11. maj 2010

Leder: Vi har brug for langsigtede svar

For et par uger siden fremlagde KL sit velfærdsudspil, som giver en række bud på, hvilke håndtag vi kan dreje på for at fremtidssikre velfærdssamfundet. Fremtidssikring er et nøgleord.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør for KL

Udspillet bygger på den erkendelse, at kommunale effektiviseringer er blevet dagligdag, og at besparelser og reduceret service venter forude. Navnlig hvis effektivisering og besparelser fortsat skal stå alene.

KL’s budskab er enkelt: Der skal mere til, der skal spilles på alle tangenter – både offentligt og privat. En 360 graders indsats.

De strukturelle problemer, som Danmark står overfor, skal løses. Det forudsætter, at vi kan diskutere andre og mere grundlæggende ændringer af den måde, vi har indrettet vores velfærdssamfund på. Og det er i det lys, KL’s velfærdsudspil skal læses.

Afsættet er det massive underskud på de offentlige finanser, den katastrofalt lave produktivitetsvækst i erhvervslivet og udsigten til en stærkt reduceret arbejdsstyrke. Her er offentlige besparelser ikke nok.

Skal vi, og kan vi prioritere anderledes i vores velfærdssamfund? Krisen har gjort os fattigere på kort tid. En vej ud kunne måske være at arbejde lidt mere og ikke lidt mindre? Er der nogle ydelser, som kan målrettes til dem, der har størst behov? Og er der nogle ydelser, der er gratis i dag, som vi fremover bør betale noget for?

Vi gør det allerede på nogle områder, og den indre logik i, hvad vi betaler til direkte, og hvad vi får ”gratis” over skatterne, eksisterer ikke. 

Der er forskel på skat og brugerbetaling. Skat betaler vi uanset, hvad vi får igen af staten. Brugerbetaling er knyttet til en ydelse. Bruger man mindre af den, betaler man mindre. Brugerbetaling er ikke en skat.

Et samfund står ikke stille. Det udvikler sig godt eller dårligt. Alle er enige om nødvendigheden af at investere i uddannelse, infrastruktur, forskning og innovation, så både erhvervsliv og den offentlige service får produktiviteten op. Her kan det offentlige hjælpe erhvervslivet og skabe gode rammer for fremtiden. 

Det skal være hjælp til selvhjælp. Erhvervslivet gør og skal gøre en masse selv for at udvikle arbejdsgange og teknologi, så produktiviteten kommer op i den bedste halvdel i superligaen. Helt på samme måde som kommunerne nu ser med effektiviseringsbriller på deres virksomhed. Det er også nødvendigt med udsigt til en demografi, der leverer flere i de forbrugende årgange end af dem, der skal levere varen.

×

Log ind