11. maj 2010

Jobcentre kvæles i regler og krav

Jobcentercheferne mener, at antallet af statslige regler og krav bare stiger og stiger, viser ny undersøgelse. Medarbejderne i jobcentrene bruger mere tid på administration i dag end for tre år siden trods regeringens forsøg på at afbureaukratisere. Og det tager tid fra jobcentrenes primære opgave med at skaffe de ledige i arbejde. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har netop iværksat ny ”væk med bøvlet”-kampagne, men chefer og medarbejdere i jobcentrene tvivler på effekten.

Hver uge sine nye statslige regler og krav, som man skal forsøge at leve op til, uagtet at den megen administration tager tid fra arbejdet med at få de ledige i arbejde. Sådan oplever cheferne i landets jobcentre deres hverdag. Hele 19 ud af 20 jobcenterchefer vurderer i en ny Momentum-undersøgelse, at der er blevet flere regler og krav til jobcentrene fra statens side i løbet af de seneste par år. Ikke en eneste jobcenterchef vurderer, at der er blevet færre regler.

Indtast alt-tekst her.

Det er stik imod de intentioner, som regeringen har meldt ud gennem flere år. Efter flere års analyser af, hvordan bureaukratiet i jobcentrene kunne reduceres, var et af Claus Hjort Frederiksens (V) sidste politiske forlig som beskæftigelsesminister, da han i februar 2009 indgik en aftale om at forenkle reglerne for jobcentrene på tre konkrete områder. Men lige lidt har det altså hjulpet. Det siger blandt andre Karen Skau, chef for jobcentret i Norddjurs Kommune.

 »Vi oplever ikke, at der har været en afbureaukratisering. Der er bare kommet en ny regel til, når en anden er blevet fjernet. Så sent som den anden dag kom der et nyt meget detaljeret notat med retningslinjer for, hvordan vi skal registrere og indberette data på beskæftigelsesområdet, som vi så også skal sætte os ind i og rette systemerne ind efter,« siger Karen Skau.

Administration fylder det meste

De mange regler gør, at medarbejderne i jobcentrene bruger megen tid på administration. En undersøgelse, som konsulentfirmaet Deloitte gennemførte i foråret 2007, viste, at medarbejderne gennemsnitligt brugte 45 minutter ud af hver time på administrative opgaver. Kun to procent af jobcentercheferne mener, at det administrative tidsforbrug er faldet siden da, mens halvdelen mener, at niveauet er uændret, og hele 42 procent mener, at de bruger mere end 45 minutter pr. time på administration i dag.

Den nuværende beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V), har heller ikke haft nogen heldig hånd med at forenkle reglerne, siden hun tiltrådte som minister i april 2009. Ifølge en undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget på baggrund af databasen Retsinformation, har Beskæftigelsesministeriet haft travlt med at fabrikere nye regler på beskæftigelsesområdet det seneste års tid. Faktisk mere end én ny regel om ugen.

»Det er jo ikke bare noget, vi oplever, at der er kommet flere regler og krav. Vores undersøgelse viser, at der er kommet ikke mindre 72 nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger til, siden Inger Støjberg satte sig i ministerstolen. Så det er ikke just blevet mere enkelt at være hverken ledig eller socialrådgiver med Inger Støjberg som minister,« siger Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Inger Støjberg mener ikke, at socialrådgiverforeningens undersøgelse giver noget reelt billede af, om der er blevet mere eller mindre bureaukrati, fordi det også kræver en ændring af en lov eller bekendtgørelse, når den skal gøres enklere. Og hun mener, at regeringens arbejde for forenkling har gjort en forskel. Men hun anerkender jobcenterchefernes oplevelse af, at der stadig er alt for meget bureaukrati.

»Jeg kan sagtens følge frustrationen, og det er også derfor, jeg har sat en ny afbureaukratiseringsbølge i gang. Jeg tror på, at man kan forenkle. Der skal nok være nogle blanketter, kolonner og skemaer, som man kan slippe for at udfylde i fremtiden. Og meningen er, at alt unødvendigt bøvl skal væk,« siger Inger Støjberg.

Det nye forsøg på at komme bureaukratiet til livs blev søsat den 22. april på hjemmesiden vækmedbøvletinger.dk, hvor alle frem til den 1. juni 2010 kan komme med forslag til regler og arbejdsgange, der bør fjernes. Og Inger Støjberg glæder sig over, at der allerede i løbet af de første par uger kom mere end 200 forslag fra jobcentre, virksomheder, ledige og andre.

Ny kampagne batter ikke

Jakob Duvå, chef for Rødovre Kommunes jobcenter, føler ikke, at de hidtidige forsøg på afbureaukratisering har ændret noget. Han erkender derfor også, at det er så som så med lysten til at kaste sig over et nyt afbureaukratiseringsprojekt.

»Jeg giver ikke meget for den nye kampagne. Forstå mig ret. Jeg synes, bøvlet skal væk, men man hjælper ikke på forholdet mellem administration og kontakt med borgerne, når man gør det på den her måde. Og hvis det alene er et spørgsmål om at fjerne noget på en blanket, samtidig med at man indfører en række nye spørgsmål på nogle andre blanketter, er det uambitiøst,« mener Jakob Duvå.

Han mener, det er nødvendigt at se på området med helt friske øjne, hvis det skal batte noget:

»Lovgivningen skal laves grundlæggende om, hvis man skal gøre noget ved det her. Vi skal have langt færre procesregler. Det hjælper ikke at ændre på en detalje i en blanket eller lave ti målgrupper om til fire. Det er da selvfølgelig meget godt at gøre, men det er ikke noget, der flytter noget som helst, når det kommer til stykket.«

Heller ikke blandt socialrådgiverne er håbet om et arbejdsliv med færre regler stort:

»Vi støtter selvfølgelig op om initiativet og deltager også med nogle fokusgrupper, som skal komme med forslag til bøvlede regler, som kan skæres væk. Men jeg savner, at ministeren selv udpeger, hvilke regler hun gerne vil luge ud i,« siger socialrådgivernes formand, Bettina Post.

Inger Støjberg holder fast i, at hendes nye kampagne kan gøre en positiv forskel for bureaukratiet i jobcentrene:

»Det er nemmere at sige afbureaukratiseringsreform, end det er at gennemføre den. Men jeg synes, man skal tage kampagnen i den ånd, den er sat i verden. Nemlig at jeg gerne vil høre på alle, der har en god idé til at afbureaukratisere. Og jeg vil gå gennem alle forslagene med en tættekam, og så er jeg selvfølgelig indstillet på at fjerne alt det, som er unødvendigt.«

De mange regler og krav går ud over jobcentrenes egent-lige formål, mener jobcentercheferne. Halvdelen af dem vurderer i Momentums undersøgelse, at jobcentrenes væsentligste fokuspunkt i øjeblikket er at overholde statslige proceskrav frem for eksempelvis at metodeudvikle jobcentrenes indsats:

»Overholdelsen af alle reglerne kommer til at styre frem for det, der egentlig skulle være vores opgave, nemlig at få folk i job. Og på den måde kommer vores hverdag nogle gange til at minde om samlebåndsarbejde,« siger Karen Skau, jobcenterchef i Norddjurs Kommune.

Den frustration deles af Jakob Duvå, jobcenterchef i Rødovre Kommune:

»Vi kan jo snart ikke bruge socialrådgivere til sagsbehandling, men må ansætte jurister, hvis vi skal håndtere det her fejlfrit. Så kan vi godt gøre det fejlfrit, men de er bare ikke særlig gode til at få folk i job.«

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk og Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind