13. december 2010

Leder: Drop nu de tvangstanker

Den seneste tid har regeringen igen været fremme med udmeldinger over melodien ”hvis blot kommunerne sendte flere opgaver i udbud, ville borgerne få bedre og billigere offentlig service”. Ud fra den logik skal kommunerne tvinges til at udbyde mere, end de allerede gør. Men holder logikken i praksis? Med den lave produktivitet i servicesektoren, vi netop har fået dokumenteret i forbindelse med regeringens vækstforum, er det knap så indlysende, at det automatisk vil føre til bedre og billigere service.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør i KL

Udbudstvang er ikke bare et meget skidt signal at sende. Det er også unødvendigt og uhensigtsmæssigt. Det er unødvendigt, fordi tallene sort på hvidt viser, at andelen af konkurrenceudsatte opgaver stiger støt i kommunerne og er højere end nogensinde. Kommunerne når med stor sandsynlighed målet om at konkurrenceudsætte 26,5 procent af opgaverne i 2010, som det er aftalt med regeringen.

Konkurrenceudsættelse er blevet et naturligt element i den kommunale værktøjskasse. Det viser en undersøgelse, som Momentum gennemførte for et år siden. Det er ikke nødvendigvis et mirakelmiddel, men det er en mulighed, som kommunalpolitikerne konkret overvejer, når de afgør, hvordan kommunerne løser opgaverne bedst, billigst og mest effektivt. Og jeg vil gerne se den kommunalbestyrelse, som i disse økonomisk svære tider ikke ser nøje på, om driften kan effektiveres, så kommunen får mest muligt for pengene.

Tvang er også uhensigtsmæssigt, fordi mange kommuner i praksis oplever, at de kompetente private leverandører ikke står i kø for at udføre de mere komplicerede kommunale opgaver. Næsten fire ud af fem kommunaldirektører i Momentum-undersøgelsen havde oplevet eksempler på, at der slet ikke var stabile private leverandører på et område.

Derfor bør kræfterne bruges på at få køen af kompetente, interesserede virksomheder til at vokse. Det stærkeste middel til det er mere fleksible udbudsregler, og det er positivt, at regeringen har sat et mål om at forenkle reglerne. Det er et mål, som vi vil holde regeringen op på, når udbudsreglerne skal evalueres, formentligt i forbindelse med det danske EU-formandskab i 2012. Det er brug for, at vi får fokus tilbage på effektivitet – og ikke på bureaukratisk juristeri.

Et godt eksempel er udbudsreglerne på frit valg området. KL og DI har gennem længere tid appelleret til regeringen om at indføre mere enkle regler og større fleksibilitet på det område, så både kommuner og leverandører kan få større spillerum. Hidtil forgæves, men måske er der forår på vej? Regeringen bør arbejde hårdt med at forenkle regeljunglen på området i stedet for at bruge tiden på at tale om tvang, der ikke er nødvendig.

×

Log ind