13. april 2010

KL indbyder fagforbund til topmøde om barske udfordringer

KL har indbudt fagbevægelsens hovedorganisationer til et utraditionelt topmøde. Målet er, at kommuner og kommunalt ansatte i fællesskab skal drøfte og tage ansvar for at finde løsninger på den svære økonomiske situation, som kommunerne står overfor i de kommende år. En situation, som gøres endnu mere speget af, at de samme kommuner om få år vil mangle arbejdskraft.

Nulvækst, effektiviseringer, besparelser, fyringer.

Ovenstående er blot nogle af de dystre ord, som i øjeblikket ofte bruges til at beskrive kommunernes økonomiske situation i de kommende år. Uanset hvordan man vender og drejer det, er den økonomiske udsigt i kommunerne helt anderledes barsk, end vi har kendt det i mange år.

Derfor griber KL nu også til utraditionelle midler for at tackle krisen. I stedet for at sidde på hver sin sidelinje og klage over de barske realiteter har kommunernes forening indbudt fagbevægelsens hovedorganisationer LO, FTF og AC og forhandlingsfællesskaberne KTO og Sundhedskartellet til topmøde for at diskutere krisen og drøfte, hvordan de kommunale arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab kan tage ansvar for at komme bedst muligt ud af den. Vel at mærke med den fornødne tanke på, at kommunerne samtidig står i en speciel situation, hvor de om få år vil komme til at mangle arbejdskraft på en række kerneområder.

Det fortæller Sine Sunesen, direktør i KL med ansvar for kommunernes arbejdsgiverforhold.

»Vi vil gerne tage en snak med lønmodtagernes organisationer om vigtigheden af, at hvis vi som arbejdsmarkedets parter vil have stor indflydelse på samfundsudviklingen, skal vi også være klar til at stille op, når der skal træffes nogle svære beslutninger. Gør vi ikke det, vil en regering uanset farve være nødt til at træffe de fornødne beslutninger,« siger Sine Sunesen.

Hvis kommunerne og de ansattes organisationer derimod tager ansvaret på sig og selv leverer varen i form af effektiviseringer via blandt andet forenkling og afbureaukratisering af overenskomsterne, har de ifølge Sine Sunesen også muligheden for at gøre det på den måde, som egner sig bedst til den konkrete virkelighed i de enkelte kommuner.

»Som overenskomst-ejere kommer vi ikke uden om at forny vores selvskabte regler, så de giver mening i en helt ny økonomisk situation. Det er den ramme, vi gerne vil sætte for mødet. Og det kan være, at vi ligefrem i fællesskab kan sætte nogle pejlemærker for det arbejde. Det kan også være, at vi ikke kan. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi i sådan en brydningstid mødes til en helt overordnet diskussion og dialog.«

Lønmodtagernes organisationer har sagt ja tak til at deltage i topmødet, men der er endnu ikke fundet en dato. KTO-formand Anders Bondo Christensen ser frem til mødet:

»Det deltager vi rigtig gerne i. Jeg kan godt forstå, at KL er bekymret for den kommunale økonomi, hvis regeringens konvergenspakke bliver gennemført som annonceret. Det er vi andre sandelig også, så det kan være udmærket at tage sådan en overordnet drøftelse af, hvad det er for nogle rammer, vi kan se for fremtiden. Men det bliver ved forhandlingsbordet, at vi laver overenskomstaftalen i 2011,« siger Anders Bondo Christensen.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind