08. december 2009

Efter Momentum

Forebyggelse, psykiatri og sygefravær er nogle af de emner, som Momentum har behandlet i de første numre. Her opridser vi kort, hvad der er sket på områderne siden da.

I Momentums debutnummer 18. august satte vi fokus på forebyggelse. Det skete blandt andet med en undersøgelse, hvor halvdelen af rygerne sagde, at de ville stoppe eller ryge mindre, hvis priserne for en pakke cigaretter blev sat op til 50 kroner, som Forebyggelseskommissionen foreslog. Regeringen afviste på det tidspunkt markante prisstigninger med henvisning til, at det ville føre til øget grænsehandel. Og prisstigninger var da heller ikke en del af den handlingsplan for forebyggelse, som sundhedsminister Jacob Axel Nielsen (K) fremlagde først i oktober. Ifølge kritikerne, der blandt andet talte Forebyggelseskommissionens formand Mette Wier og KL, var der i det hele taget for få reguleringstiltag og konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i handlingsplanen. Sidst i oktober fremlagde KL sit bud på, hvilke kommunale tiltag der skal til for at styrke folkesundheden.

Psykiatri var temaet i september-nummeret, hvor vi på baggrund af primært en undersøgelse blandt cheferne i den kommunale socialpsykiatri skrev, at psykisk syge udskrives for tidligt fra de psykiatriske afdelinger. Og blandt andet derfor oplever kommunerne et stigende pres på det psykiatriske område. KL håbede på et markant økonomisk løft til socialpsykiatrien i forbindelse med satspuljeforhandlingerne, men her blev kommunerne slemt skuffede. Det blev blot til en mindre pose penge. Til gengæld kom regeringen sidst i november med en handlingsplan, som skal styrke indsatsen for sindslidende, og til KL’s tilfredshed var den socialpsykiatriske indsats også indtænkt i handlingsplanen.

I september-nummeret kunne vi også – på baggrund af en rundspørge til kommunerne – fortælle, at der var stor forhåndsinteresse for at søge penge fra Indenrigs- og Socialministeriets såkaldte nedrivningspulje på 150 millioner kroner til nedrivning af forsømte huse i landsbysamfund. Det viste sig at holde stik, da ansøgningsfristen udløb, idet 34 af de 39 kommuner, der havde muligheden, søgte om i alt 216,6 millioner kroner. Lolland og Vesthimmerland fik de største tilskud med henholdsvis 19 og 9 millioner kroner. På trods af den store interesse er puljen på de 150 millioner ikke blevet forøget, og der blev ikke åbnet for, at flere kommuner end de 39 kunne søge, selv om flere andre kommuner havde udtrykt behov, og KL støttede ønsket.

13. oktober var sygefravær temaet i Momentum, og vi satte blandt andet fokus på, hvorfor det kommunale sygefravær notorisk er højere end i den private sektor. En måneds tid senere kom så de nye sygefraværstal for kommunerne – for 2008 – som viste, at der for første gang i flere år var sket et fald i sygefraværet, som i 2008 var på 13,7 sygedage i gennemsnit pr. kommunalt ansat. Samtidig steg antallet af barselsdage for kommunalt ansatte fædre.

×

Log ind