15. november 2010

Vejle viser vejen

Vejle er en af de mellemstore byer, som har haft succes med at skabe vækst. Ikke mindst gennem en meget offensiv byudvikling og erhvervspolitik. Og så er Vejle danmarksmester i iværksætteri.

»Hvad ligger bag Vejles succes? 50 procents dygtighed, 25 procents svineheld og 25 procents historiske forudsætninger.«

Sådan lyder den hurtige forklaring, når Mogens Toft, erhvervschef i Vejle Kommune, skal forklare, hvorfor Vejle er en af de mellemstore byer, som har haft den højeste vækst i de seneste år.

Svineheldet og de historiske forudsætninger bunder først og fremmest i, at Vejle ligger i et smørhul i det østjyske bybånd. Det tager kun henholdsvis 50 og 60 minutter at komme til de større byer Århus og Odense, og 25 minutter væk ligger Danmarks næststørste lufthavn, Billund, hvor man kan flyve til en lang række europæiske byer.

Men når det er skåret væk, kan mange andre byer tage ved lære af Vejles dygtighed. I en ny analyse om vækst i mellemstore byer fra den uafhængige organisation REG LAB er Vejle en af otte byer i ind- og udland, som forfatterne er dykket nærmere ned i på grund af byens succes.

Vejle har en lang tradition for erhvervspolitik både i kommunen og i samarbejde med andre kommuner. Og det er en by, som er kommet langt med omstillingen fra industriby til en moderne erhvervsby med mange vidensbaserede og kreative servicevirksomheder.

»Vi startede tidligt med at satse på it-branchen, da der kun var fem edb-virksomheder – som de hed dengang – i kommunen. Nu har vi 160 virksomheder i it-branchen, og de fleste går godt. Det er en branche med meget veluddannet arbejdskraft, som er god til at vende på en tallerken og hurtigt finde et nyt forretningsområde, hvis deres hidtidige ydelser ikke længere er rentable,« siger Mogens Toft.

En del af hemmeligheden af Vejles vækstsucces er også, at byen fostrer mange iværksættere. REG LAB-analysen viser, at Vejle er den mellemstore by, hvor flest tilflyttere etablerer egen virksomhed i byen. Og det er ikke nogen tilfældighed. Kommunen har i 20 år arbejdet målrettet på at støtte iværksættere, og i 2004 opstillede man ligefrem et mål om at blive Danmarks bedste iværksætterby. Og det blev Vejle så rent faktisk kåret som i 2007. Kernen i iværksætterindsatsen er faseinddelte og fleksible tilbud til iværksætterne, som nu også har spredt sig til seks nabokommuner, og Vejle indgår i det europæiske Enspire-program, der skal udbrede de gode erfaringer.

Iværksættere vil til Vejle

Der er også mere alternative initiativer som eksempelvis ”Åbne Faciliteter”, der stiller ekspertise og faciliteter til rådighed for iværksættere, så de kan udvikle deres idéer. På et månedligt arrangement kan iværksætteren også booke en tid og præsentere sin idé foran et panel af eksperter, som så giver sparring på, hvordan han kan komme videre.

Samtidig er den anden udviklingspark i byen netop blevet indviet målrettet til nye, kreative virksomheder. Symbolsk nok har den til huse i bygninger, der tidligere husede en af de store tekstilvirksomheder, der engang fyldte meget i Vejle.

I de seneste år har Vejle også arbejdet målrettet på at forskønne byen, styrke detailhandlen og udvikle kvarterer med egne identiteter. Det er et led i at tiltrække de kreative virksomheder og borgere, som byen primært satser på. Og erhvervschef Mogens Toft tænker allerede i de næste skridt.

»Vi skal fortsætte med byudviklingen, og så skal vi skabe endnu stærkere uddannelsesmiljøer i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området. Vi håber stadig på, at vi med tiden kan få en universitetsafdeling til byen, som kan supplere de mange korte og mellemlange uddannelser, som vi samler på et campus centralt i byen,« siger Mogens Toft, som gerne hjælper erhvervslivet med alt, hvad han kan:

»Jeg er for eksempel netop blevet ringet op af en erhvervsmand, som ville investere nogle millioner i en it-virksomhed. Men han har brug for en medinvestor og ville høre, om jeg havde et godt forslag. Så nu prøver jeg at aktivere mit netværk og se, om jeg kan hjælpe.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind