15. oktober 2012

Danskerne siger ja tak til flere frivillige i den sociale sektor

Danskerne mener ifølge en ny Momentum-undersøgelse, det er en god idé, at frivillige udfører frivilligt arbejde på social- og sundhedsområdet. KL, Røde Kors og Ældre Sagen ser et stort potentiale i at inddrage de frivillige mere på området. Også FOA anerkender de frivillige som et godt supplement, men advarer mod at lade de frivillige overtage de ansattes arbejde.

Danskerne er ikke i tvivl: De frivillige kan i høj grad være med til at supplere det offentliges arbejde på social- og sundhedsområdet. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Momentum blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Hele 87 procent kalder det en god idé, at frivillige udfører sociale aktiviteter som at være besøgsven og være med til udflugter, kortspil og sang. Når det gælder sociale, praktiske opgaver som at følge folk til læge eller frisør mener 76 procent, at det er en god idé. 46 procent mener også, det er en god idé i forbindelse med praktiske opgaver som rengøring og køkken- og havearbejde. Her mener 30 procent, det er en dårlig idé.

Mange af disse aktiviteter er tæt forbundet med de kommunale serviceydelser, og hos kommunerne hilser man danskernes åbenhed over for frivillige varmt velkommen, fastslår Anny Winther (V), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og borgmester i Rebild Kommune.

»De frivillige kan bruges langt mere aktivt i det danske samfund også inden for områder, der traditionelt primært har været varetaget af det offentlige. Det skal selvfølgelig beholde det overordnede ansvar for at sikre en ordentlig service for vores ældre og syge, men vi kan skabe en endnu bedre velfærdsstat, hvis vi får et bedre samspil mellem det offentlige og den frivillige sektor,« siger Anny Winther.

Undersøgelsen viser også helt overordnet en klar opbakning til, at de frivillige bliver inddraget mere på social- og sundhedsområdet. 52 procent af de adspurgte svarer, at man burde bruge de frivillige mere, mens kun ni procent mener, de frivillige burde bruges mindre.

Hvor går grænsen?

Også hos Ældre Sagen mener frivilligchef Lars Linderholm, at der er masser af muligheder for at inddrage de frivillige mere på social- og sundhedsområdet.

»Vi er helt sikkert positive over for, at frivillige kan komme til at spille en større rolle i at øge livskvaliteten for ældre. Selvfølgelig skal kommunerne levere ordentlig service for de ældre, men vi ser ikke et dilemma mellem det, og at frivillige engagerer sig på området. Vi mener, at både vores egne frivillige og frivillige generelt bidrager til den danske velfærd,« siger Lars Linderholm.

For Bent Greve, professor og velfærdsforsker på Roskilde Universitet, tegner undersøgelsen et klart billede af, at danskerne mener, de frivillige har en rolle at spille på social- og sundhedsområdet. Så længe det stadig er det offentlige, der står for kerneydelserne.

»Jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at der er spurgt til aktiviteter, som kan supplere det offentliges arbejde. Mange synes, det er en rigtig god idé at komme lidt flødeskum på, som det offentlige hverken økonomisk eller arbejdskraftsmæssigt har kapacitet til, men på den anden side vil man også gerne være sikker på, at lagkagen er der,« siger Bent Greve.

Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA), der repræsenterer 200.000 ansatte primært inden for social- og sundhedsområdet, er overordnet positiv over for de frivillige. Ifølge en FOA-undersøgelse mener størstedelen af medlemmerne, at de borgere, som får hjælp fra frivillige, får en højere livskvalitet. Alligevel er der dog klart nogle grænser for, hvor langt ind i velfærdsstatens kerneområder de frivillige må gå, mener FOA-formand Dennis Kristensen.

»Det er en god idé, når det gælder tiltag, som supplerer det offentliges indsats. Eksempelvis i forhold til ensomhed, hvor jeg synes, besøgsvenner er en prægtig idé. Men når nogle politikere forestiller sig, at frivillige kan erstatte lønnet arbejdskraft, bliver vi selvfølgelig bekymrede både på egne og velfærdens vegne. Grænsen for de frivilliges indsats skal drages lige præcis dér, hvor der er brug for uddannelse, viden og erfaring,« siger Dennis Kristensen.

Flydende grænse

En af de organisationer, som udfører frivilligt arbejde på social- og sundhedsområdet, er Røde Kors. Og her har man i de senere år oplevet stigende interesse for frivilligt arbejde og udvidet viften af tilbud på området, så det nu ikke bare omfatter besøgsvenner, men også eksempelvis hjælp til unge mødre, indvandrere, asylbørn og mange flere, fortæller præsident for Røde Kors Susanne Larsen. Hun mener i høj grad, at frivillige har deres berettigelse på social- og sundhedsområdet, og at det ikke er så vigtigt, hvor grænserne præcist går, men hvordan man får arbejdet udført på en god måde.

»Det vigtigste er, at vi bevarer værdien i, at det er rart med den medmenneskelighed, der ligger i, at folk gør det frivilligt. Derfor må vi aldrig blive leverandører til et andet system. Vi kan godt hjælpe på opfordring fra eksempelvis en kommune, men vi skal gå ind og hjælpe, fordi vi ser et behov, og fordi de frivillige gerne vil,« siger Susanne Larsen.

Hun påpeger, at grænserne ofte også kan være flydende.

»Hvis en borger er meget syg og plejekrævende, er det jo ikke frivilligt arbejde, men de professionelle læger og sygeplejersker, der kommer. Men det kan da godt være, at besøgsvennen handler ind på vejen og køber en liter mælk med,« siger Susanne Larsen.

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen, mener, der er nogle kommunale ”skal-opgaver”, hvor borgerens velfærd er afhængig af, at kommunen leverer servicen. Frivillige kan så bidrage med ting, som man aldrig vil kunne købe sig til. Han vil dog hellere fokusere på at skabe et godt samarbejde end at diskutere, hvor grænserne går.

»Hvis man tænker frivillighed rigtigt, burde de ekstra hænder ikke blive opfattet som en trussel, men gøre det muligt for medarbejderne at realisere nogle af de ting, de går og drømmer om. Eksempelvis er skoler gode til at inddrage forældrene, så eleverne kan komme på fisketur, museum eller andre ting. Men der er jo ikke en sjæl, der drømmer om, at forældrene i næste øjeblik skal undervise i stedet for,« siger Lars Linderholm.

Frivillige skal ikke tage de ansattes job

Hvorvidt de frivillige er en trussel mod betalt arbejde, deler vandene i Momentums undersøgelse. 33 procent mener, at det er en trussel. Lidt flere – 38 procent – af danskerne er uenige i, at frivilligt socialt arbejde udgør en trussel mod betalt arbejde.

For formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg, Anny Winther, er det vigtigt at understrege, at et tættere kommunalt samarbejde med de frivillige ikke skal ses som en trussel mod de ansatte.

»Når mange kommuner i disse år arbejder på at få et bedre samarbejde med de frivillige, sker det ikke ud fra ønsket om, at de frivillige skal overtage de ansattes arbejde. Men for at skabe bedre sociale relationer og imødegå ensomhed blandt borgerne. Det er derfor vigtigt, at vi alle tænker fordomsfrit og kreativt i forhold til, hvordan de frivilliges ressourcer kan inddrages langt mere til gavn for samfundet,« siger Anny Winther.

Hos FOA er man dog bekymret for, at de frivillige tager arbejdsopgaver og job fra de ansatte. I den seneste rundspørge til medlemmerne i social- og sundhedssektoren svarede 26 procent, at de frivillige udfører opgaver, som burde løses af de ansatte, forklarer Dennis Kristensen.

»Kigger vi på de kommunale budgetlægninger, så begynder vi jo nu at kunne se de første politiske beslutninger, der går i retning af at ville bruge de frivillige systematisk ved eksempelvis at lukke væresteder og forsøge at overdrage det til frivillige. Samtidig ser vi, at opgaver, der kunne give et pusterum og gøre arbejdet mere afvekslende for de ansatte, i stigende grad bliver udført af frivillige,« siger Dennis Kristensen.

Det sidste kan Susanne Larsen, præsident i Røde Kors, dog ikke rigtigt følge.

»Når de ansatte giver udtryk for, at det jo også er deres pusterum, det lige pludselig går ud over, så synes jeg, det er en forkert diskussion. For det her handler jo ikke om fagforeningspolitik, men om menneskelige værdier. At det er rart, at der kommer nogle og sætter sig ned og snakker eller holder én i hånden, når man skal dø, og ikke nødvendigvis får penge for det, men bare har lyst,« siger Susanne Larsen.

Og spørger man danskerne, så kan de frivillige heller ikke undværes i velfærdsstaten. Hele 69 procent af danskerne svarer i Momentums undersøgelse, at frivilligt arbejde aldrig kan undværes uanset det offentliges indsats.

At tallet er så højt, overrasker Bent Greve en smule.

»Men jeg tror, det hænger sammen med, at man har vurderet, at det offentlige dybest set aldrig har skullet løse den sociale og personlige relation, men i højere grad levere nogle konkrete, praktiske omsorgsopgaver,« siger Bent Greve.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind