19. januar 2010

Leder: Enklere regler, tak

Hvis nogen skulle have været i tvivl, må denne udgave af Momentum gøre det helt klart, at de danske kommuner har et åbent sind og en demonstreret vilje til handling, når det gælder at udsætte kommunale opgaver for privat konkurrence. Praktisk talt alle kommunaldirektører erklærer i en ny undersøgelse, at deres kommune er åben for konkurrenceudsættelse, og et stort flertal forventer, at de vil udbyde flere opgaver i den kommende valgperiode.

Konkurrenceudsættelse er blevet et naturligt element i den kommunale værktøjskasse. Det er ikke nødvendigvis et mirakelmiddel, men det er en mulighed, som kommunalpolitikerne overvejer, når de afgør, hvordan kommunerne løser opgaverne bedst, billigst og mest effektivt.

For et par uger siden slog finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) alvoren fast over for 800 kommunale politikere og embedsmænd på KL’s årlige Kommunaløkonomisk Forum, da han sagde, at der i bedste fald er plads til en nulvækst i de kommunale serviceudgifter i de kommende år. Og dermed er håndfaste prioriteringer og effektiviseringer den eneste vej for kommunerne, hvis de vil undgå alvorlige forringelser af servicen over for borgerne.

Den udfordring er kommunerne naturligvis klar til at tage op. Mange kommuner har allerede skarp fokus på, hvordan de kan effektivisere opgaver og arbejdsgange, og nogle har allerede hentet betydelige gevinster. I den proces kan konkurrenceudsættelse og brug af private leverandører være et godt redskab, som kommunaldirektørerne altså også har fokus på.

Men så må kommunerne også kunne forvente, at regeringen og Folketinget  tilvejebringer de rette betingelser for kommunerne. Og det er ikke godt nok, når et flertal af kommunaldirektørerne oplever, at konkurrenceudsættelse er besværligt og kræver mange administrative ressourcer. Naturligvis er der nogle spilleregler, som skal følges, når en offentlig myndighed sender en opgave i udbud, men der er ingen tvivl om, at lovgivningen gør det unødigt besværligt.

Ikke blot er reglerne meget bureaukratiske for kommunerne, men nogle få justeringer ville også gøre det betydeligt mere attraktivt for de private leverandører at byde ind på opgaver – til gavn for alle.

Det er både kommuner og erhvervsorganisationer enige om, og vi har gennem længere tid appelleret til regeringen om at indføre mere enkle udbudsmodeller. Nu vil vi se handling, så kommunerne får det nødvendige råderum til at finde de mest effektive løsninger. Og frem for alt – ikke flere regler, nye måltal eller luftige udliciteringsmål.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør i KL

×

Log ind