11. januar 2016

Leder: Der er brug for investeringer i kommunerne

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om vigtigheden af, at vi ikke underinvesterer i den kommunale sektor de kommende år.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

I dagens Momentum kan du blandt andet læse danskernes holdning til, hvilke områder kommunerne primært bør vælge at prioritere, når det handler om at bygge nyt og renovere bygninger og anlæg. Det er skoler og veje, som har førsteprioritet for danskerne, og kommunalpolitikerne kan glæde sig over, at de dermed er i samklang med vælgerne. Det er nemlig også de områder, hvor kommunerne har haft flest anlægsinvesteringer i de seneste år.

Men kommunerne er underlagt ret firkantede rammer for, hvor meget de må investere. Regeringens anlægsloft betyder, at kommunerne i 2016 er tvunget til at bruge 3,6 milliarder kroner mindre på anlægsinvesteringer, end de gjorde i 2012. Det svarer til et fald på 20 procent. Derfor står vi i den paradoksale situation, at kommunerne samlet set vurderer, at der er behov for anlægsinvesteringer på cirka 19 milliarder kroner i 2016, men de investerer kun 16,8 milliarder. Vel at mærke, selv om en række kommuner har sparet penge op, som de hellere end gerne ville investere i projekter, der kan styrke den borgernære velfærd.

Og der er nok ikke udsigt til, at kommunerne får lov at bruge flere penge på investeringer i de kommende år. Tværtimod har regeringen meldt ud, at de offentlige investeringer skal reduceres yderligere. Og historisk set har den plads, der er givet til investeringer i den borgernære velfærd i kommunerne, udgjort en faldende andel af de samlede offentlige investeringer. Så investeringerne i kommunale anlæg og bygninger – som skoler, daginstitutioner, ældreboliger og veje – risikerer fortsat at falde. I en tid, hvor befolkningens bevægelse fra land mod by i mange kom-muner gør det helt nødvendigt at tilpasse de kommunale bygninger til en ny befolkningssammensætning.

De kommunale investeringer er et hovedtema for KL i de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. For det vil være en historisk fejltagelse, hvis vi underinvesterer i den kommunale sektor de kommende år. Manglende fornyelse og vedligeholdelse af nedslidte bygninger efterlader regningen til fremtidige generationer, og det risikerer at forhindre de nødvendige strukturelle tilpasninger og blive en bremseklods for vækst og udvikling i Danmark.

Den økonomiske politik fokuserer i meget høj grad på den offentlige saldo, og der er meget begrænsede politiske muligheder for at ændre på det offentlige forbrug og på indkomstoverførslerne. Det betyder, at det er investeringerne, der år for år skrues på for at opfylde målsætningerne. Men det svarer billedligt talt til at tisse i bukserne for at holde varmen.