17. januar 2011

Leder: Regeljunglen skal grundigt beskæres

På det seneste har der været tegn på, at regeringen vil lægge sig i selen for at begrænse det bureaukrati og regelmorads, som på mange områder gennemsyrer den offentlige sektor. Både beskæftigelsesminister Inger Støjberg og indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har personligt lagt navn til ”væk med bøvlet”-kampagner. Og KL’s udvalgsformand har kvitteret for de positive tiltag i det udspil til regelforenkling, som beskæftigelsesministeren fremlagde i sidste uge.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør for KL

Men det er desværre langt fra nok. Det gælder specifikt på beskæftigelsesområdet, hvor udspillet ikke gør op med de meget detaljerede regler for, hvornår ledige skal det ene og det andet. Men det gælder også helt generelt, hvor et opgør med bøvlede regler og papirarbejde for papirarbejdets skyld burde være et helt centralt omdrejningspunkt for alle ministres arbejde. Og alle Folketingets partier bør bakke op om den målsætning. Hvis alle skal afsætte fodaftryk, der smitter af på regeljunglen, er der kun én sikker vinder: Bureaukratiet.

I dag er det desværre ofte sådan, at når den ene minister afskaffer en regel, indfører den anden minister en ny. Et af de seneste eksempler er på socialminister Benedikte Kiærs område. Hun har netop sendt et nyt lovforslag i høring om besøgsrestriktioner på plejehjem og plejeboliger, der lægger op til en ekstremt bureaukratisk model, hvor kommunalpolitikerne i hvert enkelt tilfælde skal beslutte, om der er behov for at indskrænke besøgsmuligheden på grund af voldelig, truende eller generende adfærd fra en pårørende.

Det er ikke kun et uheldigt eksempel på, at landspolitikerne vil lave unødvendig lovgivning på baggrund af enkeltsager, som burde være fortid med den aftale om styring, KL og regeringen har indgået. Det bør naturligvis også kun være kommunalpolitikernes opgave at udstikke retningslinjer, som det er så op til ledelse og forvaltning at administrere i de konkrete sager.

Når kommunerne er så optaget af, at regelforenklingen bliver reel og gennemgribende, skyldes det, at reglerne er en stopklods for kommunernes arbejde med at effektivisere. Landets kommuner er om nogen opmærksomme på, at de økonomiske realiteter i disse år kræver et kraftigt fokus på mulige besparelser og effektiviseringer.

Det viser både dagens Momentum-undersøgelse om, at nye opgaver konkurrenceudsættes på livet løs i øjeblikket, og det viser en anden ny KL-undersøgelse. Her fortæller kommunerne, at de har realiseret effektiviseringer for 1,3 milliarder kroner i 2010 og forventer at effektivisere for yderligere 2,2 milliarder kroner i 2011. Men hvis kommunerne skal lykkes med at høste effektiviseringspotentialet, er det helt afgørende, at Folketinget bakker op i form af regelforenkling og afbureaukratisering. Der er bestemt ikke brug for flere regler!

×

Log ind