10. november 2009

Leder: Nye kommunalbestyrelser kommer på en svær opgave

Peter Gorm Hansen, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om hvilke opgaver de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer står overfor

På tirsdag vælger danskerne de 2.468 politikere, som skal styre kommunerne i de næste fire år. Og det er store – og nye – udfordringer, som de nyvalgte  tager hul på 1. januar. Valgperioden 2010-2013 kommer ikke til at ligne de to seneste kommunale valgperioder, hvor bobleøkonomi og ”rigdommens dilemma” har været fremherskende. Politisk stormvejr, økonomisk modvind og en byge af krav om håndfaste prioriteringer og effektiviseringer kommer til at præge valgperioden.

Vi har på det seneste oplevet, at skattekommissionens forslag til, hvordan befolkningen kan motiveres til at arbejde mere og arbejdsmarkedskommissionens forslag til, hvad der kan få flere til at blive længere i arbejdsstyrken, næsten er endt i en blindgyde. Skattestoppet forhindrer, at der røres ved den kilde. Og ingen vil tale om brugerbetaling. Så sidste chance for at afbalancere indtægter og udgifter i den samlede offentlige husholdning – ikke mindst den kommunale – bliver effektiviseringer og noget, vi slet ikke har vovet at tage i vores mund de seneste 10-15 år: Serviceforringelser.

Regeringen og Folketinget har for længst erklæret effektiviseringskrig. Kommunerne vil blive presset endnu hårdere på økonomien i de kommende år. Demografien er imod os. Det giver rekrutteringsproblemer. Og selv om krisen kradser, er forventningerne til, hvad kommunerne skal overkomme, i fortsat vækst – anført af regering, folketing, erhvervsliv og brugerorganisationer. Men indtil nu har brugerne signaleret, at de er tilfredse med de kommunale ydelser. Ganske mange opbygger myter om, at kommunerne frådser med pengene. At de ikke leverer varen effektivt nok. Måske fordi angreb er det bedste forsvar. For hvordan går det lige med statens inddrivelse af gæld til det offentlige? Og hvordan kan det være, at væksten i erhvervslivets produktivitet i det seneste årti ligger lavt sammenlignet med andre OECD-lande – på niveau med Italien?

Skal vi selv tro på, at vi i Danmark kan leve op til de udfordringer, der tårner sig op lige nu, må vi begynde med at tale hinanden op i stedet for at lede efter fejl hos de andre. Og i kommunerne skal vi indstille os på, at de kommende års jagt på effektiviseringer forudsætter forpligtende, tværgående samarbejde mellem alle kommuner i hidtil uset grad. Kommunestyret i det 21. århundrede er et andet end i det 20. Og det skal kunne meget mere end før.

Peter Gorm Hansen, administrerende direktør i KL

×

Log ind