16. februar 2010

Dansk erhvervsliv må stramme op

Hvad skete der lige der? Det kom som noget af en overraskelse, da OECD offentliggjorde sin nye analyse af produktiviteten i de 30 medlemslande. Som Momentum beskriver nærmere i dette nummer, kom Danmark ind på en lidet flatterende næstsidsteplads – en anelse foran Italien – målt på gennemsnitlig produktivitetsvækst fra 2000 til 2008. Sølle 0,3 procent har dansk erhvervsliv øget sin produktivitet i gennemsnit per år, mens gennemsnittet i OECD var 1,7 procent, og eksempelvis vores svenske naboer har skruet tempoet op med 1,8 procent.

Hvad der for udenforstående kan virke som relativt marginale forskelle, dækker over en dybt problematisk udvikling for dansk erhvervsliv og samfundet som helhed. Og det kan unægtelig undre, at vi ikke har hørt mere til, at produktiviteten i den grad er gået i dvale. Erhvervslivet og dets organisationer plejer ellers nok at holde skarpt øje med og råbe op, hvis de får mistanke om, at andre – ikke mindst kommunerne – ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på at effektivisere og øge produktiviteten. Men i dette tilfælde har skarpheden tydeligvis ikke været i top – hverken i forhold til at trimme produktiviteten eller at komme med forslag til, hvad man selv kan gøre for at løse problemet. Noget kunne tyde på, at mange private virksomheder i de gode tider har haft for meget fokus på at skumme fløden i form af store overskud og ikke har været flittige nok til at investere i forbedret produktivitet.

Vi kan konstatere, at Danmark ville have været et betydeligt mere velstående samfund i dag, hvis vi havde haft en produktivitetsvækst på højde med vores konkurrenter. En øget produktivitet i de kommende år er helt nødvendig, hvis Danmark fortsat skal være et af verdens rigeste lande med høj beskæftigelse og komme hurtigt ud af den aktuelle krise. Det vil formentlig kræve, at erhvervslivet blandt andet skruer op for investeringerne, lige som samfundet må endnu længere frem på banen og investere strategisk i forskning, uddannelse, infrastruktur med videre og ad den vej løfte erhvervslivets produktivitet mærkbart.

Hvad gør erhvervslivet og dets organisationer selv for at rette spotlightet indad og mod egen performance frem for at bruge det meste af tiden på at skyde på andre – ikke mindst den offentlige sektor – som årsagen til alle dårligdomme? Den lave produktivitet er et så alvorligt samfundsproblem, at resten af samfundet vel har krav på få at vide, hvad erhvervslivet selv gør – og vil gøre i fremtiden. Ellers kan vi vist godt pakke drømmene om at være verdensmester i det meste sammen.

Af Peter Gorm Hansen, Administrerende direktør for KL

×

Log ind