10. november 2009

Kommuner vil have en hjælpende hånd

Kommunerne har taget den store klimaudfordring op. Men opgaven er så omfattende, at staten også må hjælpe til, mener KL. Kommunerne vil have lov at låne til energibesparende nybyggeri, og derudover efterspørger de én milliard kroner fra staten til de kommunale klimatilpasninger.

I kommunernes forening KL glæder man sig over, at næsten alle kommuner ifølge Momentums undersøgelse har opstillet konkrete klimamål, og det store flertal af kommunerne har forøget deres klimainvesteringer siden 2007. Det siger Jens Stenbæk, viceborgmester i Holbæk Kommune og formand for teknik- og miljøudvalget i KL.

»Kommunerne er virkelig kommet op på dupperne i forhold til klimaproblematikken. Det store flertal arbejder målrettet med både at nedbringe kommunens CO2-udledning og sikre, at kommunen er rustet til at håndtere de klimaforandringer, der kommer i fremtiden. Men det er en kolossal opgave, som ligger ud over, hvad man kan forvente, at kommunerne skal kunne klare på egen hånd,« siger Jens Stenbæk.

Kommunerne vil blandt andet gerne have mulighed for at låne til energibesparende nybyggeri. Som det er i dag, skal kommunerne selv finde penge i kassen til merudgiften, hvis de vil bygge eksempelvis en ny skole i den laveste energiklasse, hvor byggeriet er noget dyrere. I en ny undersøgelse, som Momentum har gennemført blandt de kommunale teknik- og miljøchefer, siger 8 ud af 10, at de ville benytte sig af den lånemulighed, hvis det var muligt. I dag kan kommunerne låne til energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger, men altså ikke til nybyggeri.

»Energibesparende investeringer hjælper ikke blot klimaet. De har også den store fordel, at de nedsætter kommunens fremtidige energiudgifter. Derfor bør Folketinget fjerne alle barrierer for, at kommunerne bygger så energirigtigt som muligt,« siger Jens Stenbæk.

KL ønsker også, at staten bidrager med rede penge i form af én milliard kroner til klimatilpasning i de kommende år. Det ønske fremsatte KL allerede i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen i foråret, men her blev det i første omgang ikke imødekommet. Der blev i stedet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministerierne og KL, som blandt andet skal drøfte finansieringen af de kommende års klimatilpasning og investeringer i CO-reduktion. Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde til foråret, men KL frygter, at den økonomiske krise vil blive brugt som undskyldning for at sende klimaindsatsen ud i kulden:

»Op til det internationale klimatopmøde til december er der selvfølgelig meget politisk fokus på klima, men det er vigtigt at huske, at den store indsats skal gøres i årene efter topmødet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi som samfund er parat til at investere de nødvendige beløb, også selv det kan virke voldsomt midt under en økonomisk krise. Klimainvesteringerne kan faktisk medvirke til at sparke økonomien i gang på en fremtidssikret måde,« siger Jens Stenbæk.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

×

Log ind