13. april 2010

Leder: Effektivitet og produktivitet er nøgleord

På det seneste har der været en del debat om, hvorvidt den offentlige sektor i Danmark er effektiv nok. Blandt andet pressens omtale af visse organisationers og egne meningsmålinger har indikeret, at det ikke er tilfældet. Det samme gælder i vekslende grad Folketingets partier. Det er en vigtig, men også vanskelig diskussion. For selvfølgelig kan man altid gøre tingene bedre. Og det arbejder i hvert fald kommunerne på for deres vedkommende. Aldrig har deres fokus på at effektivisere og forenkle arbejdsgangene været stærkere.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør for KL

Effektivitet og produktivitet bliver absolutte nøgleord i det danske samfund i de kommende år. Både privat og offentligt – vi har ikke råd til andet end at udnytte ressourcerne bedst muligt. Selv hvis vi havde penge nok, ville den udfordring være stor i betragtning af, at for hver otte, der går på pension i de kommende år, kommer kun fem unge ind på arbejdsmarkedet. Det tvinger os til at finde på noget, så den mindre arbejdsstyrke kan producere mere uden nødvendigvis at skulle arbejde mere. Work smarter – not harder.

Der er behov for at fortsætte den kreative tænkning om alt, hvad der kan medvirke til at øge effektiviteten og produktiviteten i form af at erstatte arbejdskraft med teknologi og selvbetjening, bedre kompetenceudvikling, bedre organisering, større fleksibilitet på tværs af faggrupper og bedre ledelse. Den udfordring vil bestemt også være relevant i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. Det gælder ikke blot ikke den overenskomstfornyelse i 2011, som Momentum så småt lægger op til i dette  nummer, men i mange år frem.

Det er en ret at kunne ønske. Skulle man ønske noget i forhold til erhvervslivets organisationer, kunne det være: Brug nu ikke al jeres krudt på at jagte kommunerne og den offentlige sektor, men se også indad i forhold til, hvordan erhvervslivet kan effektivisere og kraftigt forøge produktiviteten. Det er jo ikke just prangende, når udviklingen i dansk erhvervslivs produktivitet i de senere år kun undergås af et vestligt land – Berlusconis Italien.

Derfor bør den offentlige og den private sektor hjælpe hinanden med at finde kreative løsninger på, hvordan vi bedst udnytter ressourcerne – både de økonomiske og de menneskelige – i de kommende år. Der er slet ingen tvivl om, at det offentlige kan lære af den private sektor, men det omvendte er også tilfældet. Og det offentlige kan ved sin indsats spille en væsentlig rolle i forhold til at øge produktiviteten i den private sektor. Det gælder blandt andet i form af uddannelse, digitalisering og eksempelvis bedre trafikal infrastruktur og samspil mellem transportformerne.

×

Log ind