13. oktober 2009

Lokalpolitik er ukendt land for mange folketingspolitikere

Kun en femtedel af ministrene og 40 procent af Folketingets medlemmer har været aktive i kommunalpolitik. Nuværende og tidligere folketingspolitikere med lokalpolitisk erfaring mener, at deres kolleger derfor mangler forståelse for kommunernes arbejde og borgernes hverdag.

Hvis det af og til virker, som om ministre og folketingspoliti-kerne har ringe eller ingen forståelse for hverdagen i en gennemsnitlig dansk kommune, er det måske ikke så underligt. Størstedelen af de nuværende ministre og folkevalgte på Christiansborg har nemlig aldrig stiftet nærmere bekendtskab med arbejdet i en dansk byrådssal.

Blot 4 af de nuværende 19 ministre – svarende til 21 procent – har været medlem af en kommunalbestyrelse og dermed fået erfaringer med de borgernære problemstillinger, der ofte knytter sig til kommunernes arbejde med alt fra skoler til børnepasning og plejehjem. Og det ser kun lidt bedre ud på Christiansborg, hvor 40 procent af de 179 folketingsmedlemmer har siddet i en kommunalbestyrelse. Det viser en undersøgelse, som Momentum har foretaget.

Folketingspolitikere, der er eller har været aktive i lokalpolitik

Den udbredte mangel på kommunalpolitiske erfaringer blandt landspolitikerne er uheldig, mener de radikales kommunalordfører Johannes Poulsen, der kan bryste sig af at have et kvart århundrede som byrådsmedlem i Herning på sit cv.

»Der er mange af de yngre, der aldrig har set andet end partipolitik og Christiansborg. Det er ikke sundt. Jeg så gerne, at man i partierne gjorde mere for at rekruttere folk, der har siddet i kommunalbestyrelserne,« siger han og fortsætter:

»Jeg må ofte tage mig til hovedet over, hvad der bliver sagt i folketingssalen om kommunerne. Der afsløres en afgrundsdyb uvidenhed.«

Socialdemokraternes næstformand Nick Hækkerup, der var borgmester i Hillerød Kommune fra 2000 til 2007, så også gerne, at flere af hans kolleger havde gjort sig erfaringer med kommunalpolitik. 

 »Det ville gøre det lettere at drive god politik,« siger han.

Kommunalpolitikere forstår borgerne bedre

Når de kommunalpolitiske erfaringer fremhæves som en god ballast for folketingsarbejdet, så skyldes det især den tætte kontakt til borgerne. Nick Hækkerup fortæller, at han i sin tid som borgmester konstant blev konfronteret med vælgernes problemer, krav og ønsker. Både når han handlede i Brugsen, var til møde i idrætsforeningen eller til fejringen af et jubilæum i en daginstitution.

»Du er meget tæt på borgerne. Den erfaring er vigtig at have med sig til Christiansborg, hvor du sidder længere væk fra virkeligheden og konsekvenserne af de politiske beslutninger,« siger han.

Samtidig giver erfaringer fra kommunalpolitik ifølge de radikales Johannes Poulsen en særlig forståelse for, hvad beslutninger fra centralt hold har af positive og negative konsekvenser ude omkring i landet.

»Jeg ved kun alt for godt, hvad de mange hurtige centraliseringer på baggrund af enkeltsager og populisme får for kommunerne,« siger han og tilføjer med henvisning til Socialdemokraterne, SF og Enhedslistens politik om ikke at tillade såkaldte dobbeltmandater, hvor samme politiker sidder i både Folketinget og by- eller regionsråd:

»Jeg så gerne, det i alle partier var sådan, at du måtte have kommunalpolitikere siddende på Christiansborg. Jeg tror, det ville føre til en smule mere realisme,« siger Johannes Poulsen.

Forståelsen for hverdagen i kommunerne er dog langt fra den eneste grund til, at en kommunalpolitisk karriere ifølge flere politikere er god at have med sig i rygsækken. Mange timer tilbragt omkring rundbordet i en typisk dansk byrådssal øger også de politiske kompetencer og evnen til at forhandle sig på plads, lyder det fra flere sider.

»Som kommunalpolitiker er du meget fokuseret på at finde løsninger og mindre fokuseret på de politiske drillerier,« siger socialdemokraternes Nick Hækkerup.

Tidligere socialdemokratisk indenrigsminister, KL-formand og mangeårig borgmester i Århus Kommune Thorkild Simonsen fortæller, at han aldrig ville have været i stand til at varetage sin ministerpost, havde det ikke været for sin store erfaring med kommunalpolitik.

»Det ville aldrig have gået. Jeg kunne selvfølgelig have overladt politikken til de dygtige embedsmænd, men jeg ville gerne have politisk indflydelse og sætte mit aftryk,« siger han.

Thorkild Simonsen bryster sig blandt andet af, at det lykkedes ham at få et bredt forlig på plads med deltagelse af både Socialdemokraterne, Venstre, de konservative, Centrum-Demokraterne og de radikale.

»Det forlig var næppe kommet i hus, hvis jeg ikke havde min kommunalpolitiske ballast med mig. Har man ikke erfaring for, at sager afgøres ved at tale sammen og nå forlig, så bliver det let noget med, at den ene bestemmer, og den anden bare sidder og brokker sig,« siger han.

Nærdemokrati er vigtigt

Endelig fremhæver flere politikere, at vi i Danmark historisk har vægtet nærdemokratiet og det kommunale selvstyre højt. Helt principielt er det derfor godt, hvis landspolitikerne har gjort sig erfaringer på den front.

»Man har det simpelthen mere ind under huden,« siger de radikales kommunalordfører Johannes Poulsen.

Paradoksalt nok kan hans eget parti imidlertid ikke prale med at have særlig mange folketingsmedlemmer med erfaringer fra byrådssalene, viser Momentums analyse.

Af de radikales ni folketingsmedlemmer har kun Johannes Poulsen og Marianne Jelved stiftet nærkontakt med kommunalpolitikken. Tilmed er det 20 år siden, at Marianne Jelved havde sin jævnlige gang i hedengangne Gundsø Kommunes byråd.
Johannes Poulsen mener imidlertid ikke, at det er det store problem, da han snildt kan råbe sine partifæller op.

»Jeg vil i al beskedenhed sige, at min erfaring og baggrund giver mig en vis gennemslagskraft,« siger han.

Det ændrer dog ikke ved, at de radikale er et af de partier, der har færrest tidligere eller nuværende lokalpolitikere i sin folketingsgruppe. Både de konservative, Dansk Folkeparti og Venstre kan således prale med, at over halvdelen af deres folketingsmedlemmer har siddet i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd/amtsråd. Og hos Socialdemokraterne og SF – der vel at mærke ikke tillader dobbeltmandater – har henholdsvis 42 og 44 procent af folketingsmedlemmerne lokalpolitiske erfaringer.

Kommunalpolitik er ikke alt

Men hvordan er de mange folketingspolitikere uden erfaring fra kommunal eller regional politik blevet rekrutteret til Christiansborg?

Ofte er forklaringen, at de har gjort sig bemærkede i partiernes ungdomsarbejde. Det gælder eksempelvis for miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen og Morten Bødskov, der alle var formænd for deres partiers ungdomsorganisationer, før de fik plads på Christiansborg.

Tit og ofte krydres de ungdomspolitiske erfaringer med eksempelvis studenterjob for en folketingspolitiker og kortere eller længere perioder som ansat i partiapparatet.

SF’s Ida Auken er en af de politikere, der kun har været folkevalgt på Christiansborg. Hun mener dog ikke, at det diskvalificerer hende.

»Nu er det ikke sådan, at man er håbløst tabt, hvis man ikke har siddet i en kommunalbestyrelse eller i et regionsråd. Man har sine erfaringer fra alle mulige andre steder,« siger hun. Ida Auken fremhæver som eksempel, at hun er uddannet teolog, har arbejdet som tjener og på et forlag, hvilket har givet hende værdifulde erfaringer og viden.

»Det er klart, at jeg skal gøre en ekstra indsats for at forstå kommunernes position og funktion. Men sådan er det også med andre områder, hvor jeg ikke har en viden på forhånd. Det afgørende er at vide, hvor du mangler erfaring,« siger hun.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jørgen Elklit mener heller ikke, at der er grund til akut panik over manglen på kommunalpolitiske erfaringer i Folketinget. Faktisk ville han have forventet, at færre end de nuværende 40 procent af folketingsmedlemmerne havde erfaring fra det politiske arbejde i kommunerne.

»Det er meget positivt, at der tilsyneladende stadig er en kobling mellem det lokal- og landspolitiske niveau,« siger han. I et historisk perspektiv er den nuværende situation heller ikke specielt dårlig. Godt nok var der i 2001 fire procentpoint flere folketingspolitikere, der havde siddet i kommunalbestyrelse eller amtsråd. Men går man tilbage til 1979, havde væsentligt færre Christiansborg-politikere erfaring fra lokal- eller regionalpolitik end i dag.

Imidlertid kan situationen komme til at ændre sig markant i de kommende år. Med kommunalreformen blev antallet af kommuner i 2007 mindsket fra 270 til 98, hvilket også har ført til et voldsomt fald i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. I fremtiden vil der derfor være væsentligt færre lokalpolitikere at rekruttere til Christiansborg.

Af Peter G. H. Madsen

Research: Nina Bisgaard Madsen og Silas Anhøj Soelberg

×

Log ind