18. august 2009

Byggesager samler støv i Naturklagenævnet

Kommuner er stærkt utilfredse med Naturklagenævnets sagsbehandlingstider. 14 procent af sagerne ligger i over et år, før de bliver afgjort. Konsekvensen er, at planlagte byggeprojekter forhales. Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) lover hurtigere sagsbehandling.

Teenagedrenge i kapløb på toptunede knallerter hører hjemme på en øde motorbane – ikke på stille villaveje. Det vil de fleste være enige i, og derfor er det også nogle frustrerede villaejere, teenagedrenge og lokalpolitikere i Rødovre Kommune, som har måttet se til, at den kommunale knallertbane har været lukket siden april 2008.

Det skyldes, at kommunen i to omgange har måttet vente på, at Naturklagenævnet tager stilling til, om knallertbanen må genetableres efter et større vejarbejde. I denne omgang har kommunen ventet på svar siden den 2. december – altså snart ni måneder.

Sagen fra Rødovre er langt fra enestående. I Randers Kommune går en landmand på 10. måned rundt uden at vide, om han bliver tvunget til at rive sin nybyggede lade ned. I Brønderslev må en gruppe forældre se drømmen om at få deres børn passet i en skovbørnehave samle støv i sagsbunkerne ved Naturklagenævnet. Og Halsnæs Kommune i Nordsjælland har først netop fået grønt lys til at udstykke 64 grunde til parcelhusbyggeri efter næsten et års ventetid.

Sådan kunne man ifølge Mikael Jentsch, teknisk direktør i Frederikshavn Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforening, blive ved:

»Naturklagenævnet er helt klart en flaskehals for mange projekter. Jeg tror, alle kommuner oplever lange sagsbehandlingstider,« siger Mikael Jentsch.

At Naturklagenævnet tager sig god tid, bekræfter nævnets egen årsrapport for 2008. Det tog i gennemsnit 190 dage – eller lidt over seks måneder – at afgøre en sag i 2008. 14 procent af sagerne havde endda ligget mere end et år, inden de blev afgjort. Og ifølge formanden for Naturklagenævnet, cand. jur. Lars Busck, passer de tal formentlig også meget godt på virkeligheden i dag.

Undren i Rødovre

I Rødovre Kommune undrer borgmester Erik Nielsen (S) sig over, at sagerne kan få lov til at ligge i så lang tid, uden at der træffes en afgørelse:

»Når jeg ser en sag som vores, tænker jeg, at der er noget galt med hele systemet.«

Sagen om knallertbanen har da også haft et langt og speget forløb, siden knallertbanen i forbindelse med udvidelsen af motorring 3 måtte afgive noget af sit område. Rødovre Kommune søgte derfor Fredningsnævnet for København om at genetablere knallertbanen lidt ved siden af det gamle sted og fik i november 2007 positivt svar. Kulturarvsstyrelsen klagede dog over tilsagnet til Naturklagenævnet, som efter 10 måneders ventetid afviste Kulturarvsstyrelsens klage.

Herefter følte Rødovre Kommune sig sikker på, at Kulturarvsstyrelsen også ville give dispensation i forhold til museumsloven. Det afslog Kulturarvsstyrelsen dog i november sidste år, hvilket Rødovre Kommune klagede over til Naturklagenævnet. Man bad her om en hurtig afgørelse, da knallertbanen ikke har kunnet bruges siden april 2008. Her næsten ni måneder senere har Rødovre Kommune dog stadig ikke hørt noget fra Naturklagenævnet.

Forløbet frustrerer borgmester Erik Nielsen:

»Jeg gik da ud fra, at det var muligt at træffe en hurtigere beslutning, når Naturklagenævnet allerede én gang har undersøgt sagen og endda været ude at se stedet. Og jeg synes, det er brandærgerligt, fordi ventetiden går ud over de unge mennesker, som bare må gå og vente på at komme til at køre på banen igen,« siger Erik Nielsen.

Forelagt Rødovre Kommunes kritik forklarer Naturklagenævnets formand Lars Busck, at der i det konkrete tilfælde er tale om to forskellige sager, der vedrører hver sin lovgivning, hvilket gør det nødvendigt at indlede en helt ny sagsbehandling.

Byggeprojekter på stand by

Det er dog ikke bare de kommuner og borgere, der er direkte involveret i sagerne, som taber på de lange sagsbehandlingstider. Regeringen og KL aftalte i forårets økonomiforhandlinger at give et boost til den kriseramte økonomi ved at give kommunerne bedre muligheder for at renovere og bygge nyt. Men mange projekter kan blive væsentligt forhalet i Naturklagenævnet, og dermed må byggefirmaer og håndværkere se langt efter tiltrængte opgaver.

I Rødovre tør man eksempelvis ikke gå i gang med at anlægge den nye knallertbane, før man ved, om Naturklagenævnet siger god for projektet:

»Vi har udskudt alle vores planer, som ellers kunne have skabt arbejde for entreprenørerne. Lige så snart vi får en positiv besked fra Naturklagenævnet, er vi klar til at gå i gang med genopbygningen af banen,« forklarer borgmester Erik Nielsen.

Ifølge formanden for de tekniske chefer i kommunerne, Mikael Jentsch, har mange andre kommuner de samme overvejelser som Rødovre:

»Der findes en hel del sager, hvor vi ikke kan komme videre, fordi man som kommune er tilbageholdende med at lave alt for mange foranstaltninger, hvis man ikke ved, hvordan sagen vil blive afgjort. Det er derfor vigtigt, at vi får minimeret sagsbehandlingstiderne i Naturklagenævnet,« siger Mikael Jentsch.

Det er dog usikkert, om Mikael Jentschs ønske om kortere sagsbehandlingstider kan blive opfyldt. Problemet med de lange sagsbehandlingstider i Naturklagenævnet er nemlig langt fra nyt. I 2005 fandt Rigsrevisionen sagsbehandlingstiderne utilfredsstillende, hvilket fik daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) til at iværksætte flere tiltag, der skulle reducere sagsbehandlingstiderne. Rigsrevisionen fulgte i november 2008 op på sagen. Her var ventetiderne imidlertid blevet endnu længere. Rigsrevisionen besluttede derfor fortsat at følge Naturklagenævnets bestræbelser på at mindske sagsbehandlingstiderne.

Naturklagenævnets formand, Lars Busck, fastslår, at nævnet heller ikke selv er tilfreds med sagsbehandlingstiderne. Naturklagenævnet har ifølge Lars Busck forsøgt at effektivisere så meget, det er muligt uden at slække på kvaliteten. Blandt andet ved at indføre LEAN-ordning, screening af indkomne sager, så de nemmere bliver sorteret fra og afgjort hurtigt, samt specialiserede teams, der tager sig af bestemte typer af sager.

»Alligevel sker det, at nogle sager kommer til at ligge på en hylde for længe, simpelthen fordi der ikke er mandskab til at foretage de nødvendige undersøgelser. Vi mangler simpelthen ressourcer,« siger Lars Busck.

Minister vil rette op

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har det overordnede ansvar for Naturklagenævnet. Han erkender også, at sagsbehandlingstiderne er for lange, og at der ikke er sket nok.

»Jeg har derfor lyttet til kritikken og vil i efteråret gøre noget drastisk for at effektivisere sagsbehandlingen, nemlig ved at foreslå, at Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet bliver slået sammen,« siger Troels Lund Poulsen.

Han lægger også op til, at det nye organ skal have flere penge til rådighed, end de to nævn tilsammen har i dag. Det handler ifølge miljøministeren dog ikke kun om flere ressourcer, men også om at effektivisere sagsbehandlingen for at få sagsbehandlingstiderne ned i et acceptabelt leje. Lovforslaget vil derfor også indeholde vejledende maksimale ventetider:

»Det afhænger selvfølgelig af sagernes karakter, men jeg vil ikke finde mig i sagsbehandlingstider på flere år,« siger Troels Lund Poulsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind