06. december 2011

Kronikere i Næstved kommer på sundhedsskole

Næstved Kommune har siden 2009 drevet Sundhedsskolen, som er et tilbud til borgere med alvorlige helbredsproblemer, der ønsker hjælp til en sundere livsstil.

Kursisterne har én ting til fælles. De har alle så alvorlige eller begyndende kroniske helbredsproblemer, at en læge har henvist dem til Sundhedsskolen i Næstved Kommune. Derudover er de typisk mellem 50 og 65 år og på førtidspension, pension eller efterløn. De fleste er overvægtige og er holdt op med eller har aldrig gået op i at dyrke idræt og spise sundt.

Men det kan Sundhedsskolen lave om på. Med teoretisk undervisning og praktisk træning to gange om ugen i 12 uger skal deltagerne rustes til at få en sundere livsstil, som gør dem bedre i stand til at leve med deres kroniske sygdom. De fleste af deltagerne har diabetes, hjerteproblemer, KOL eller forhøjet BMI, blodtryk og kolesterol.

Sundhedsskolen – som den ser ud nu – har eksisteret siden 2009 som et konkret resultat af den sundhedspolitik, som Næstved Kommune vedtog umiddelbart efter kommunalreformen. Det fortæller Anne Planck, sundhedscenterchef i kommunen.

»I sundhedspolitikken blev det et konkret mål, at vi skulle have en langt bedre indsats over for den voksende kronikergruppe i kommunen. Og det bliver en endnu større udfordring i de kommende år. Vi ved blandt andet, at 50 procent af Næstveds voksne indbyggere er overvægtige, og overvægt kan jo føre til mange kroniske sygdomme,« siger Anne Planck.

Der er altid både en sygeplejerske og en fysioterapeut til stede under undervisning og træning i Sundhedsskolen. Det betyder, at langt de fleste af de spørgsmål, der stilles af kursisterne, kan besvares med det samme. Og derudover giver det plads til særlig opmærksomhed og opbakning til dem, der har brug for lidt ekstra hjælp. Det er blandt andet ofte aktuelt, fordi en stor del af kursisterne kan lide af angst eller depression.

Og der er stor interesse for Sundhedsskolen, som har plads til 12 kursister på hvert af de syv-otte årlige hold. Indtil nu har cirka 250 Næstved-borgere gået på Sundhedsskolen, og der er altid borgere på venteliste. Og sundhedscenterchef Anne Planck forventer, at kommunen fremover vil styrke indsatsen over for andre kronikergrupper med diagnoserne muskel/skeletlidelser og kræft.

»Vi vil ikke mindst gerne gennemføre en målrettet måling af langtidseffekten af vores tilbud. Hidtil har vi foretaget test af kursisterne, blandt andet ved at måle taljemål og ganglængde og benytte spørgeskemaer om borgerens selvvurderede helbred, og de viser klar fremgang i løbet af kurset,« siger Anne Planck.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind