13. december 2018

Meritlærere

Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet

Analysens hovedkonklusioner

  • Fra 2004 til 2013 har hver femte nyuddannede folkeskolelærer været en meritlærer.
  • Der var flest nye meritlærere i ordningens første år (2004-2006). Siden 2008 ser antallet af meritlærere ud til at have stabiliseret sig på ca. 500 uddannede årligt.
  • Meritlærerne er i gennemsnit 42 år ved afsluttet uddannelse, hvilket er noget ældre end de almindeligt uddannede lærere (30 år)
  • Andelen af kvinder er 73 pct. blandt meritlærere mod 65 pct. blandt almindeligt uddannede lærere.
  • Ca. 80 pct. havde en kendt kompetencegivende uddannelse som senest fuldførte, før de blev meritlærere, heraf 63 procentpoint fra en videregående uddannelse og 17 procentpoint fra en erhvervsuddannelse.
  • De største grupper af meritlærere kommer fra: MVU pædagogisk uddannelse (22 pct.), uddannelser inden for HK-området (10 pct.) og LVU inden for det humanistiske/teologiske område (12 pct.).
  • Nydannede meritlærere kommer lige så hurtigt i job og forbliver i job i samme grad som de almindeligt uddannede lærere.
  • Mere end 90 pct. af lærernes (lønmodtager)arbejdstid retter sig mod lærerarbejde eller lærerrelevant arbejde. Det gælder både blandt meritlærere og almindeligt uddannede lærere.
  • Meritlærerne er i højere grad ansat som lærere i folkeskolen (52 pct.) end de almindeligt uddannede lærere (48 pct.).