16. februar 2010

Bedre samarbejde skal bringe dansk turisme på ret køl

I en række danske kommuner spiller turisme en vigtig rolle for erhvervsliv og økonomi. Derfor er KL på vej med ny strategi for, hvordan dansk turisme kan udvikles. Nøgleordene er bedre samarbejde – både tværkommunalt, regionalt og med turisterhvervet.

Dansk turismes nedtur bekymrer i KL, som derfor netop er ved at udarbejde en ny turismestrategi. Her peger kommunernes forening blandt andet på, at kommunerne skal tænke endnu mere i partnerskaber med erhvervslivet og regionale og tværkommunale fællesskaber, som kan løfte udviklingen og markedsføringen af områdets turismeprodukter.

»I forhold til turisme giver kommunegrænser ikke så meget mening. Hvis du stopper en tilfældig udenlandsk turist i Danmark, er det jo nok de færreste, der vil vide, hvilken kommune de befinder sig i. Det er formentlig et positivt billede af naturen og attraktionerne i Danmark eller en bestemt landsdel, som har lokket dem til. Og derfor skal vi også samle kræfterne endnu mere på tværs, når vi investerer i og markedsfører vores tilbud til turisterne,« siger Erik Nielsen, borgmester i Rødovre og formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

Han peger blandt andet på, at de fem kommunekontaktråd (KKR) bør arbejde mere aktivt med at udstikke linjerne for turismeudviklingen i regionen. I KKR sidder repræsentanter for alle kommuner i de enkelte regioner.

Kommunerne brugte i 2008 tilsammen 262 millioner kroner på direkte turismefremme. Men der er stor forskel fra kommune til kommune i forhold til, hvor meget turismen betyder. Hvis man ser bort fra ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Bornholm er Jammerbugt i Nordjylland den kommune, hvor økonomien er mest afhængig af turisme. Turister stod i 2006 for 5,4 procent af omsætningen i Jammerbugt Kommune.

Og her kan man i høj grad mærke krisen i turismen, som har betydet, at Nordjylland i 2009 samlet set havde mistet mere end en tredjedel af de udenlandske overnatninger, man havde i 2000. Og alene fra 2008 til 2009 faldt udlændinges overnatninger i Nordjylland med 14,5 procent.

»Vores overnatningssteder er hårdt ramt af nedgangen, som vi især har mærket i forhold til de tyske gæster. Og det er klart, at færre turister også giver tilbagegang i detailhandlen, især for dagligvarebutikkerne. Jeg ved også, at det gør ondt på gallerierne. De mangler kunder, og kunderne køber ikke så meget, som de gjorde tidligere,« siger Finn Hagedorn, turistchef i Jammerbugt Kommune.

Det er først og fremmest 70 kilometer gode strande og klitområder, Fårup Sommerland og Blokhus, der trækker turister til Jammerbugt. Og Finn Hagedorn forsikrer, at kommunen ikke bare vil se til, mens der kommer færre og færre udenlandske turister til kommunen:

»Optimismen er intakt. Krisetid er bare en ny tid, og vi prøver at gennemføre nogle tiltag, som både på kort og langt sigt kan vende udviklingen. På den korte bane laver vi kampagner for weekendturisme og gør opmærksom på mulighederne for vandre- og cykelturisme i kommunen. Og på længere sigt forsøger vi at udvikle mødeturisme og eventparker,« siger turistchef Finn Hagedorn.

Han mener, det er helt afgørende, at de nordjyske kommuner og det regionale turismeudviklingsselskab i Nordjylland bliver bedre til at udvikle og markedsføre Nordjylland som et fælles attraktivt område for udenlandske turister. Ikke mindst på det meget vigtige tyske marked.

Regional og kommunal markedsføring af de lokale herligheder i udlandet kan imidlertid blive en kompliceret affære, hvis regeringens nye lovforslag om den fremtidige organisering af turismeindsatsen bliver vedtaget. I lovforslaget – der blev offentliggjort i fredags – lægges der op til, at den nationale markedsføringsorganisation VisitDenmark skal godkende al markedsføring af Danmark i udlandet, hvis udgiften er over 100.000 kroner. Og det vækker mildest talt ikke begejstring hos Erik Nielsen, formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

»Det er en bureaukratisk og monopoliserende konstruktion, som umiddelbart strider mod at skabe en mere effektiv markedsføringsindsats,« siger Erik Nielsen.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk
×

Log ind