24. august 2010

Danskerne: Lærerne skal være mere sammen med eleverne

Et stort flertal af danskerne vil have lærerne i folkeskolen til at bruge mere tid sammen med eleverne. Til gengæld skal de bruge mindre tid på forberedelse og møder. Eksperter, elever og kommuner er enige, mens lærerne er mere forbeholdne. Ekspert i læring mener, at lærertid med eleverne er helt afgørende for elevernes læring, men vel at mærke kun, hvis tiden bruges fornuftigt.

I dag bruger folkeskolelærere i gennemsnit 49 procent af deres arbejdstid sammen med eleverne, mens den øvrige tid går med forberedelse, møder, administration og andre arbejdsopgaver. Men hvis det stod til et klart flertal af danskerne, skal lærerne fremover bruge en større del af deres tid sammen med eleverne og mindre på de andre opgaver. Det viser en ny undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, som YouGov Zapera har foretaget for Momentum.

71 procent af danskerne erklærer sig enige i, at lærerne skal bruge en større andel af deres arbejdstid sammen med eleverne. Og opbakningen er endnu mere udtalt blandt forældre med hjemmeboende børn – her mener 76 procent, at samværet med børnene skal fylde mere i lærernes arbejdsdag.

Indtast alt-tekst her.

Dermed puster de til en debat om fordelingen af lærernes arbejdstid, som har verseret i årtier, og som igen er blevet aktualiseret i de seneste måneders heftige debat om, hvordan vi får en bedre folkeskole i Danmark. Både kommuner, erhvervsorganisationer og eksperter har slået til lyd for, at lærernes arbejdstid skal indrettes sådan, at de er mere sammen med eleverne. Enten i form af mere traditionel undervisning, eller ved at de er mere tilgængelige for eleverne end i dag.

En af fortalerne er Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.

»Der er al mulig grund til, at lærerne bruger mest muligt af deres arbejdstid sammen med eleverne. Jo mere lærerne er sammen med eleverne, jo bedre indtryk får lærerne af, hvor eleverne står, og hvordan de lærer mere. Der skal selvfølgelig stadig være ordentlig tid til, at lærerne kan forberede undervisningen. Men jeg mener, der er plads til at rykke ved balancen mellem tiden med eleverne og forberedelse,« siger Niels Egelund.

Han henviser til, at danske lærere i sammenligning med deres kolleger i andre lande bruger en forholdsvis lille del af deres arbejdstid sammen med eleverne. En undersøgelse fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv sidst i maj viste eksempelvis, at danske folkeskolelærere underviser markant mindre end gennemsnittet i OECD. Målt på undervisningstimer pr. lærer ligger Danmark på en 29. plads ud af 32 lande. Sammenligningen skal dog tages med forbehold, fordi arbejdsbetingelserne er meget forskellige fra land til land.

Lærere skal koncentrere sig om læring

Også i kommunerne, som driver folkeskolerne og forhandler overenskomster med lærerne, er der opbakning til, at lærerne skal være mere sammen med eleverne. Det fortæller Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg og byrådsmedlem i Fredericia.

»Det er alfa og omega for fremtidens folkeskole, at eleverne lærer mere. Og forskning viser, at lærerne er den mest betydningsfulde faktor for elevernes læring. Samtidig er det dokumenteret, at det er samværet med eleverne, som giver lærerne størst arbejdsglæde. Derfor skal vi sørge for, at lærerne kan koncentrere sig 100 procent om elevernes læring,« siger Jane Findahl.

Hun opfordrer kommunerne og skolerne til at ændre mødekulturen, så de møder, som lærerne deltager i, bliver mere effektive, og de lange møder så vidt muligt holdes i elevernes ferie. Samtidig er der ifølge KL et betydeligt potentiale i at organisere undervisningen anderledes og ikke mindst være opmærksom på mulighederne i digitalisering. Øget brug af it kan spare forberedelsestid for lærerne, som de i stedet kan bruge sammen med eleverne.

Mads Hermansen, professor på Copenhagen Business School med speciale i læring, mener, at det kan være guld værd for elevernes læring, hvis lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne.

»Stort set alle undersøgelser viser, at tid med lærerne er afgørende for elevernes læring. Tidsfaktoren bliver især betydningsfuld, når man er i et læringsforløb, der volder kvaler. Hvis det er stof, der kan være svært at forstå, og som skal lagres i kroppen på eleverne, før det sidder fast. Det kræver tid,« siger Mads Hermansen.

Han slår dog samtidig fast, at mere lærertid med eleverne kun giver mening, hvis læreren har tænkt nøje over, hvordan tiden udnyttes:

»Den gavnlige effekt er i høj grad afhængig af, at under-visningen er professionelt ledet og tilrettelagt. Mere tid sammen med eleverne kan være spildt, hvis tiden ikke bruges fornuftigt,« siger Mads Hermansen og henviser til en tidligere undersøgelse, hvor der ikke kunne dokumenteres nogen læringsmæssig effekt af, at eleverne havde fået en times mere danskundervisning om ugen.

Lærere skal være mere på skolen

For KL og udvalgsformand Jane Findahl handler det ikke blot om, at lærerne skal undervise mere i traditionel forstand. De skal derudover også i højere grad være i dialog med den enkelte elev om mål og resultater, ligesom eleverne kan inddrages i forberedelsen af undervisningen. Samtidig skal eleverne kunne arbejde selvstændigt på skolen, hvor de kan trække på læreren som konsulent, når eleven har brug for det.

Som det fremgår af KL’s skoleudspil ”Nysyn på folkeskolen”, der blev offentliggjort i maj, ser kommunerne også gerne, at lærerne er mere på skolen, hvor de både underviser, holder møder, forbereder sig og står til rådighed for eleverne.

Mads Hermansen, professor på Copenhagen Business School, er også fortaler for en skole, hvor lærerne har en mere fast arbejdsdag på skolen og har fri, når de går hjem.

»Det vil skabe rum for, at eleverne kan konsultere lærerne under nogle bestemte former, når eleverne selv har arbejdet med opgaven og har behov for hjælp for at komme videre. Der spildes meget tid ved, at læreren bare sidder i klasselokalet, mens børnene arbejder med opgaverne. Den tid kunne læreren i stedet bruge på forberedelse eller måske et møde,« siger Mads Hermansen.

Han fremhæver, at læreren er mest nødvendig i den fase, hvor hun fortæller om den metode, eleverne skal benytte og klargør spillereglerne for undervisningen. Klare og gode spilleregler er til gengæld afgørende, og dertil hører, at eleverne får at vide, hvad de skal gøre, hvis de støder på problemer med opgaverne.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, vil ikke give gode råd om, hvordan lærerne skal bruge deres arbejdstid, eller hvor meget de bør være på skolen.

»Jeg har en enorm tro på, at vi selv skal lade skolerne finde ud af, hvordan lærernes arbejdstid bedst bruges. Det skal hverken KL, Danmarks Lærerforening eller andre blande sig i,« siger Anders Bondo Christensen.

Eleverne vil derimod gerne give gode råd, og her er Troels Boldt Rømer, formand for foreningen Danske Skoleelever, helt enig med befolkningen i, at lærerne bør bruge mere tid sammen med eleverne.

»Lærerne gør en forskel, når de er ude i undervisningssituationen. Derfor er det vigtigt, at de bruger mere tid sammen med eleverne. Lærerne skal naturligvis have tid til at forberede en ordentlig undervisning, men der kan godt tages noget tid fra møder og teamsamarbejde, selv om det naturligvis også er vigtigt,« siger Troels Boldt Rømer.

Han er begejstret for tankerne om, at lærerne skal være mere på skolen, så eleverne dels kan trække mere på lærerne og dels selv kan bidrage mere til planlægningen og forberedelsen af undervisningen:

»Men det kræver nogle lidt mere uformelle rammer, hvor man bløder op, og lærerne ikke bare sidder på lærerværelserne, hvor eleverne er forment adgang.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk
×

Log ind