08. november 2011

Leder: Kommuner skal spille en stærkere rolle

Hvis nogen skulle være i tvivl, er kommunalpolitikerne klar til at tage indflydelse og ansvar. Det fremgår af tophistorien i dagens Momentum, hvor de kommunale politikere beklager Christiansborg-politikernes stigende detailregulering og indblanding i kommunale enkeltsager. Samtidig siger hele ni ud af ti kommunalpolitikere, at de ønsker mere plads til selv at løse de kommunale opgaver.

Hvis nogen skulle være i tvivl, er kommunalpolitikerne klar til at tage indflydelse og ansvar. Det fremgår af tophistorien i dagens Momentum, hvor de kommunale politikere beklager Christiansborg-politikernes stigende detailregulering og indblanding i kommunale enkeltsager. Samtidig siger hele ni ud af ti kommunalpolitikere, at de ønsker mere plads til selv at løse de kommunale opgaver.

Kommunalpolitikerne er altså i den grad parate til at tage et større ansvar, og de seneste års hårde spareøvelser i kommunerne har også dokumenteret, at de tager et seriøst medansvar for at rette op på landets økonomi. Kommunerne overholder økonomiaftalen med regeringen og har siden 2009 reduceret serviceudgifterne med mere end seks milliarder kroner.

Det er i kommunerne, at man er tættest på de konkrete problemer, og derfor har vi også et unikt udgangspunkt for at give kvalificerede bud på, hvordan vi bedst og mest effektivt løser udfordringerne fremover. Det kan være i forhold til at få ledige i beskæftigelse, forbedre indsatsen over for de psykiske syge eller sikre, at færre unge kommer på førtidspension.

Krav om, at kommunerne skal have flere penge, kan selvfølgelig være rimelige i nogle tilfælde, men kan ikke stå alene. Det understreges blandt andet af de dystre udsigter i den seneste rapport fra de økonomiske vismænd. Vi skal fremover også komme med langt stærkere bud på, hvordan de nye udfordringer løses bedst muligt.

Den opgave skal ikke mindst KL som kommunernes fælles forening blive endnu bedre til at løse. Det har kommunerne bedt os om, og derfor har KL’s bestyrelse drøftet en nyorientering af KL. Det indebærer blandt andet, at KL fremover skal markere sig stærkere og mere offensivt med udspil og løsninger på de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor – også når det er svært og kan give modvind. Ganske som kommunalpolitikerne melder ud i Momentum-undersøgelsen, vil kommunerne også i fællesskab gennem KL gerne påtage sig et endnu større ansvar for samfundsudviklingen – i stedet for at overlade det til Christiansborg.

KL vil arbejde for en tydeligere profil som interesse- og arbejdsgiverorganisation, men vel at mærke uden at det går ud over troværdigheden. Vi skal fortsat levere solide analyser, kunne rådgive nøgternt i faglige spørgsmål og indgå som samlende faktor, når noget skal implementeres i kommunerne.
Men fremover vil vi også levere flere bud på konkrete, politiske løsninger.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

×

Log ind