13. oktober 2009

Kommuner til kamp mod sygefraværet

Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte er for højt. Det er regeringen og kommunerne enige om. Mange kommuner har derfor fokus på at reducere de ansattes sygedage ved blandt andet at holde tættere kontakt til de sygemeldte. Potentialet i at sænke sygefraværet er stort, da det både kommer den enkelte medarbejder, borgerne og den kommunale økonomi til gode.

De kommunalt ansatte har for mange sygedage. Selv når man korrigerer for markante forskelle i blandt andet kønsfordeling og jobfunktion, har kommunerne et højere sygefravær end i andre sektorer. Det er både regeringen og kommunerne opmærksomme på, og derfor gav man i økonomiaftalen for 2010 hinanden håndslag på, at det kommunale sygefravær skal reduceres. Regeringen og KL skønner, at det er muligt at reducere sygefraværet med 1.000 helårspersoner på det kommunale område fra 2010. En reduktion, som ifølge Finansministeriets beregninger vil kunne frigive cirka 180 millioner kroner årligt i kommunerne, blandt andet ved lavere udgifter til vikarer og overarbejde.

Mange kommuner har da også fokus på, hvordan de kan nedbringe antallet af sygedage blandt deres ansatte. Det gælder blandt andet i Odense Kommune, hvor Lisbeth Haumann, chef for Kompetencecenter HR, fremhæver, at der er mere end blot penge at spare ved at sænke sygefraværet.

»Sygefraværet er et stort samfundsproblem i forhold til økonomi og arbejdskraft, og individuelt risikerer man jo via et langt sygdomsforløb at miste kontakten til arbejdsmarkedet. Det kan føre til en social deroute for folk, som egentlig sagtens kunne håndtere et almindeligt liv. Og dér har vi da et ansvar som arbejdsplads for at hjælpe folk igennem det, der kan ramme os alle,« siger Lisbeth Haumann.

Den holdning deles i Hvidovre Kommune, hvor personaleudviklingskonsulent Yery Ibarra-Hansen er aktivt involveret i indsatsen for at nedbringe sygefraværet i kommunen.

»Der er flere gode grunde til at nedbringe sygefraværet, både den økonomiske del og vores ansvar som arbejdsgiver. Desuden tror vi på, at glade og raske medarbejdere, der trives og ved, hvorfor de gør en forskel, giver borgerne en bedre service,« siger Yery Ibarra-Hansen.

Både i Odense og Hvidovre var man bekymrede over et stigende sygefravær og besluttede derfor for et par år siden at yde en ekstraordinær indsats for at nedbringe sygefraværet. Og indsatsen har givet pote. I Hvidovre Kommune er fraværet faldet fra 6,1 procent i 2006 til 5,4 procent i 2008, og i Odense har man fået knækket en sygefraværskurve, som ellers kun havde peget opad de seneste 11 år. Sygefraværet faldt fra 2007 til 2008 med 5,7 procent, hvilket svarer til, at kommunens knap 13.000 medarbejdere i gennemsnit var syg 1,1 dag mindre i 2008 end i 2007.

Faldet i de to kommuner er dog langt fra kommet af sig selv, men via en målrettet indsats, der involverer hele kommunen, og hvor kodeordene er ledelse, dialog og nærvær.

Odense Kommune iværksatte en samlet indsats, som blev sat ind samtidig på alle niveauer i kommunen. Her blev det blandt andet muligt for alle de decentrale ledere i kommunens institutioner at følge med i sygefraværet via en internetportal. Samtidig har lederne fået rådgivning til, hvordan man håndterer sygefravær, forklarer Lisbeth Haumann og uddyber:

»Hvis en ansat er sygemeldt i længere tid, fordi hun eksempelvis skal have fjernet livmoderen, så kan man jo ikke gøre så meget. Omvendt hvis en medarbejder har nogle arbejdsrelaterede problemer eller er sygemeldt med andre diagnoser, så kan lederen jo gå i dialog med medarbejderen om, hvordan vedkommende kommer tilbage til arbejdet, og hvad der skal til, for at han kan komme det hurtigt. Dialogen er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for vores indsats mod sygefraværet,« siger Lisbeth Haumann.

Ingen sygemelding pr. sms

Også i Hvidovre Kommune har der været fokus på at give lederne nogle klare retningslinjer for, hvordan et sygdomsforløb bør tackles. Det har blandt andet resulteret i en pjece og en række kurser til alle kommunens ledere, hvor det blandt andet gøres klart, hvornår kommunen skal gøre hvad i sygdomsforløbet. Det betyder blandt andet, at lederen på tredjedagen skal ringe til den syge medarbejder og på 15. sygedag skal afholde en omsorgssamtale og herefter have en ugentlig løbende kontakt til medarbejderen. Samtidig skal medarbejderen melde sig syg direkte til lederen, ikke til kolleger, og det må ikke ske pr. sms.

Den hurtigere og større kontakt fra lederens side har krævet en kulturændring, forklarer Yery Ibarra-Hansen, personaleudviklingskonsulent ved Hvidovre Kommune:

»Vores indsats bygger især på, at fravær skal skiftes ud med nærvær, hvor det er legitimt, at lederen har en tæt kontakt med den syge. Det kan virke grænseoverskridende for mange, og det har derfor også gennem hele forløbet været vigtigt for os, at det hele foregår i en anerkendende og tillidsfuld ånd,« siger Yery Ibarra-Hansen og fortsætter:

»Det tager tid at ændre en kultur, og vi er opmærksomme på, at det er en langsigtet investering, vi er i gang med. Vi har allerede opnået at knække sygefraværskurven, men det er vigtigt, at vi bevarer fokus på området.«

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind