12. november 2012

Danskerne elsker deres job

Vi danskere er glade for vores arbejde. Det viser både en ny Momentum-undersøgelse og ny rapport fra Eurofound, der placerer Danmark helt i top blandt EU-landene, når det gælder job-tilfredshed. Forsker mener, at de væsentligste forklaringer er den høje tillid til hinanden og den høje selvbestemmelse på de danske arbejdspladser.

Selv om vi i disse mørke morgentimer måske ikke ligefrem springer ud af sengen for at komme på arbejde, så har danskerne det rigtig godt på jobbet. Det viser en ny rundspørge til danskere i arbejde foretaget af YouGov for Momentum. Her svarer hele 78 procent af danskerne, at de trives meget godt eller godt på deres arbejdsplads, mens kun syv procent trives dårligt eller meget dårligt.

Graf: Hvordan trives du på din arbejdsplads? 

Og ser man på danskernes job-tilfredshed sammenlignet med de andre EU-lande, så placerer vi os også helt i top. Det viser en nylig udgivet rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår (Eurofound). Undersøgelsen bygger på en række spørgsmål til borgerne i de forskellige EU-lande, og som derefter er samlet i fire overordnede indekser – løn, arbejdstid, jobindhold og fremtidsudsigter.

På alle parametre ligger Danmark i top fire blandt de 33 lande i undersøgelsen. Når det gælder lønnen, ligger vi nummer fire, mens vi ligger nummer to i forhold til arbejdstid og fremtidsudsigter og endelig er helt i top, når medarbejderne skal vurdere kvaliteten af jobbets indhold.

Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet, der igennem mange år har forsket i arbejdsmiljø, er ikke overrasket over, at danskerne er tilfredse med deres arbejde i en grad, så vi ligger i top i Europa.

»Danske medarbejdere er generelt meget tilfredse med deres arbejdsvilkår. Der kan godt være konkrete forhold på arbejdspladsen, man er utilfreds med, men hvis man overordnet er utilfreds, vil man typisk kigge efter et andet job på et meget mobilt arbejdsmarked som det danske. I mange andre lande er man mere bundet til sit job, så man må oftere leve med det, selv om man synes, det er et dårligt job,« siger Peter Hasle.

Graf: Føler du, at din nærmeste leder har tillid til, at du udfører dit arbejde fornuftigt?

Dansk model virker

Også Dennis Kristensen, formand for Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA), der repræsenterer 200.000 ansatte primært inden for social- og sundhedsområdet, kan nikke genkendende til, at medarbejderne generelt er tilfredse med deres arbejde. Og han tilskriver også den fleksible danske arbejdsmarkedsmodel en del af æren.

»Vi har både tryghed i form af, at der er dagpenge og uddannelsesmuligheder, hvis man ønsker en anden type job. Samtidig er vi, selv om vi skælder ud over detailstyringen, et af de folk i verden, som har den største frihed i arbejdets udførelse,« siger Dennis Kristensen.

Han pointerer dog, at alt langt fra er rosenrødt. FOA’s egne undersøgelser viser nemlig, at medlemmernes tilfredshed på jobbet er faldet gennem de seneste tre-fire år på grund af nedskæringer og deraf følgende utryghed, og at de offentligt ansatte medlemmers tilfredshed ligger under de privates.

Bryder man Momentums undersøgelse ned på sektorer, er der dog ingen signifikante forskelle på trivslen blandt ansatte i det private og det offentlige, uanset om det er i kommuner, regioner eller staten. Og fra de kommunale arbejdsgiveres side noterer man sig med glæde, at medarbejderne trives på jobbet.

Illustration: Europas bedste jobindhold

»Der er ingen tvivl om, at tilfredse medarbejdere også er bedre medarbejdere. Og vi er dybt afhængige af dygtige og engagerede medarbejdere for at levere den bedst mulige service til borgerne,« siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Tillid giver tilfredshed

Momentums undersøgelse viser også, at hele 85 procent af de danske medarbejdere føler, at deres nærmeste leder har tillid til, at de udfører deres arbejde fornuftigt. Og det er netop i tilliden mellem medarbejdere og ledere, vi skal finde hovedforklaringen på danskernes store tilfredshed med deres arbejde, mener Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet.

Illustration: Europas bedste fremtidsudsigter på jobbet

»Vi har en høj social kapital på de danske arbejdsplader, fordi ledelse og medarbejdere har tillid til hinanden. Ledelsen har tillid til, at medarbejderne udfører et godt stykke arbejde, og derfor uddelegerer de kompetence til medarbejderne,« siger Peter Hasle og understreger, at Danmark her adskiller sig fra de fleste andre EU-lande:

»Danske medarbejdere ligger højt på autonomi på arbejdspladsen. De føler, de har indflydelse på deres eget arbejde. Og det har i mange undersøgelser vist sig at være en meget vigtig faktor for trivslen, at man har indflydelse på det, man selv laver.«

Også FOA-formand Dennis Kristensen ser tillid og deraf følgende medbestemmelse på sit eget arbejde som det væsentligste for medarbejdernes arbejdsglæde. Han mener dog, at der trods den generelt store medbestemmelse på eget arbejde blandt danske medarbejdere er stor forskel på, hvor mange frihedsgrader de forskellige medarbejdere oplever.

En tidligere FOA-undersøgelse viste, at jo højere uddannelse og løn, jo større frihed i arbejdet havde man. Og samtidig var der i det offentlige en større detailstyring end i det private.

»Man skal derfor være meget varsom med at tænke danskerne som gennemsnit. Som DJØF’er kan du eksempelvis i høj grad selv tilrettelægge dit job og har nogle store friheder og dermed også en lille styring fra sin nærmeste chef. Rengøringsassistenten derimod er i den kommunale verden detailstyret af sin lokale chef i en grad, så det ikke giver mening at snakke om selvbestemmelse,« siger Dennis Kristensen.

Væk med de snærende bånd

I Momentum-undersøgelsen er der dog ingen signifikant forskel på tilliden fra den nærmeste leder mellem de ansatte i kommunerne – hvor akademikere kun udgør cirka fire procent af alle ansatte – og andre sektorer. Og det er heller ikke kommunerne, man skal skyde på, når det gælder detailstyringen. Det mener Høje-Taastrup-borgmester og KL-udvalgsformand Michael Ziegler.

Illustration: Europas bedste lønvilkår

»Det er ikke de kommunale ledere, men overflødige statslige regler, der er en trussel mod tilliden. Vi er helt med på, at der er alt for mange regler og detailstyring i den offentlige sektor. Men trods masser af opfordringer fra kommunerne og snak fra diverse regeringer om at sløjfe regler, er der ikke blevet færre, men flere regler,« siger Michael Ziegler.

Peter Hasle påpeger, at de mange regler kan være med til at skabe en følelse af mistillid blandt medarbejderne, selv om man føler tillid fra den nærmeste leder.

»Jo flere krav, standarder og registreringer man bliver præsenteret for som medarbejder, jo nemmere kommer man til at se det som et udtryk for, at der ikke bliver troet på, at man laver sit arbejde ordentligt,« siger Peter Hasle og giver et eksempel:

»Det er jo blevet helt ekstremt for socialrådgiverne, som bruger tre kvarter på at registrere, hver gang de har snakket et kvarter med en klient. Og det er jo, fordi folketingspolitikerne har haft et billede af, at de nok var for søde over for klienterne. Man har derfor fra politisk hold villet tvinge dem til at gøre noget andet, end de selv vil, og det bliver selvfølgelig til en oplevelse af mistillid.«

I forhold til tilliden og den sociale kapital på arbejdspladsen er det dog godt, at det ikke har smittet af på den nærmeste leder.

Illustration: Europas bedste arbejdstider

»Medarbejderne ser ud til at have et billede af, at det ikke er den nærmeste leder, der er ansvarlig for det her. Og tilsyneladende har de nærmeste ledere været i stand til at håndtere det på en fornuftig måde, så man i hverdagen har kunnet bevare nogle sociale relationer, som stadig vil være en ressource i arbejdet,« siger Peter Hasle.

For Dennis Kristensen er der heller ingen tvivl om, at detailstyringen af medarbejderne har taget overhånd. Han opfordrer politikerne til at sætte de ansatte mere fri, da det også kan være med til at imødekomme de økonomiske udfordringer, Danmark står i.

»Jeg er helt overbevist om, at vi på den måde kunne blive mere effektive og udnytte ressourcerne bedre. Hvis den tillid, man føler fra sin nærmeste leder, også kunne forplante sig i, at reglerne blev sat mere fri, så ville der være meget at hente,« siger Dennis Kristensen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

 

Om undersøgelsen

YouGov har gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse for Momentum blandt 1.010 beskæftigede danskere. Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. oktober-6. november 2012.

×

Log ind