07. juni 2010

Efter Momentum

Årets første halvår har bragt Momentum omkring emner som kommunale udbud, turisme og løn. Her opridser vi kort, hvad der er sket på områderne siden da.

I årets første nummer satte Momentum fokus på de kommunale udbud og kunne blandt andet berette, at kommunerne er klar til at udbyde flere opgaver, men at der ikke altid står kompetente private leverandører klar til at løse opgaven. Offentliggørelsen af tallene for 2009 i maj viste, at 25 procent af kommunernes opgaver var konkurrenceudsat i 2009. Det er en lille stigning fra 24,8 procent i 2008, og KL forventer stadig, at man når målet om, at 26,5 procent af opgaverne bliver konkurrenceudsat i 2010.

Danmarks dalende popularitet hos de udenlandske turister blev beskrevet i februarnummeret. Internationale tal fra 2000 til 2008 viste, at Danmark havde mistet 11,5 procent af de udenlandske overnatninger. En udvikling, der blandt 28 europæiske lande kun blev undergået af Cypern. Og den negative udvikling fortsætter, viste det sig, da Danmarks Statistik i slutningen af april kom med de endelige tal for 2009. De viste en nedgang fra 2008 til 2009 på 1,2 millioner udenlandske overnatninger svarende til 5,2 procent. Dermed er antallet af udenlandske overnatninger i Danmark nu nede på lidt under 20 millioner, mens der var næsten 27 millioner udenlandske overnatninger i 1993.

April-nummeret havde de kommunale lønninger som tema og handlede blandt andet om de kommunale leders ønske om, at en øget andel af lønnen aftales lokalt. Et ønske, der blev bakket op af halvdelen af de ansatte. Regeringens lønkommission kom i maj med en rapport, der viste, at kommunerne hverken har et ligeløns- eller et lavtlønsproblem i forhold til det private. Lønkommissionen opfordrede samtidig til at gennemføre et serviceeftersyn, hvor man burde se på mulighederne for at udbygge fleksibiliteten og den lokale løndannelse i de kommunale overenskomster. Derudover pegede kommissionen på, at incitamenterne til at gøre en ekstra indsats og uddanne sig kan gøres stærkere. På den baggrund har KL inviteret formændene for de ansattes hovedorganisationer og forhandlingsfællesskaber til et møde den 29. juni.

April var også måneden, hvor sagsbehandlingstiderne for Naturklagenævnet i 2009 blev offentliggjort. De alt for lange sagsbehandlingstider på området blev allerede omtalt i Momentums første nummer i august 2009. Og selv om sagsbunkerne er blevet lidt mindre fra 1.211 uafsluttede sager i 2008 til 1.007 i 2009, og sagsbehandlingstiden er faldet en anelse fra 190 dage til 185 dage i gennemsnit, så lever Naturklagenævnet ikke op til sine resultatmål, hvilket i årsrapporten bliver klassificeret ”ikke helt tilfredsstillende”.

×

Log ind