18. august 2009

Leder: Velkommen til Momentum

Kære læser. Du læser netop nu første nummer af Momentum – KL’s nye nyhedsbrev. Jeg er glad for at byde velkommen til et nyt medie, som har til formål at kvalificere og nuancere den politiske debat i Danmark.

Med Momentum vil KL trække kommunernes rolle som væsentlige samfundsaktører endnu tydeligere op. Vi vil være stemmen fra maskinrummet, som kan fortælle, hvilke komponenter der bør skiftes, og hvilke der blot trænger til en smøring eller justering. For det er jo kommunerne, der leverer den daglige velfærd til danskerne i daginstitutionerne, folkeskolen og ældreplejen for blot at nævne nogle af de væsentligste felter.

Vi vil gerne gøre læserne klogere på, hvad der foregår i kommunerne, og hvor skoen trykker det lokale selvstyre. Vi vil også holde et vågent øje med, om andres kritik af kommunerne holder vand. Men vi vil ikke være et menighedsblad, og de kommunekritiske kilder vil også blive hørt i Momentums artikler.

Momentum vil spille på flere baner end den, hvor kommunerne har hjemmebanefordelen. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi kan få et bedre samfund. Og vi vil holde øje med, om eksempelvis staten, regionerne, de private arbejdsgivere og fagbevægelsen gør, som de har lovet eller udnytter deres potentiale til samfundets bedste. Vi vil også give plads til konstruktive og provokerende forslag til, hvordan andre kan bidrage til, at kommunerne kan udføre deres opgaver bedst muligt.

Momentums artikler er baseret på seriøs, troværdig journalistik. Med analyser, undersøgelser og anden dokumentation vil vi sætte nye, interessante dagsordener og skabe ny viden. Vi taler med eksperterne, politikerne og praktikerne. Vi præsenterer forskningen og krydrer med eksemplerne. Kort sagt, vi kommer hele vejen rundt, når vi tager hul på et tema.

Vi udkommer fremover hver fjerde tirsdag, og hvert nummer vil have et bærende tema, som i dette nummer er forebyggelse på sundhedsområdet. Her kan du blandt andet læse om de alvorlige konsekvenser af, at flere og flere børn bliver overvægtige. Og så har vi spurgt rygerne, hvad de vil gøre, hvis Christiansborg-politikerne gør alvor af Forebyggelseskommissionens forslag om at hæve prisen for en pakke cigaretter til 50 kroner. Svaret bør give grund til eftertanke i regeringen, inden den færdiggør sin handlingsplan for bedre forebyggelse.

Værsgo at kigge indenfor i Momentum. Jeg håber, det vil blive en fornøjelse.

Med venlig hilsen

Peter Gorm Hansen,

administrerende direktør for KL

×

Log ind