger Ulla Astman.

Hun henviser til, at tal fra Danske Regioner viser, at selv om patienterne opholder sig kortere tid på sygehusene, så får de mere behandling, end de fik tidligere. Derfor er det også meget velbehandlede patienter, der kommer hjem.

»De patienter, vi sender hjem, er ikke borgere, der længere har behov for behandling. De har behov for pleje. Pleje er en kommunal opgave, ikke en regional opgave,« siger Ulla Astman.

Samarbejde vigtigt

Det er heller ikke alle kommuner, som oplever gener i forbindelse med udskrivninger. I Randers Kommune har man indgået et tæt samarbejde med det nærliggende sygehus, hvor der er lavet klare aftaler om, hvem der tager sig af hvad. Samtidig har kommunen, som en af de første, fået to udskrivningskoordinatorer, som har deres daglige gang på regionshospitalet. De besøger borgere, som er indlagt, og sikrer, at der sker et ordentligt udskrivningsforløb.

»Udskrivningskoordinatorerne har stor betydning for, at vi ikke har færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Vi har simpelthen samarbejdet os ud af det. Vi spekulerer ikke i færdigbehandlede patienter og udskrivninger. I stedet har vi været i stand til at få ændret kulturen og holdningerne i forhold til, at ”man skal være indlagt så og så lang tid”,« siger visitationschef i Randers Kommune Helle Hansen.

På landsplan viser analysen, at cirka hver tiende af de patienter over 65 år, som udskrives fra sygehuset, indlægges igen inden for en måned. Og blandt de, der udskrives om fredagen, er der lidt større sandsynlighed for at blive genindlagt end for dem, der udskrives en anden dag.

Anny Winther mener derfor, det er vigtigt at tænke i, hvordan antallet af genindlæggelser nedbringes, og hvordan samarbejdet i forbindelse med udskrivninger kan forbedres. Her er hun blandt andet positiv over for det tætte samarbejde, som Randers Kommune har lavet med sygehuset.

»På bare tre år er antallet af korttidsindlæggelser af ældre borgere på sygehusene steget med 14 procent. Og når patienterne udskrives hurtigere, medfører det flere opgaver til kommunens medarbejdere, som skal pleje borgeren i eget hjem. Derfor har KL i vores nye udspil om det nære sundhedsvæsen lagt op til, at der skal ske et endnu tættere samarbejde mellem kommuner, sygehuse og de praktiserende læger, så vi kan samarbejde om at give borgerne et endnu bedre tilbud,« siger Anny Winther.

Det skal blandt andet ske i form af specialiserede sygeplejeteam i kommunerne, der hurtigt kan rykke ud til borgere, der ikke har behov for en indlæggelse. Derudover foreslår KL også i sundhedsudspillet, at alle kommuner fremover skal have specialiseret sygeplejefagligt personale på vagt døgnet rundt alle ugens dage. Det vil netop gøre kommunerne bedre i stand til at pleje de mange borgere, som udskrives efter normal arbejdstid og lige op til weekenden.

Også formanden for regionernes sundhedsudvalg, Ulla Astman, ser gerne, at der bliver skabt et tættere samarbejde med blandt andet oprettelse af akutteam. Men hun vil ikke høre tale om, at regionerne skal bidrage økonomisk til den øvelse.

»Diskussionen om, at regionen skal levere en pose penge med patienterne hjem, er en smule enerverende. Det drejer sig om at gøre det bedste for borgerne. Borgerne vil gerne hjem, når deres behandling er afsluttet – det skal de også. Har kommunerne behov for flere midler, må KL rejse det i økonomiforhandlingerne med staten. Det er ikke regionens opgave at give midler med,« siger Ulla Astman.

Hun vil gerne indgå et tættere samarbejde med KL, men det skal handle om løsninger frem for økonomi:

»Det vil være en god ide, hvis vi satte os sammen og prøvede at finde nogle løsninger i stedet for at opfinde nogle ting, hvor vi øger modsætningerne. Man graver grøfterne dybere, når man foreslår, at pengene skal følge patienten.«

Også KL-udvalgsformand Anny Winther er positiv over for et øget samarbejde, men det kræver i sidste ende, at pengene bliver fundet.

»Der er heldigvis allerede gode eksempler på velfungerende nære sundhedsvæsner ude i kommunerne, hvor kommunerne også har specialiseret personale i weekenden. Men for at alle kommuner kan være med, så kræver det, at der tilføres flere økonomiske midler.«

Af Trine Møller, trm@kl.dk

Analyse: Joanna Phermchai-Nielsen, KL's analyse enhed

Om undersøgelsen

KL’s Analyseenhed har analyseret samtlige udskrivninger fra danske sygehuse i 2010 på baggrund af tal fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Analysen har fokus på, hvornår udskrivningen har fundet sted, antallet af liggedage på sygehuset og sandsynligheden for genindlæggelse inden for en måned.

×

Log ind